Communicatie - H14 Ieder mens is uniek (les 4)

Thema 7 Zelfbeeld en reflectie (les 1)
Terugblik
14.1, 14.2 & 14.3
Huiswerk 

.
Terugblik
14.1, 14.2 & 14.3
Huiswerk 
1 / 16
volgende
Slide 1: Tekstslide
CommunicatieMBOStudiejaar 1

In deze les zitten 16 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

time-iconLesduur is: 50 min

Onderdelen in deze les

Thema 7 Zelfbeeld en reflectie (les 1)
Terugblik
14.1, 14.2 & 14.3
Huiswerk 

.
Terugblik
14.1, 14.2 & 14.3
Huiswerk 

Slide 1 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Lesdoelen
 • Aan het einde van de les kan de student uitleggen wat gedrag, persoonlijkheid en temperament uitleggen.
 • Aan het einde van de les kan je uitleggen hoe de ontwikkeling van de persoonlijkheid verloopt.
 • Aan het einde van de les heb je onderzocht hoe je eigen persoonlijkheid in elkaar zit door het maken van de Big Five-persoonlijkheidstest en Enneagram. 

Slide 2 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Welke 3 vormen van van seksuele intimidatie zijn er volgens het boek?

Slide 3 - Open vraag

Fysieke gedragingen, verbale gedragingen, non-verbale gedragingen. 
Wie kan beoordelen of een bepaalde intimiteit gewenst of ongewenst was?

Slide 4 - Open vraag

Het slachtoffer. Zijn of haar gevoelens en belevingen tijdens en na de gebeurtenis zijn van meer belang dan wat dan ook. 
3

Slide 5 - Video

Deze slide heeft geen instructies

00:21
Wat zou jij hier doen?

Slide 6 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

01:10
Wat denk jij dat het meisje gaat doen?
A
Blijft zitten
B
Opstaan

Slide 7 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

02:36
Waardoor kan het dat zij dit gedrag vertoont?

Slide 8 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Gedrag
Gedrag = alle activiteiten van een persoon die anderen kunnen waarnemen.
-  Waardoor wordt gedrag bepaald?:
      *Erfelijke factoren                                                                                                     
      *Leerprocessen 
      *Complimenteren (belonen) & straffen 

Cultuur= het geheel van waarden, normen, opvattingen en gewoonten binnen een bepaalde groep of samenleving. 

Hoe is gedrag zichtbaar? Slide 9 - Tekstslide

Wat houdt een leerproces volgens jou in?: mensen leren van elkaar welk gedrag ze moeten vertonen. 


Gedrag 
Gedrag van mensen lijkt op elkaar, omdat ze:
 • gemeenschappelijke, erfelijke eigenschappen bezitten
 • tot eenzelfde volk behoren
 • in dezelfde omgeving leven
 • een bepaalde functie hebben

Je kunt bewust en onbewust met het gedrag op elkaar lijken. 

Mensen hebben behoefte om bij de groep te horen, dit biedt veiligheid en kan vragen om aanpassingen. 

 • Mensen in hokjes plaatsen
        Persoonlijkhieidspsychologie= een specialisatie binnen de psychologie,  die zich bezighoudt met de verschillen en                            overeenkomsten in de  persoonlijkheid van mensen.
 • Indeling van Jung: introvert of extravert 

Slide 10 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Waar herken jij jezelf het meest in?
timer
0:30
A
Introvert persoon
B
Extravert persoon

Slide 11 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

timer
1:00
Wat hoort er volgens jou bij jouw persoonlijkheid?

Slide 12 - Woordweb

Deze slide heeft geen instructies

Persoonlijkheid
 • Persoonlijkheid = totaal aan eigenschappen waarmee iemand zich van andere mensen onderscheidt.
 • Aanleg= de eigenschappen/mogelijkheden die je bij de bevruchting hebt meegekregen.
 • Karakter= dat deel van de persoonlijkheid dat min of meer vaststaat, het gaat om stabiele eigenschappen.
 • Temperament= de aangeboren manier waarop iemand reageert op bepaalde omstandigheden.
Persoonlijkheid kan veranderen/ontwikkelen:
- Omstandigheden, deze kunnen ervoor zorgen dat eigenschappen veranderen.
- Zelfbepaling: je hebt de mogelijkheid om zelf richting te geven aan je eigen ontwikkeling. 

Slide 13 - Tekstslide

Bij aanleg gaat het om de eigenschappen of mogelijik
Wat is karakter?
timer
1:00
A
Een deel van de persoonlijkheid dat niet in elke situatie hetzelfde is.
B
Een deel van de persoonlijkheid dat min of meer vast staat, het gaat om stabiele eigenschappen.
C
Totaal aan eigenschappen waarmee iemand zich van andere mensen onderscheidt.
D
De aangeboren manier waarop iemand reageert op bepaalde omstandigheden.

Slide 14 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Persoonlijkheidstest 
 • Big Five-persoonlijkheidstest meet
 1. Extraversie vs. introversie
 2. Vriendelijkheid en meegaandheid vs. wantrouwen
 3. Ordelijkheid en zorgvuldigheid vs. laksheid en gebrek aan motivatie
 4. emotionele stabiliteit vs. neuroticisme/labiliteit
 5. mate van openheid voor ervaringen/intellect/creativiteit         

 • Enneagram: kijkt naar de motivatie van waaruit iemand handelt en denkt. Er worden 9 persoonlijkheidstypes onderscheiden. Bij de meesten is één type overheersend (dominant).

Blz. 207/208 van het boek.  
Slide 15 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Huiswerk
 • Verwerkingsopdracht 14.1 t/m 14.3
 • Thieme thema 7 en klik dan op 7.14 Ieder mens is uniek:
Niveau 3 & 4: 2, 3 & 4
Beide uiterlijk dinsdag 8 december 23:59 af. 

Slide 16 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies