cross

Paragraaf 6.1 - Pincode - 4 kader

6.1 Waaraan herken je een ontwikkelingsland?
1 / 10
volgende
Slide 1: Tekstslide
Economievmbo kLeerjaar 4

In deze les zitten 10 slides, met tekstslides en 3 videos.

Onderdelen in deze les

6.1 Waaraan herken je een ontwikkelingsland?

Slide 1 - Tekstslide

Lesdoelen
Je leert in deze paragraaf:
 • Welke kenmerken ontwikkelingslanden hebben
 • Waarom arme landen weinig exportinkomsten hebben
 • Wat landen doen tegen schommelende grondstofprijzen

Slide 2 - Tekstslide

Slide 3 - Video

Welvaart
 • Welvaart --> wanneer inwoners in je behoeften kunnen voorzien.
 • Welvaart vergelijken 
 • Inkomen per hoofd van de bevolking vergelijken
 • Gelijke of ongelijke inkomensverdeling
 • Koopkracht --> prijzen
 • Hoe is de zelfvoorziening
 • Kwaliteit collectieve voorzieningen --> onderwijs etc.

Slide 4 - Tekstslide

Slide 5 - Video

Inkomen per hoofd van de bevolking berekenen
Nationaal inkomen / aantal inwoners

Blz. 244 van je boek!

Slide 6 - Tekstslide

Kenmerken ontwikkelingslanden
 • Veel werkloosheid
 • Ondervoeding
 • Snelle bevolkingsgroei
 • Analfabetisme
 • Beperkte technische ontwikkeling
 • Eenzijdige economische structuur (alleen landbouw etc.)

Slide 7 - Tekstslide

Exportmarkt
Ontwikkelingslanden --> monocultuur --> afhankelijk van exportinkomsten van één product.

Buffervoorwaarden --> grote productie dan vraag --> deel van product wordt opgeslagen en verkocht wanneer de vraag stijgt 
Gevolg: vraag en aanbod blijft in evenwicht en prijzen stabiel.

Slide 8 - Tekstslide

Slide 9 - Video

Ruilvoet
Verhouding tussen de prijs van exportproducten en de prijs van importproducten

Bij ontwikkelingslanden is ruilvoet vaak slecht --> exportproduct goedkoop, import product duur.

Slide 10 - Tekstslide