Geschiedenis - Staatsinrichting

Staatsinrichting
Leerjaar 4
Periode 1
1 / 36
volgende
Slide 1: Tekstslide
GeschiedenisMiddelbare schoolvmbo tLeerjaar 4

In deze les zitten 36 slides, met tekstslides en 2 videos.

time-iconLesduur is: 120 min

Onderdelen in deze les

Staatsinrichting
Leerjaar 4
Periode 1

Slide 1 - Tekstslide

Slide 2 - Tekstslide


Wat is staatsinrichting?


Staatsinrichting is de wijze waarop de staat
zijn regering en zijn bestuur zijn ingericht

Bij geschiedenis leer je vooral hoe dit in Nederland is ontstaan;
Bij maatschappijleer leer je vooral hoe dit in Nederland werkt

Slide 3 - Tekstslide

1789: 
De Franse Revolutie
 • Strijd voor vrijheid, gelijkheid en broederschap

 • Einde aan Koninkrijk Frankrijk

 • Meer gelijkheid: einde aan de standenmaatschappij

 • Een grondwet

Slide 4 - Tekstslide

1795-1801: 
Bataafse Republiek
 • Revolutie o.l.v. de Patriotten: zij willen meer van het volk (...en zijn wel klaar met de Oranjes)

 • De Patriotten krijgen hulp van de Fransen

 • Frankrijk bezet Nederland (1795-1813) en erfstadhouder Willem V moet vluchten naar Engeland

Slide 5 - Tekstslide

1815: Verenigd Koninkrijk der Nederlanden
 • Napoleon verslagen bij Waterloo

 • Zoon van prins Willem V wordt koning Willem I

 • Nederland krijgt een grondwet en een tweekamerstelsel

 • Verenigd Koninkrijk der Nederlanden: Nederland, België en Luxemburg

Slide 6 - Tekstslide

1830-1839: België wordt onafhankelijk
Oorzaken:
 • Nederlands officiële taal

 • Protestantse geloof is de staatsgodsdienst: België is katholiek

 • Belangrijke banen vaak in handen van Nederlanders

 • Nederland wordt voorgetrokken

Slide 7 - Tekstslide


Belgische Revolutie
1830Tijdens de viering van de verjaardag van koning Willem I in Brussel, 
slaat de vlam in de pan en komt het volk in opstand.

Ruim een maand later roepen de Belgen hun onafhankelijkheid uit

Slide 8 - Tekstslide

Slide 9 - Video


Gevolgen1831: Leopold I wordt de eerste Belgische koning
1831: Tiendaagse Veldtocht
1839: onder internationale druk erkent Willem I de onafhankelijkheid
1840: Willem I treedt af

Slide 10 - Tekstslide

1840-1848: 
Koning Willem II
 • Conservatief: geen ruimte voor veranderingen

 • Regeert, min of meer, als absolute vorst

 • Moet niets weten van democratie

 • Moeizame relatie met zijn vader

Slide 11 - Tekstslide

Slide 12 - Tekstslide

Slide 13 - Tekstslide

Slide 14 - Tekstslide

Slide 15 - Tekstslide

Slide 16 - Tekstslide

Slide 17 - Tekstslide


Revolutiejaar 
1848


De ‘erfgenamen van de Franse Revolutie’, de Liberalen, komen tot de conclusie: "Alles is weer hetzelfde als vóór de Franse Revolutie!"

Overal zitten er weer koningen op de Europese tronen en 
ondanks 'een grondwet' is er maar weinig democratie.

Slide 18 - Tekstslide


Paniek bij de vorsten
in heel Europa!
Ook in Den Haag...
...koning Willem II wordt 'in één nacht' liberaal

Slide 19 - Tekstslide

Gevolgen (1)
 • De leider van de Nederlandse Liberalen: Johan Rudolf Thorbecke maakt een nieuwe grondwet:

 1. Koning is onschendbaar
 2. Ministeriële verantwoordelijkheid

 • Dit betekent: de ministers zijn verantwoordelijk voor de daden van de regering (ook: voor de daden van de koning)

Slide 20 - Tekstslide

Gevolgen (2)
 • Parlementaire democratie (=parlement heeft het laatste woord)

 • Constitutionele monarchie (=koning moet zich aan de grondwet houden)

 • Verandering van het parlementaire stelsel ("Hoe wordt het parlement gekozen?", "Wie heeft welke macht?")

Slide 21 - Tekstslide

Trias Politica
 • Belangrijk onderdeel van een parlementaire democratie

 • Verdeling van de macht in het land in drie machten

 • Bedacht in Frankrijk in 18e eeuw, toen de koning alle macht(en) had.

 • Iemand kan maar bij één van de drie machten horen.

Slide 22 - Tekstslide

Trias Politica
(Driemachtenleer)Slide 23 - Tekstslide

Slide 24 - Tekstslide

Slide 25 - Tekstslide

Slide 26 - Tekstslide

Slide 27 - Tekstslide

Slide 28 - Tekstslide

Slide 29 - Video

Hoofdstuk 1
De Grondrechten

Artikel 1


Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. 


Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.

Slide 30 - Tekstslide


Klassieke grondrechten


Beschermen ons tegen de overheid 
Geven ons rechten tegen een te machtige overheid

Staan sinds 1848 in de Grondwet
Klassiek betekent: 'iets uit vroeger, maar niet verouderd'

Slide 31 - Tekstslide


bijvoorbeeld:

 • Artikel 1: Anti-discriminatie artikel

 • Artikel 2: Wie is Nederlander?

 • Artikel 4: Kiesrecht

 • Artikel 7: Vrijheid van meningsuiting

 • Artikel 8: Recht op vereniging

 • Artikel 9: Recht op vergadering

 • Artikel 10: Onaantastbaarheid van de persoonlijke levenssfeer

 • Artikel 11: Onaantastbaarheid van het lichaam

 • Artikel 13: Briefgeheim

Slide 32 - Tekstslide


Sociale grondrechtenPlichten van de overheid: 

zorgen voor een goed bestaan


Zijn pas later in de Grondwet gekomen

Slide 33 - Tekstslide


bijvoorbeeld: • Recht op veilig bestaan

 • Recht op onderwijs

 • Recht op gezondheidszorg

 • Recht op woongelegenheid

 • Recht op bewoonbaar gebied

 • Recht op rechtsbijstand

 • Recht op werk

Slide 34 - Tekstslide


Laatste belangrijke wijziging
1983
 • Amsterdam wordt officieel de hoofdstad
 • Niet-Nederlanders mogen stemmen voor de Gemeenteraden
 • Leeftijd actief kiesrecht naar 18 jaar
 • Verbod op opleggen doodstraf
 • Invoering van een Nationale Ombudsman
 • Invoering Sociale grondrechten

Slide 35 - Tekstslide


Nederland is een rechtsstaat

 • Er zijn grondrechten
 • Er is onafhankelijke en openbare rechtspraak
 • Er is een scheiding der machten
 • Er is een grondwet
 • De macht van de overheid is vastgesteld door rechtsregels

Slide 36 - Tekstslide