Communicatie - Hoofdstuk 14 (deel 1)

Communicatie
1 / 21
volgende
Slide 1: Tekstslide
CommunicatieMBOStudiejaar 1

In deze les zitten 21 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

time-iconLesduur is: 60 min

Onderdelen in deze les

Communicatie

Slide 1 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Lesplanning
1. Terugblik vorige les (H13)
2. KTB H12-H13 bespreken
3. Instructie H14 deel 1
4. Zelfstandig werken

Slide 2 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Terugblik H13
 • Weet je de verschillen tussen intimiteit en ongewenste intimiteit
 • Ken je je eigen grenzen wat betreft intimiteit
 • Weet je wat ongewenste intimiteiten allemaal inhoudt
 • Weet je hoe te handelen bij ongewenste intimiteiten
 • Ben je je bewust van je eigen grenzen wat betreft intimiteit en ongewenste intimiteiten


Slide 3 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Bespreken KTB
Belangrijke vragen bespreken

Slide 4 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Thema 7
Thema 6 was 'opkomen voor jezelf' 

Thema 7 is 'ieder mens is uniek'

Slide 5 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

3

Slide 6 - Video

Deze slide heeft geen instructies

00:21
Wat zou jij hier gedaan hebben?

Slide 7 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

01:11
Het meisje...
A
Staat op
B
Staat niet op

Slide 8 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

02:37
Waardoor zal dit gedrag ontstaan?

Slide 9 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Lesdoelen deze les
 • Ken je de begrippen gedrag, persoonlijkheid, karakter en temperament
 • Kan je het verschil uitleggen tussen bovengenoemde begrippen
 • Kan je uitleggen hoe de ontwikkeling van de persoonlijkheid verloopt
 • Heb jij onderzocht hoe jouw eigen persoonlijkheid in elkaar zit

Slide 10 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Gedrag
= alle activiteiten van een persoon die anderen kunnen waarnemen.

* Hoe ontstaat gedrag?                     * Hoe is gedrag zichtbaar?
 • Leerprocessen
 • Opvoeding
 • Complimenten
 • Straffen

Slide 11 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Gedrag van mensen
Het gedrag van mensen lijkt op elkaar omdat:
 • Mensen gemeenschappelijke (aangeleerde/ erfelijke) eigenschappen bezitten; 
 • tot eenzelfde volk behoren; 
 • in dezelfde omgeving leven; 
 • een bepaalde functie hebben 


Het op elkaar lijken kan dus zowel bewust als onbewust


Mensen hebben de behoefte om bij een groep te horen:
 • vraagt aanpassing 
 • biedt veiligheid 

Slide 12 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Persoonlijkheidspsychologie
= een specialisatie binnen de psychologie, die zich bezighoudt met de verschillen en overeenkomsten in de persoonlijkheid van mensen.

Waarom doen mensen wat ze doen?
Indeling van mensen in hokjes?

Bekende indeling van Jung:
 • Introvert
 • Extravert

Slide 13 - Tekstslide

Een introvert persoon is in zichzelf gekeerd en is nogal gesloten. Hij zal niet snel aan anderen iets over zichzelf vertellen. Een introvert persoon laat zich niet zo gemakkelijk beïnvloeden door anderen.
Een extravert persoon is meer op de buitenwereld gericht dan op zichzelf. Hij zoekt graag contact met anderen, is vlot in de omgang en maakt gemakkelijk contact met anderen. Extravert zijn is niet altijd positief. Je kunt ook té openhartig zijn, té veel contacten willen hebben. Er blijft dan te weinig tijd over om over de dingen of over jezelf na te denken.
Vind jij jezelf meer ..
A
Extravert
B
Introvert

Slide 14 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Noem één eigenschap die echt bij jouw eigen persoonlijkheid past

Slide 15 - Woordweb

Deze slide heeft geen instructies

Persoonlijkheid
= totaal van eigenschappen dat iemand kenmerkt, waardoor deze persoon verschilt van andere mensen, zorgt ervoor dat iedereen verschillend reageert in situaties..  
 • Erfelijkheid: eigenschappen die door aanleg bepaald zijn
 • Karakter; stabiele eigenschappen, staat niet volledig vast, kan ontwikkelen
 • Temperament; aangeboren manier waarop iemand reageert
 

Persoonlijkheid kan veranderen/ontwikkelen...
 • Ervaring; omstandigheden kunnen ervoor zorgen dat eigenschappen veranderen
 • Zelfbepaling; jij  hebt de mogelijkheid zelf richting te geven aan je ontwikkeling (kan zelf bepalen..)

Slide 16 - Tekstslide

Bepaalde eigenschappen of mogelijkheden krijg je bij je aanleg al mee: Bijvoorbeeld: sociale vaardigheid, agressiviteit, extraversie, openstaan voor nieuwe ervaringen, emotionele stabiliteit en zorgvuldigheid.

Herhaal je gekozen eigenschap en koppel aan een onderdeel uit persoonlijkheid (erfelijkheid, karakter, temperament, ervaring)

Slide 17 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Persoonlijkheidstesten
Big Five persoonlijkheidstest:
 • Ben je extra- of introvert?
 • Vriendelijk en meegaand tegenover wantrouwend
 • Ordelijk en zorgvuldig tegenover laksheid en gebrek aan motivatie
 • Emotionele stabiliteit tegenover labiliteit
 • Openheid voor ervaring/ intellect en creativiteit

Enneagram:
Negen basismodellen voor gedrag

Slide 18 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Persoonlijkheidstesten
Enneagram

Slide 19 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Maken persoonlijkheidstest
Je maakt twee verschillende persoonlijkheidstesten
Je levert je uitslagen voor het einde van de les in via Teams.
 • Big Five: https://www.jobpersonality.com/big-five-persoonlijkheidstheorie
 • Enneagram: https://egowijsleiderschapacademie.nl/type-test 

Per test voeg je het volgende in in een Word document:
 1. Een printscreen met de uitslag (knop 'printscreen' of combinatie: 'windows + shift + s')
 2. Een korte reflectie: wat vind je van de uitslag? Had je bepaalde onderdelen verwacht? Zijn er onderdelen uit de uitslag waar je je niet in kunt vinden? Ongeveer een half A4.

Dit doe je dus twee keer! Voor elke test één keer

Slide 20 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Huiswerk
- Persoonlijkheidstest Big Five
- Persoonlijkheidstest enneagram

- Digitale leeromgeving H7.14 niveau 3/4 opdracht 2a t/m 4e
- KTB oefentoets H12-H13

Klassikale terugkoppeling om 15.30 uur.


Slide 21 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies