VWO 6 Herhaling H1

Aardse planeten
Gasreuzen
IJsreuzen
1 / 25
volgende
Slide 1: Sleepvraag
AardrijkskundeMiddelbare schoolvwoLeerjaar 6

In deze les zitten 25 slides, met interactieve quizzen.

Onderdelen in deze les

Aardse planeten
Gasreuzen
IJsreuzen

Slide 1 - Sleepvraag

Deze slide heeft geen instructies

De aarde is
A
3,5 miljard jaar oud.
B
4,5 miljard jaar oud.
C
3,7 miljard jaar oud.
D
4,2 miljard jaar oud.

Slide 2 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

De 4 sferen van het systeem aarde
Atmosfeer
Hydrosfeer
Lithosfeer
Biosfeer

Slide 3 - Sleepvraag

Deze slide heeft geen instructies

De kern van de aarde is
A
Een vaste stof
B
Een vloeibare stof
C
Een combinatie van vast en vloeibaar
D
Geen van deze

Slide 4 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Sleep naar de juiste plek
Vulkaan
Dit is de aardmantel. 

Hier zie de buitenkern van de aarde
Dit is de aardkorst
Binnenkern van de aarde

Slide 5 - Sleepvraag

Deze slide heeft geen instructies

Wat heeft de aarde niet als de aardas recht zou staan?
A
Dag en nacht
B
Een evenaar
C
Polen
D
Seizoenen

Slide 6 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Endogene krachten
Exogene krachten
Aardbevingen
Erosie
Verwering
Vulkanisme
Platentektoniek
Sedimentatie

Slide 7 - Sleepvraag

Deze slide heeft geen instructies

Plaats op de aardkorst waar de aardbeving begint (aardbevingshaard)
A
Epicentrum
B
Hypocentrum
C
Polarcentrum
D
Aardcentrum

Slide 8 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Rustige vulkanisme
Convergentie oceanische en continentale plaat
Convergentie 2 oceanische platen
Convergentie 2 continentale platen
Transversale platen
Divergerende platen
Ondiepe aardbevingen
Zware aardbevingen
Flinke aardbevingen
Heftig vulkanisme
Geen vulkanisme

Slide 9 - Sleepvraag

Deze slide heeft geen instructies

Zware aardbevingen
mid-oceanische rug
Geen aardbevingen
Divergent
Convergent
Transform
Subductie
Vulkaan

Slide 10 - Sleepvraag

Deze slide heeft geen instructies

Welke drie soorten gesteenten maken deel uit van de gesteentekringloop?
A
stollingsgesteenten, sedimentgesteenten en metamorfe gesteenten
B
marmer, sedimentgesteenten en metamorfe gesteenten
C
stollingsgesteenten, sedimentgesteenten en kalksteen
D
marmer, kalksteen en stollingsgesteenten

Slide 11 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Wat voor gesteente is dit?
A
Graniet
B
Basalt
C
Zandsteen
D
Schalie

Slide 12 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Wat voor gesteente is dit?
A
Schalie
B
Zandsteen
C
Graniet
D
Kalksteen

Slide 13 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Welk gesteente?
A
Basalt
B
Graniet
C
Kalksteen
D
Zandsteen

Slide 14 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Welk gesteente is dit?
A
sedimentgesteente
B
stollingsgesteente

Slide 15 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Welk van onderstaande gesteenten is geen metamorf gesteente?
A
leisteen
B
schalie
C
marmer
D
gneis

Slide 16 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Dit gesteente is het zachtste
A
sedimentgesteente
B
metamorfgesteente
C
stollingsgesteente

Slide 17 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Marmer is een metamorf gesteente. Uit welk gesteente is marmer ontstaan?A
Graniet
B
Kalksteen
C
Schalie
D
Zandsteen

Slide 18 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Midden op plaat
schildvulkaan
stratovulkaan
Hawaii
Bij mantelpluim
bij divergentie
bij convergentie
steil
flauw hellend
Hotspot 
Zware aardbevingen
Lichte aardbevingen

Slide 19 - Sleepvraag

Deze slide heeft geen instructies

Weinig risico op aardbevingen
Weinig risico op aardbevingen
Veel risico op aardbevingen
Veel risico op aardbevingen
Veel risico op aardbevingen

Slide 20 - Sleepvraag

Deze slide heeft geen instructies

Welke vulkanen horen bij explosief vulkanisme?
A
Stratovulkaan en Caldeiravulkaan
B
Schildvulkaan en spleetvulkaan
C
Beide antwoorden zijn goed
D
Beide antwoorden zijn fout

Slide 21 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Welke vulkanen horen bij effusief vulkanisme?
A
Schildvulkanen
B
Caldeiravulkanen
C
Stratovulkanen
D
Spleetvulkanen

Slide 22 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Wat voor soort vulkaan vind je bij een divergente breuk?
A
Hotspot
B
Schild
C
Strato
D
Caldera

Slide 23 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Een krater in een vulkaan heet een caldeira.

A
juist
B
onjuist

Slide 24 - Quizvraag

D is fout: een caldeira is ontstaan bij een zeer grote, ingestorte magmakamer.

Bekijk de afbeelding. Er zijn veel vulkanen in Indonesië. Zouden deze vulkanen voornamelijk explosieve of effusieve vulkanen zijn?
A
Explosief
B
Effusief

Slide 25 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies