3.2 Oplossen en indampen

Oplossen en indampen
1 / 12
volgende
Slide 1: Tekstslide
ScheikundeMiddelbare schoolhavo, vwoLeerjaar 4

In deze les zitten 12 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

Oplossen en indampen

Slide 1 - Tekstslide

Deze les
  • Oplosbaarheidstabel Binas 45A
  • Uitleg oplos- en indampvergelijking
  • Lezen 3.2
  • Maken 17, 18, 19, 21, 24, 25

Slide 2 - Tekstslide

Oplosbaarheidstabel (Binas 45A)
In de oplosbaarheidstabel zoek je welke letter op het kruispunt staat. 
s= slecht oplosbaar
m= matig oplosbaar
g= goed oplosbaar
r= reageert met water
i= instabiel (samengesteld ion valt uit elkaar)

Slide 3 - Tekstslide

Het zout natriumbromide lost goed op in water.

Slide 4 - Tekstslide

Ionen en geleidbaarheid
Om stroom te kunnen geleiden heb je nodig:
- geladen deeltjes (elektronen/ionen)
- mogelijkheid tot bewegen van de geladen deeltjes

Onthoud: een zout kan stroom geleiden in oplossing of gesmolten toestand. De beweging van ionen zorgen voor geleiding.

Slide 5 - Tekstslide

Even oefenen
Maak vraag 19 (par 3.2)

Slide 6 - Tekstslide

Oplosvergelijkingen 
Van goed oplosbare zouten kun je een oplosvergelijking geven.

                        (s)  -->  Ca2+ (aq) + 2 NO3- (aq)

Tip: schrijf eerst rechts van de pijl de losse ionen.
Ca(NO3)2

Slide 7 - Tekstslide

Geef de oplosvergelijking van calciumchloride.

Slide 8 - Open vraag

Even oefenen
Maak vraag 17 (par 3.2)

Slide 9 - Tekstslide

Indampvergelijkingen
Omgekeerde van oplosvergelijkingen

2 NO3- (aq) + Ca2+ (aq) -->                      (s)

 
Ca(NO3)2

Slide 10 - Tekstslide

Geef de indampvergelijking van een natriumhydroxide oplossing.

Slide 11 - Open vraag

Even oefenen
Maak vraag 18 (par 3.2)

Klaar?
Huiswerk: (17, 18, 19,) 21, 24, 25

Slide 12 - Tekstslide