Filmacademie Reclame 4/5 - Montage

Vormgeving & ICT 

RECLAME: MONTAGE
1 / 17
volgende
Slide 1: Tekstslide
Media, Vormgeving en ICTMiddelbare schoolvmboLeerjaar 3,4

In deze les zitten 17 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 2 videos.

time-iconLesduur is: 120 min

Onderdelen in deze les

Vormgeving & ICT 

RECLAME: MONTAGE

Slide 1 - Tekstslide

Welkom bij de les over montage van de lesreeks over reclame van de Filmacademie. Omdat deze les een onderdeel is van een lessenreeks raden wij aan om de lessenreeks in z'n volledigheid te behandelen.  

Lesdoelen:
1. Leerlingen kunnen (manipulatie)technieken herkennen om een product aan te bevelen en kunnen deze zelf inzetten in een eigen vlog of reportage.  
2. Leerlingen kunnen het verhaal achter een commercial herkennen en de doelgroep identificeren bij reclames gemaakt door klasgenoten.  
3. Leerlingen kunnen verbeterpunten en aanbevelingen kunnen doen aan het script of de filmische middelen.
     De lesfases:

Uitleg 
Een plan bedenken 
Actie! Filmen en monteren 
Terugkijken en reflectie

Slide 2 - Tekstslide

* Uitleg: De les begint met een uitleg van het onderwerp, waar veel voorbeelden aan bod komen. 
* Plan bedenken: Na de uitleg krijgen de leerlingen de opdracht en bedenken ze een plan van aanpak. 
* Actie: De leerlingen gaan filmen en monteren. 
* Terugkijken: Als de leerlingen klaar zijn, kijken we hun filmpjes terug en reflecteren we op de opdracht.
     Programma:

 • Het Verhaal   
 • De Doelgroep   
 • Cameratechniek   
 • Montage   
 • Muziek
Kijkvragen
Na het bekijken van een filmpje, wordt deze knop zichtbaar. Met deze knop kan je terugblikken op de kijkvragen.
Uitleg
Wanneer je op deze knop drukt zal aanvullende informatie zichtbaar worden. 

Slide 3 - Tekstslide

BENODIGDHEDEN: 
- Via onderstaande link krijgt u toegang tot een online Dropbox waar verschillende fragmenten in staan. Voor de opdracht moeten de leerlingen van bestaande beelden een eigen filmpje maken. Zorg er dus voor dat de leerlingen toegang krijgen tot de fragmenten en ze deze kunnen downloaden. 
https://www.dropbox.com/sh/bf8pyjdukk00f0b/AAAHXjzCUfPNPI7-UKOQU9dxa?dl=0
- Montageprogramma beschikbaar voor de leerlingen. Het liefst het programma waar de leerlingen eindexamen in doen.
     Case study: Pindakaas 

 • Zie je de jongens vanaf het veld de kleedkamer inlopen?
 • Zijn er titels gebruikt?

Slide 4 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 5 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Zie je de jongens vanaf het veld de kleedkamer inlopen?
Zijn er titels gebruikt?

Slide 6 - Tekstslide

We zien de jongens niet vanaf het veld de kleedkamer inlopen. Bepaalde beelden die 'irrelevant' zijn aan het verhaal dat wordt verteld, worden niet getoond. Dit wordt gedaan omdat de kijker deze 'gaten' zelf kan invullen. Hierdoor blijft de reclamefilm kort en pakkend.   
Er worden titels gebruikt. Dit wordt ook middels montage gedaan.  
 • Wat voor gevoel geeft de muziek?
 • Zit er verandering in hoe snel de shots wisselen?
     Case study: Plus

Slide 7 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 8 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Wat voor gevoel geeft de muziek?
Zit er verandering in hoe snel de shots wisselen?

Slide 9 - Tekstslide

De muziek wordt in deze reclame gebruikt om het gevoel te versterken. 
De snelheid van de shots verschilt. In het midden van het filmpje versnelt het aantal shots om aan te geven dat we sprongen nemen in de tijd. Aan het einde vertragen de shots weer: we zijn weer in het nu.  
MONTAGE

Slide 10 - Woordweb

Wat is montage en wat valt onder montage? Montage is de ordening van beeld en geluid in een film/video. Het toevoegen van muziek, geluiden, stemmen en titels zijn allemaal dingen die je na afloop van het filmen in de montage doet. Ook het knippen/plakken van shots doe je in de montage. Hiermee kan je het verloop van het verhaal beïnvloeden.  
     Aan de slag: stappenplan
Bekijken
1
Product
2
Muziek
3
Monteren
4
Terugkijken
5

Slide 11 - Tekstslide

Leerlingen hebben toegang nodig tot de volgende link: https://www.dropbox.com/home/Filmacademie%20-%20V%26I%20-%20Les%204%20-%20Montage

1 - Bekijk de filmbeelden die zijn aangeleverd. Als docent kies je 5 beelden die iedereen gebruikt.
2 - De docent maakt een lijst van +/- 10 product omschrijvingen waar de leerlingen een reclame voor moeten maken met de aangeleverde beelden. Bijv. voor een pijnstiller, een frisdrankje of een vakantie. 
3 - Leerlingen maken een reclame filmpje. Ze kiezen ook geschikte muziek die aansluit bij de sfeer die ze willen overbrengen in het filmpje.  
4 - Maak gebruik van titels en speciale effecten.  
5 - Terugkijken en reflecteren - bespreken van controlevragen. 
     Extra: Kuleshov effect
De volgorde van beelden is belangrijk in het verhaal wat je vertelt. Je kan bijvoorbeeld een onderlinge relatie tussen beelden suggereren.  

Slide 12 - Tekstslide

Het Kuleshov effect is bedacht door de Russische filmmaker Lev Koelesjov rond 1918. Door filmbeelden op een bepaalde manier te monteren, kan de ervaring van het publiek sterk beïnvloed worden. Bijvoorbeeld: wanneer een shot van een man wordt afgewisseld met een shot van een vrouw, wekt dit de suggestie dat hij aan haar denkt. 
https://www.youtube.com/watch?v=96xx383lpiI
     Opnemen: denk aan
 • Het gebruik van montage kan je film versterken, maar gebruik bijvoorbeeld titels of speciale effecten met mate.
 • Let op de lengte van je shots. 

Slide 13 - Tekstslide

Deze les ligt de nadruk op de montage. Het inkorten van shots is een belangrijk onderdeel van de montage, maar ook het gebruik van titels e.d. kan de reclamefilm kracht bijzetten. 
 
Algemene tips:  
- Maak de shots niet te kort! Je kan ze altijd korter knippen in montage, niet langer maken.   
- Neem ruim de tijd voor het monteren. Dit duurt altijd langer dan je denkt.  
Filmplan & storyboard
Monteren
Terugkijken & reflectie
     Tijdschema: een indicatie
25 minuten
45 minuten
25 minuten

Slide 14 - Tekstslide

Dit is een globale tijdsplanning zoals wij deze hebben gehanteerd. Het kan een houvast zijn bij het inplannen van de lessenreeks. 
Reflectie

MONTAGE: Wat hebben we geleerd?

Slide 15 - Tekstslide

Elke les wordt afgesloten met een kort reflectie-moment. Deze bestaat uit een aantal interactieve vragen. 
Wat kun je met montage toevoegen om een verhaal te vertellen?

Slide 16 - Open vraag

Montage is een krachtig middel om je verhaal te beïnvloeden. Middels montage kun je veel suggereren: het verstrijken van tijd, bepaalde connecties tussen twee onderwerpen, een invalshoek etc. 
Waar ga je de volgende keer op letten
tijdens het filmen / monteren?

Slide 17 - Open vraag

Reflectie: Wat ging er goed? Wat kan volgende keer beter?