Par 3.2 Oplossen van zouten

Par 3.2 Oplossen van zouten
1 / 16
volgende
Slide 1: Tekstslide
ScheikundeMiddelbare schoolhavoLeerjaar 4

In deze les zitten 16 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 55 min

Onderdelen in deze les

Par 3.2 Oplossen van zouten

Slide 1 - Tekstslide

Lossen alle zouten op in water?
Nee, als de ionbinding te sterk is, komen de ionen niet los uit het ionrooster. In de BINAS vind je een tabel met de oplosbaarheid van zouten in water: de oplosbaarheidstabel. Slide 2 - Tekstslide

Oplosbaarheidstabel (BINAS 45A)
In de oplosbaarheidstabel zoek je welke letter op het kruispunt staat. 
s= slecht oplosbaar
m= matig oplosbaar
g= goed oplosbaar
r= reageert met water
i= instabiel (samengesteld ion valt uit elkaar)

Slide 3 - Tekstslide

Het zout natriumbromide lost goed op in water.

Slide 4 - Tekstslide

Zouten in water
Als een je een zout in water oplost dan krijg je de losse ionen

Al(NO3)3(s)  -----> Al3+(aq) + 3 NO3-(aq)

Slide 5 - Tekstslide

oplos- en indampvergelijking
oplossen van een zout geef je als volgt weer:
CaCl2 (s) --> Ca2+(aq) + 2 Cl-(aq)

indampen is het tegenovergestelde:
Ca2+(aq) + 2 Cl-(aq) --> CaCl2 (s)

Slide 6 - Tekstslide

Slide 7 - Tekstslide

Oplosvergelijkingen 
Van goed oplosbare zouten kun je een oplosvergelijking geven.

                        (s)  -->  Ca2+ (aq) + 2 NO3- (aq)

Tip: schrijf eerst rechts van de pijl de losse ionen.
Ca(NO3)2

Slide 8 - Tekstslide

Indampvergelijkingen
Omgekeerde van oplosvergelijkingen

2 NO3- (aq) + Ca2+ (aq) -->                      (s)

 
Ca(NO3)2

Slide 9 - Tekstslide

 Geef de oplosvergelijking van aluminiumsulfaat
timer
3:00

Slide 10 - Tekstslide

oplosvergelijking van aluminiumsulfaat: alle ionen laten elkaar los, er ontstaan 2 losse aluminiumionen en 3 losse sulfaationen
 Geef de oplosvergelijking van aluminiumsulfaat
1. noteer eerst de juiste verhoudingsformule van het zout voor de pijl. 
2. Noteer daarna de losse ionen MET lading erbij na de pijl. 

3. Vergeet niet kloppend te maken. Zet de getallen op de juiste plek

Slide 11 - Tekstslide

Ionen en geleidbaarheid
Om stroom te kunnen geleiden heb je nodig:
- geladen deeltjes (elektronen/ionen)
- mogelijkheid tot bewegen van de geladen deeltjes

Onthoud: een zout kan stroom geleiden in oplossing of gesmolten toestand. De beweging van ionen zorgen voor geleiding.

Slide 12 - Tekstslide

Hoe is de oplosbaarheid van magnesiumfosfaat
A
goed
B
matig
C
slecht

Slide 13 - Quizvraag

Hoe is de oplosbaarheid van ijzerbromide
A
goed
B
matig
C
slecht

Slide 14 - Quizvraag

Hoe is de oplosbaarheid van ammoniumfosfaat
A
goed
B
matig
C
slecht

Slide 15 - Quizvraag

Wanneer is een zout oplossing verzadigd?
Als...
A
...de maximale hoeveelheid zout is opgelost
B
...de maximale hoeveelheid water is opgelost
C
...je niet meer kan roeren.
D
...de oplossing vast wordt.

Slide 16 - Quizvraag