Traditionele bekistingen stellen

Stellen van een;
bekisting 
R. Verhoeve
1 / 51
volgende
Slide 1: Tekstslide
Bouwkunde- constructieleerMBOStudiejaar 1

In deze les zitten 51 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 3 videos.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

Stellen van een;
bekisting 
R. Verhoeve

Slide 1 - Tekstslide

Stellen van een;
bekisting 
R. Verhoeve

Slide 2 - Tekstslide

Voor een strokenfundering

Slide 3 - Tekstslide

Wat gaan we vandaag 19 sept. allemaal doen?!

Voorkennis activeren
De standaard plaatmaten opzoeken
Materiaalstaat uitrekenen en invullen; 
Eerst op ware maten, daarna nogmaals die maten op schaal..

Van hieruit;
Keuze kunnen maken uit het aanwezig materiaal.
Maquette maken op schaal, standaard verschaling 1:5
                                       Opruimen
Afsluiten met vraag en antwoord en samenvatting....
 

-
1e 1,5 uur
2e 1,5 uur

Slide 4 - Tekstslide

Wat gaan we 26 september allemaal doen?!

De  vernieuwde voorkennis kort activeren.
Kort terugblikken op vorige week.
Instructie bij het plaatsen van de piketten.
Zelfstandig verder werken.
                                                   Pauze
Materiaalstaat  classicaal bespreken.
Zelfstandig verder werken. Wanneer eraan toe;
-Tweede materiaalstaat zelfstandig uitrekenen en invullen.
Eerst de ware maten, daarna nogmaals die maten op schaal 1:5..
Tweede maquette op de zelfde grondplaat maken op schaal.
                                                  Opruimen
Afsluiten met vraag en antwoord en samenvatting.
 

-
1e 1,5 uur
2e 1,5 uur

Slide 5 - Tekstslide

Voorkennis 
Heeft al kennis genomen met verschillende type funderingen. Weet  wat funderen op staal is.
Herkent verschillende type funderen op staal zoals; 
stroken -, strook-rib - en plaat fundering met vorstrand.
Kunnen de meesten onderdelen al benoemen van elk type  fundering op staal.
Weet het verschil  tussen  een balk- en prefab balkfundering.
uit de lessen constructieleer

Slide 6 - Tekstslide

Voorkennis 
Heeft inmiddels kennis genomen met verschillende type funderingen. 
Herkent de verschillende type funderen op staal zoals; 
een stroken -, strook-rib - en plaat fundering met vorstrand.
Kunnen nu ook de onderdelen benoemen waarmee een bekisting gemaakt wordt .
Weet het verschil  tussen  een balk- en prefab balkfundering.
uit de lessen constructieleer en praktijk

Slide 7 - Tekstslide

Leerdoelen
We gaan dadelijk...
-Maquette maken op schaal, standaard verschaling 1:2 of 1:5
-Daarvoor maken we gezamenlijk eerst een juiste materiaalstaat 
       * maten in ware maat en de schaalmaat.
-Hierin het herkennen van verschillend plaatmateriaal.  
-Hiervoor hebben we nodig;
        * De standaard dikte maten.
Wat zijn nu eigenlijk de standaard materiaal dikten.
En uiteindelijk;
-Keuze kunnen maken uit het aanwezig materiaal.


Slide 8 - Tekstslide

Leerdoelen
We gaan dadelijk...
-Verder met het maken van de maquette op schaal 1:2  
-Daarna maakt ieder nu zelfstandig een juiste materiaalstaat
       * maten op ware- en op schaalmaat.
-Hierin het herkennen van verschillend plaatmateriaal.  
-Hiervoor hebben we nodig;
        * De standaard dikte maten.
Wat zijn nu eigenlijk de standaard materiaal dikten.
En uiteindelijk;
-Materiaal keuze kunnen maken.
 
De verschillende onderdelen kunnen benoemen van een bekisting, bij funderen op staal.

Slide 9 - Tekstslide

Nieuwe woorden en begrippen
Schrijf de nieuwe woorden welke je niet begrijpt of begrepen heb op een apart blaadje.
Later in deze presentatie heb je deze woorden weer nodig.

Slide 10 - Tekstslide

Aan welke woorden denk je bij fundering.

Slide 11 - Woordweb

Aan welke woorden denk je nu bij fundering.

Slide 12 - Woordweb

Vragen vooraf

                               Wanneer je deze vragen niet kan beantwoorden bekijk dan nog eens het filmpje op de volgende slide
 • Wat is een fundering?
 • Wat is de functie van een fundering?
 • Kan je verschillende funderingstype benoemen?
 • Op welke diepte ligt een fundering?
 • Kan je uitleggen waarom op deze diepte?
 • Wat is wapening?
 • Wat is de functie van wapening?
 • Wat is een aanlegbreedte?Slide 13 - Tekstslide

Slide 14 - Video

Wat hebben we allemaal nodig!

Slide 15 - Tekstslide

Wat hebben we allemaal nodig!
 • Vergeet geen foto's te maken voor in je portfolio!
 • Benoem alle onderdelen bij naam in dit verslag.
 • Max. 10 lesuren! Noteer de tijd in het verslag. 
 • ...Er kan niet geleerd worden zonder foutjes te maken.
 • Maar reflecteer op je inzet en de leermomenten.
 • Verwerk de vragen vooraf in je portfolio! 
Na inleveren portfolio eindcijfer!

Slide 16 - Tekstslide

balkfundering
PS-balkfundering
Prefab balkfundering
Strokenfundering
plaatfundering met vorstrand
stroken-rib-fundering

Slide 17 - Sleepvraag

balkfundering
PS-balkfundering
Prefab balkfundering
Strokenfundering
fundering op bruggetjes
stroken-rib-fundering

Slide 18 - Sleepvraag

Aanlegdiepte vorst
Herhaling, gehad bij constructieleer

Slide 19 - Tekstslide

Bekisting strokenfundering
Balkfundering
min. 
- 600 mm
 maaiveld

Slide 20 - Tekstslide

Fundering op staal
Herhaling gehad bij constructieleer

Slide 21 - Tekstslide

Zoek de standaard dikten bij een standaard plaatmaat van 2440 x  1220 mm
Van;
MDF
underlayment
osb3
Multiplex exterieur


Wat is de standaard plaatmaat van betonplex?
en
Gebruik hiervoor de link op volgende slide!

Slide 22 - Tekstslide

Slide 23 - Link

Eisen aan fundering op staal
• De fundering moet de belasting van het gebouw zo gelijkmatig mogelijk op de ondergrond overbrengen, zonder dat het gebouw scheefzakt.
• De grond onder de fundering mag niet bevriezen, omdat door bevriezing de samenstelling van de grondkorrels verandert.
• De fundering moet stijf genoeg zijn.
• De fundering moet breed genoeg zijn.
• Doorvoeringen voor leidingen van bijvoorbeeld riolering, gas, water, en elektriciteit moeten deugdelijk gebeuren.
• Het materiaal van de fundering moet bestand zijn tegen agressieve stoffen in de grond. 

Herhaling gehad bij constructieleer

Slide 24 - Tekstslide

Wordt toegepast als de grondspanning
 alleen kan worden opgevangen met
een brede funderings- strook,
en dan is heien niet nodig.
Gewicht van gewapend verdicht
beton is 2500kg/mᶟ (ongewapend)
Doorsnede
strokenfundering
Herhaling gehad bij constructieleer

Slide 25 - Tekstslide

Bekisting "strokenfundering" op bruggetjes
bouw juk

Slide 26 - Tekstslide

Standaard Bruggetje zo'n 800 mm breed

Slide 27 - Tekstslide

Bekisting "balkfundering"!

Slide 28 - Tekstslide

"strokenfundering" Bekisting wordt hier geplaatst op baddingen.
.
alvorens een werkvloer gestort tussen die twee baddingen!
1e opdracht:
Het maken we deze strokenfundering op schaal 1:5

Slide 29 - Tekstslide

Balkfundering
2e opdracht:  Het maken van een strokenfundering op bruggetjes schaal 1:5!  (Totaal max. 10 lesuren).

