h4C L8 §4Verkiezingen en §5 regering_29nov2022

1 / 34
volgende
Slide 1: Tekstslide
MaatschappijleerMiddelbare schoolhavoLeerjaar 4

In deze les zitten 34 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

Slide 1 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 2 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Materiaal op tafel
Lesboek, 
schrijft & pen, 
(opgeladen) laptop dicht.

Slide 3 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

§3.5 De regering regeert​
Hoe werkt de Nederlandse regering?​
1. Twee kennisvragen: over §3.4 Verkiezingen​ en zetelverdeling
2.Grafiek overnemen, sleepvraag.
3. Uitleg negen begrijppen §5 
4. Formatiebingo online
Jullie leren de begrippen:
1. Regering

2. Kabinet
3. Minister
4. Staatssecretaris
5. Premier, minister-president
6. Kabinetsformatie
 7. Formateur
8. Coalitie
9. Regeerakkoord
Na deze les kan je:
- uitleggen wat de belangrijkste taken van de regering zijn
- uitleggen hoe de kabinetsformatie verloopt 

Slide 4 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

In Nederland geldt bij de zetelverdeling het stelsel van ...
(2 antwoorden)
A
Kiesstelsel waarbij alle uitgebrachte stemmen worden verdeeld over het totale aantal zetels.
B
Kiesstelsel waarbij een land wordt verdeeld in districten en waarbij de afgevaardigde die de meeste stemmen haalt in het district in het parlement komt.
C
Districten- of meerderheidsstelsel
D
Evenredige vertegenwoordiging

Slide 5 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Slide 6 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

a) Het afgeronde opkomstpercentage is:........b) De kiesdeler is in dit geval:..........
c) Stel dat een partij 300.000 stemmen heeft gekregen. Hoeveel zetels krijgt deze partij dan in de Tweede Kamer?

Slide 7 - Tekstslide

a) Het afgeronde opkomstpercentage is 79 procent.
(10,5 miljoen gedeeld door 13,3 miljoen).
b) De kiesdeler is in dit geval 70.000.
(10,5 miljoen uitgebrachte stemmen gedeeld door 150 zetels).
c) Deze partij krijgt dan vier zetels.
(300.000 gedeeld door 70.000 (is iets meer dan 4)).
a) Het afgeronde opkomstpercentage is:...
b) De kiesdeler is in dit geval:
c) Stel dat een partij 300.000 stemmen heeft gekregen. Hoeveel zetels krijgt deze partij dan in de Tweede Kamer?

Slide 8 - Open vraag

a) Het afgeronde opkomstpercentage is 79 procent.
(10,5 miljoen gedeeld door 13,3 miljoen).
b) De kiesdeler is in dit geval 70.000.
(10,5 miljoen uitgebrachte stemmen gedeeld door 150 zetels).
c) Deze partij krijgt dan vier zetels.
(300.000 gedeeld door 70.000 (is iets meer dan 4)).
De 2de kamer debatteert over de verkiezingsuitslag en benoemt een INFORMATEUR (verkenner) voor de KABINETSFORMATIE.

Slide 9 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 10 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 11 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 12 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 13 - Video

Deze slide heeft geen instructies

1. Wat is de taak van een informateur?​
2. Waarom is het vaak moeilijk om een regeerakkoord te vormen?​

Slide 14 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Slide 15 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 16 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 17 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 18 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

'primus inter pares' 
De minister-president, ook wel premier genoemd, is voorzitter van de ministerraad. In die functie coördineert de premier het regeringsbeleid. De minister-president is ook de minister van Algemene Zaken.

De minister-president heeft als 'primus inter pares' (Eerste onder gelijken) geen extra bevoegdheden of een groter stemgewicht in de ministerraad, maar heeft wel een sturende rol. 

Zo kan de minister-president onderwerpen zelfstandig op de agenda van de ministerraad zetten en ook in Europa, als lid van de Europese Raad, een belangrijkere rol spelen dan bijvoorbeeld de minister van Buitenlandse Zaken. De premier is met dit alles het 'gezicht' van de regering.

Slide 19 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 20 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 21 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

is de leider van de groep ministers
zit in de regering en is verantwoordelijk voor 1 bepaalde taak
Een groep mensen die dezelfde ideeen hebben over hoe het land gereerd moet worden. 
Is het dagelijks bestuur van het land. 
minister
minister president
regering
politieke partij

Slide 22 - Sleepvraag

Deze slide heeft geen instructies

Slide 23 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Formatiebingo 2021 
Alle deelnemers krijgen een unieke bingokaart
via deze link:
 

Slide 24 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 25 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Formatiebingo 2021 - 1
1. De Kamerleden die voor een zelfde politieke partij in de Tweede Kamer zitten noemen we
een...


2. Hoe noemen we het aantal stemmen dat je moet halen voor één zetel in de Tweede Kamer?


3. Als partijen samenwerken in een kabinet dan noemen we dat een...

Slide 26 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Formatiebingo 2021 - 2
4. De 150 zetels in de Tweede Kamer zijn verdeeld over … partijen.

5. Na de verkiezingen gaan partijen die samen een meerderheid hebben met elkaar in overleg
over het vormen van een regering. Hoe noemen we dit?


6. Van welke partij is Sigrid Kaag de fractievoorzitter?


7. Deze partij is nieuw en heeft drie zetels in de Tweede Kamer 

Slide 27 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Formatiebingo 2021 - 3
8. ‘We kiezen in Nederland de minister-president’ Waar of niet waar?

9. De VVD is de grootste partij in de Tweede Kamer met … zetels.


10. Zij worden door de Tweede Kamer aangesteld om na de verkiezingen de
coalitiemogelijkheden te onderzoeken.


11. Van welke partij is Gert-Jan Segers de fractievoorzitter? 

Slide 28 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Formatiebingo 2021 - 4
12. Deze persoon geeft leiding aan de onderhandelingen tussen de partijen die samen het kabinet willen gaan vormen.

13. Hierin staan de belangrijkste doelstellingen voor het beleid van het nieuwe kabinet.

14. De formateur wordt meestal ook...

15. ‘De koning maakt deel uit van de regering.’ Waar of niet waar?

Slide 29 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Huiswerk: werkboek opdrachten §3.5 
Lezen § 5; 
Maken: (F) 2, 3, 4, 5, 8 (V) 11 en 12.

Slide 30 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Volgende les donderdag 01/12

 Rijksbegroting
 Constitutionele monarchie
 Ministeriële verantwoordelijkheid
 Onschendbaar
 Demissionair kabinet
 

Slide 31 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Leerdoel: begrippen kennen
1. Regering - 2. Kabinet - 
 3. Minister
4. Staatssecretaris - 5. Premier, minister-president
6. Troonrede - 7. Miljoenennota
8. Coalitie
9. Regeerakkoord

 

Na deze les kan je:
- uitleggen wat de  belangrijkste taken van de regering zijn 
- uitleggen hoe de kabinetsformatie verloopt 

Slide 32 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 33 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 34 - Link

Deze slide heeft geen instructies