cross

4.4 Samen leven

Wat gaan we doen deze les? 
 • Herhaling §4.3
 • Bespreken §4.4
 • Opdrachten maken §4.4
1 / 19
volgende
Slide 1: Tekstslide
BiologieMiddelbare schoolvwoLeerjaar 1

In deze les zitten 19 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 4 videos.

time-iconLesduur is: 50 min

Onderdelen in deze les

Wat gaan we doen deze les? 
 • Herhaling §4.3
 • Bespreken §4.4
 • Opdrachten maken §4.4

Slide 1 - Tekstslide

Leerdoelen
 • Ik leer hoe dieren met elkaar samenwerken in een groep, wie de baas is   en hoe dieren zich gedragen bij ruzie.
 • Je weet hoe dieren een partner vinden.

Slide 2 - Tekstslide

Wat is lichaamstaal?
A
Laten zien hoe je je voelt zonder ook maar 1 woord te zeggen
B
Laten zien hoe je je voelt door veel te praten
C
Taal dat alleen je lichaam spreekt
D
Taal dat je niet kan uitleggen met woorden

Slide 3 - Quizvraag

Als je iemand iets duidelijk maakt met behulp van woorden, dan noem je dat.....?
A
Verbale comunicatie
B
Non-verbale comunicatie

Slide 4 - Quizvraag

Hoe noem je een boodschap die bestemd is voor soortgenoten?

Slide 5 - Open vraag

Hoe noem je signalen die erg opvallen en een sterke reactie oproepen?

Slide 6 - Open vraag

§ 4.4 Samen leven

Slide 7 - Tekstslide

Samen leven

Slide 8 - Woordweb

Hoe werken dieren samen in een groep?
Dieren in groepen werken met elkaar samen.

Het samenwerken gaat het beste als er een taakverdeling is.

Voorbeeld: een groep ganzen,
een aantal ganzen staan op de uitkijk, de rest kan eten, daarna wisselen ze elkaar af.Slide 9 - Tekstslide

 • Veel groepsdieren werken samen

 • Samenwerking gaat het best as er een taakverdeling is, dus als het duidelijk is wie wat doet. 

 • Bij een taakverdeling is het ook belangrijk dat iedereen zich aan de regels houdt. 

Slide 10 - Tekstslide

Slide 11 - Video

Slide 12 - Video

Wie is de baas in een groep?
 • Een groep dieren heeft vaak een leider. 
 • De leiders in een groep zijn dominant over de rest van de groep. 
 • De rest van de groep is onderdanig aan de leiders.

Slide 13 - Tekstslide

Wie is de baas in een groep?
 • Als er in een groep dominante en onderdanige dieren zijn en elk dier zijn plaats kent, dan heet dat rangorde.

 • Kippen hebben ook een duidelijke rangorde, de zogenaamde pikorde.

Slide 14 - Tekstslide


Wordt er bij ruzie altijd gevochten?
Dreigen: bepalen wie de sterkste is zonder dat je gaat vechten.

Overspronggedrag: gedrag dat heel normaal is alleen niet past bij het moment.

Komt bij mensen en dieren voor!


Slide 15 - Tekstslide

Hoe vinden dieren een partner?
 • Het gedrag waarmee dieren een partner lokken en 'versieren' heet baltsgedrag. 
 • Bij baltsgedrag is ook sprake van overdreven prikkels.
 • De functie van balts is voorbereiding op de paring. 
 • Mensen baltsen ook, al noem je dat meestal versieren. 

Slide 16 - Tekstslide

Slide 17 - Video

Slide 18 - Video

Schoolwerk
Maken opdrachten §4.4

Slide 19 - Tekstslide