Slide 30 - Tekstslide

Afstandshouders tbv betondekking
Herhaling gehad bij constructieleer

Slide 31 - Tekstslide

Waarom is de betondekking zo belangrijk?
De betondekking is belangrijk zodat de voldoende beton tussen de wapening en de buitenzijde zit. Deze afstand kan verschillen dat hangt af waar de beton gestort wordt. Hoe agressiever de grond om de fundering hoe groter de betondekking. Als er water bij de wapening komt veroorzaakt dat betonrot.
Herhaling gehad bij constructieleer

Slide 32 - Tekstslide

Plaats van de wapening
Herhaling gehad bij constructieleer

Slide 33 - Tekstslide

PS-strokenfundering
Met het EkoKist funderingssysteem worden 
strokenfundering, het trasraam en de werkvloer 
in één keer gestort. 
De verloren EPS-bekisting dient tevens als 
thermische isolatie. Vloer- en spouwmuurisolatie 
sluiten perfect, zodat koudebruggen worden 
voorkomen. Het is ook geschikt om toe te passen 
als dragende vloer en als vrijdragende vloersystemen. 

Herhaling gehad bij constructieleer

Slide 34 - Tekstslide

Slide 35 - Video

Fundering op staal
Herhaling gehad bij constructieleer

Slide 36 - Tekstslide

Welke fundering op staal is het sterkst?
A
Strokenfundering
B
stampbeton fundering
C
stroken- rib- fundering
D
balkfundering

Slide 37 - Quizvraag

Stroken- rib fundering
Strokenfundering met verstijvings- rib.
Toegepast als er belangrijke verschillen
 in de muurbelasting zijn.
Als de grondspanning onregelmatig is.

Herhaling gehad bij constructieleer

Slide 38 - Tekstslide

Aanleg diepte
Werkvloer
Funderingsstrook
Aanlegbreedte
Maaiveld
Peil

Slide 39 - Sleepvraag

Poeren
Voor schuttingpalen;
overkapping; 
veranda;
carpoort;
tuinhuis;
enz.

Herhaling, gehad bij constructieleer

Slide 40 - Tekstslide

Plaatfundering met vorstrand
Funderingsplaat met vorstrand.
Wordt toegepast bij lichte gebouwen
waarbij de vloer en fundering als het 
ware één geheel vormen.
Schuurtjes, terrassen en dergelijke 
vloer wordt op de vaste grondlaag 
gestort. 

Herhaling, gehad bij constructieleer

Slide 41 - Tekstslide

Vorstrand tbv tuinhuisje
Herhaling, gehad bij constructieleer

Slide 42 - Tekstslide

Bekisting "balkfundering"!

Slide 43 - Tekstslide

Balkenfundering
Toepassing als de grondspanning
hoog genoeg is, op enkele zwakke
 plekken na.
Als de vloer op vaste grondslag 
 wordt gestort.
In combinatie met een palen-
fundering.

Slide 44 - Tekstslide

Prefab balkenfundering
De geprefabriceerde balken fundering.
Vereist nauwkeurige maatvoering van 
de heipalen.
Voldoet aan de DUBO eisen (snel af te breken)

DUBOkeur een product mag geen negatieve 
gezondheidseffecten hebben op de gebruikers ervan.
Herhaling, gehad bij constructieleer

Slide 45 - Tekstslide

Foto's prefab balkenfundering
Herhaling, gehad bij constructieleer

Slide 46 - Tekstslide

Slide 47 - Video

Koudebrug onderbreking
Herhaling, gehad bij constructieleer

Slide 48 - Tekstslide

Noem 3 woorden die je vanuit de presentatie niet begrepen hebt.

Slide 49 - Open vraag

piket
badding
spatklamp
schoor
Bekistingschot
klamp

Slide 50 - Sleepvraag

Samenvatting
- Fundering op staal (stal? staat op) rust op de draagkrachtige grond (geen heipalen nodig).
- Er zijn verschillende type fundering op staal elk met zijn specifieke eigenschappen.
- Krachtenverdeling, beton neemt drukkracht op en de wapening (staal) neemt de trekkracht op.
- De onderkant fundering ligt onder de vorstgrens -600 vanaf maaiveld.
-Verschaling 1:5 is    5 keer kleiner!
- De bruggetjes  worden afgedekt met folie en vast gezet met spatklampen

Slide 51 - Tekstslide