Herhaling: Question tags

Herhaling: 
Question Tags
Korte vraagjes

1 / 16
volgende
Slide 1: Tekstslide
EngelsMiddelbare schoolvmbo k, g, tLeerjaar 2

In deze les zitten 16 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

Onderdelen in deze les

Herhaling: 
Question Tags
Korte vraagjes

Slide 1 - Tekstslide

Question Tags
Voorbeeld:
He is married to Jane, isn't he?
They aren't at school, are they?

Hoe maak je een question tag?
Na een bevestigende zin (+) is de tag ontkennend (-)
Na een ontkennende zin (-) is de tag bevestigend (+)


Slide 2 - Tekstslide

Question Tags
Voorbeelden:
She is a doctor, isn't she?
(Zin voor de komma = + dus na de komma = - )

Becca and John haven't got a cat, have they?
(zin voor de komma = - dus na de komma = + )

Slide 3 - Tekstslide

Question tags: samenvatting
Na een bevestigende zin (+) is de tag ontkennend (-) 
Na een ontkennende zin (-) is de tag bevestigend (+)
Je herhaalt de vorm van het werkwoord to be (am/is/are) of hulpww (can, have, Should, could, would).
Geen hulpww? Dan don't/do, doesn't/does of didn't/did in tag 
Je herhaalt het onderwerp of vervangt het door he, she, it, we, you, they. 

Slide 4 - Tekstslide

Let's practise
Beantwoord de volgende meerkeuzevragen door de juiste question tag te kiezen. 

Slide 5 - Tekstslide

Greg is in love, …………?
A
is he
B
isn't he

Slide 6 - Quizvraag

Henry can play the piano, …………?
A
can't he
B
can he

Slide 7 - Quizvraag

Thea walks an hour every day, ………….?
A
doesn't she
B
does she

Slide 8 - Quizvraag

He can't help you, …………?
A
can't he
B
can he
C
he can't
D
he can

Slide 9 - Quizvraag

She's a fabulous singer, ……………?
A
isn't she
B
is she

Slide 10 - Quizvraag

Exercise 1
Nu volgen er een aantal open vragen.
Je moet zelf de question tag maken.
Lees de zin voor de komma goed en maak de question tag.
Succes!

Slide 11 - Tekstslide

Question tags are easy, …………..?

Slide 12 - Open vraag

He is your cousin, ………………..?

Slide 13 - Open vraag

We could help him with it, ……………..?

Slide 14 - Open vraag

She has been here before, ………….?

Slide 15 - Open vraag

London is a big city, …………..?

Slide 16 - Open vraag