Les 6 Fundering

Fundering
1 / 30
volgende
Slide 1: Tekstslide
Bouwkunde- constructieleerMBOStudiejaar 1

In deze les zitten 30 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 3 videos.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

Fundering

Slide 1 - Tekstslide

Leerdoelen
Wat is funderen op staal.
Herkennen verschillende type funderen op staal zoals, stroken fundering, strook-rib fundering, plaat fundering met vorstrand.
Kunnen benoemen van de verschillende onderdelen funderen op staal.
Wat is een balkfundering en prefab balkfundering.

Slide 2 - Tekstslide

Nieuwe woorden en begrippen
Schrijf de woorden welke je niet begrijpt of begrepen heb op een apart blaadje.
Later in deze presentatie heb je deze weer nodig.

Slide 3 - Tekstslide

Aan welke woorden denk je bij fundering.

Slide 4 - Woordweb

Vragen vooraf
Wat is een fundering?
Wat is de functie van een fundering?
Kunnen jullie verschillende funderingstype benoemen?
Op welke diepte ligt een fundering?
Kunnen jullie uitleggen waarom op deze diepte?
Wat is wapening?
Wat is de functie van wapening?

Slide 5 - Tekstslide

Aanlegdiepte vorst

Slide 6 - Tekstslide

Fundering op staal

Slide 7 - Tekstslide

Slide 8 - Video

Eisen aan fundering op staal
• De fundering moet de belasting van het gebouw zo gelijkmatig mogelijk op de ondergrond overbrengen, zonder dat het gebouw scheefzakt.
• De grond onder de fundering mag niet bevriezen, omdat door bevriezing de samenstelling van de grondkorrels verandert.
• De fundering moet stijf genoeg zijn.
• De fundering moet breed genoeg zijn.
• Doorvoeringen voor leidingen van bijvoorbeeld riolering, gas, water, en elektriciteit moeten deugdelijk gebeuren.
• Het materiaal van de fundering moet bestand zijn tegen agressieve stoffen in de grond. 

Slide 9 - Tekstslide

Wordt toegepast als de grondspanning
 alleen kan worden opgevangen met
een brede funderings- strook,
en dan is heien niet nodig.
Gewicht van gewapend verdicht
beton is 2500kg/mᶟ (ongewapend)
Doorsnede
strokenfundering

Slide 10 - Tekstslide

Bekisting strokenfundering

Slide 11 - Tekstslide

Afstandshouders tbv betondekking

Slide 12 - Tekstslide

Waarom is de betondekking zo belangrijk?
De betondekking is belangrijk zodat de voldoende beton tussen de wapening en de buitenzijde zit. Deze afstand kan verschillen dat hangt af waar de beton gestort wordt. Hoe agressiever de grond om de fundering hoe groter de betondekking. Als er water bij de wapening komt veroorzaakt dat betonrot.

Slide 13 - Tekstslide

Plaats van de wapening

Slide 14 - Tekstslide

PS-strokenfundering
Met het EkoKist funderingssysteem worden 
strokenfundering, het trasraam en de werkvloer 
in één keer gestort. 
De verloren EPS-bekisting dient tevens als 
thermische isolatie. Vloer- en spouwmuurisolatie 
sluiten perfect, zodat koudebruggen worden 
voorkomen. Het is ook geschikt om toe te passen 
als dragende vloer en als vrijdragende vloersystemen. 

Slide 15 - Tekstslide

Slide 16 - Video

Welke fundering op staal is het sterkst?
A
Strokenfundering
B
stampbeton fundering
C
stroken- rib- fundering
D
balkfundering

Slide 17 - Quizvraag

Stroken- rib fundering
Strokenfundering met verstijvings- rib.
Toegepast als er belangrijke verschillen
 in de muurbelasting zijn.
Als de grondspanning onregelmatig is.

Slide 18 - Tekstslide

Aanlegdiepte
Werkvloer
Funderingsstrook
Aanlegbreedte
Maaiveld
Peil

Slide 19 - Sleepvraag

Poeren
Voor schuttingpalen;
overkapping; 
veranda;
carpoort;
tuinhuis;
enz.

Slide 20 - Tekstslide

Plaatfundering met vorstrand
Funderingsplaat met vorstrand.
Wordt toegepast bij lichte gebouwen
waarbij de vloer en fundering als het 
ware één geheel vormen.
Schuurtjes, terrassen en dergelijke 
vloer wordt op de vaste grondlaag 
gestort. 

Slide 21 - Tekstslide

Vorstrand tbv tuinhuisje

Slide 22 - Tekstslide

Balkenfundering
Toepassing als de grondspanning
hoog genoeg is, op enkele zwakke
 plekken na.
Als de vloer op vaste grondslag 
 wordt gestort.
In combinatie met een palen-
fundering.

Slide 23 - Tekstslide

Prefab balkenfundering
De geprefabriceerde balken fundering.
Vereist nauwkeurige maatvoering van 
de heipalen.
Voldoet aan de DUBO eisen (snel af te breken)

DUBOkeur een product mag geen negatieve 
gezondheidseffecten hebben op de gebruikers ervan.

Slide 24 - Tekstslide

Foto's prefab balkenfundering

Slide 25 - Tekstslide

Slide 26 - Video

Koudebrug onderbreking

Slide 27 - Tekstslide

Noem 5 woorden die je vanuit de presentatie niet begrepen hebt.

Slide 28 - Open vraag

Samenvatting
Fundering op staal (stal? staat op) rust op de draagkrachtige grond (geen heipalen nodig).
Er zijn verschillende type fundering op staal elk met zijn specifieke eigenschappen.
Krachtenverdeling, beton neemt drukkracht op en de wapening (staal) neemt de trekkracht op.
De onderkant fundering ligt onder de vorstgrens -600 vanaf maaiveld.

Slide 29 - Tekstslide

Opdracht
Op Teams staat de opdracht voor jullie klaar. 
Het is opdracht 012 lesbrief Garage- fundering, jullie moeten de vragen deel A en deel B maken.

De digitale uitwerking moeten jullie volgende week ingeleverd hebben in jullie map constructieleer op OneDrive.

Slide 30 - Tekstslide