4.2 en 4.3 Natuurrampen

Natuurrampen
Aardbeving 1.2
1 / 46
volgende
Slide 1: Tekstslide
AardrijkskundeMiddelbare schoolhavoLeerjaar 1

In deze les zitten 46 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 2 videos.

time-iconLesduur is: 50 min

Onderdelen in deze les

Natuurrampen
Aardbeving 1.2

Slide 1 - Tekstslide

Slide 2 - Video

Platentektoniek

Slide 3 - Tekstslide

Slide 4 - Tekstslide

Krachten die de aarde veranderen

Endogene krachten:

Def.: Krachten die de aarde van binnenuit veranderen

Slide 5 - Tekstslide

krachten die de aarde veranderen

Endogene krachten:

Exogene krachten = van buiten af

Slide 6 - Tekstslide

Lagen van de aarde

Slide 7 - Tekstslide

Continentale plaat

- Liggen onder alles wat land is.
- Dikker dan de oceanische plaat.
Oceanische plaat

- Liggen onder de oceanen.
- Dunner dan de continentale plaat.
- Zwaarder dan de continentale plaat <- komt door gesteente

Slide 8 - Tekstslide

Hoe heten de 'stromingen' in de aardmantel
A
circulaire stromingen
B
Vectorstromen
C
convectiestromen
D
confettistromen

Slide 9 - Quizvraag

Convectiestromen vinden plaats in de ...
A
Aardkorst
B
Aardmantel
C
Buiten kern
D
Binnen kern

Slide 10 - Quizvraag

Vloeibaar gesteente in de aardmantel, noem je ...
A
Magma
B
Convectiestromen
C
Lava
D
Mantelgesteente

Slide 11 - Quizvraag

Motor
De motor achter de bewegingen van de platen is de inwendige warmte van de aard(e)(kern). 

Convectiestromen dus!

Slide 12 - Tekstslide

Slide 13 - Tekstslide

Convergentie
Convergentie

Slide 14 - Tekstslide

Convergentie (1)

Een oceanische en een continentale plaat bewegen naar elkaar toe.
De oceanische plaat is het zwaarst en duikt dus onder de continentale plaat. Dit heet subductie
Er ontstaan aardbevingen en vulkanen. Ook ontstaat er een trog

Slide 15 - Tekstslide

wat is de goeie volgorde
A
aardkorst-aardmantel-vaste kern-vloeibare
B
vaste kern-aardmantel-aardkorst-vloeibare
C
aardmantel-vaste kern-aardkorst-vloeibare
D
vloeibare-aardkorst-aardmantel-vaste kern

Slide 16 - Quizvraag

Uit welk materiaal bestaat de aardmantel?
A
magma
B
lava
C
as

Slide 17 - Quizvraag

Convergentie (2)
  1. continentale platen bewegen naar elkaar toe.
Deze platen zijn even zwaar, dus ze duwen elkaar omhoog

Er ontstaan aardbevingen

Slide 18 - Tekstslide

Divergentie

Slide 19 - Tekstslide

Divergentie
  1. platen bewegen uit elkaar.
Magma komt naar boven
Er ontstaat een nieuwe aardkorst

Ook ontstaan er vulkanen en een midoceanische rug

Slide 20 - Tekstslide

  • Warmte is oorzaak 
  • Druk op aardkorst 
  • Aardkorst breekt
  • Platen bewegen opzij
  • Magma stroomt naar boven
  • Magma stolt
  • Magma vormt nieuw geberte
Divergentie

Slide 21 - Tekstslide

Slide 22 - Tekstslide

Slide 23 - Tekstslide

Transform
2 platen bewegen uit elkaar.
Magma komt naar boven
Er ontstaat een nieuwe aardkorst

Slide 24 - Tekstslide

Transform
  1. platen bewegen langs elkaar

Er ontstaan aardbevingen

Slide 25 - Tekstslide

Slide 26 - Video

Zware aardbevingen
Grootste bergketen ter wereld
Vulkanisme
Divergent
Convergent
Transform

Slide 27 - Sleepvraag


A
Convergent
B
Subductie
C
Transversaal
D
Divergent

Slide 28 - Quizvraag


A
Divergent
B
Convergent
C
Subductie
D
Transform

Slide 29 - Quizvraag


A
Transform
B
Convergent
C
Divergent
D
Subductie

Slide 30 - Quizvraag

Platen schuiven van elkaar af =
A
Convergent
B
Subductie
C
Divergent
D
Transform

Slide 31 - Quizvraag

Bergen ontstaan bij de volgende plaatbeweging
A
Convergent
B
Divergent
C
Transform

Slide 32 - Quizvraag

Welke plaatbeweging overheerst er bij IJsland?
A
Convergent
B
Divergent
C
Transform

Slide 33 - Quizvraag

Waardoor kunnen de aardplaten bewegen?
A
Ze drijven op de buitenkern
B
Door de interne magmastromen
C
Door de botsende platen en diens gevolgen
D
Door subductie

Slide 34 - Quizvraag

Aardbeving meten
Aardbevingen meten we met een seismograaf
Die meet de trillingen
De plek waar de aarbeving plaatsvindt is het hypocentrum
Recht daarboven, aan het aardoppervlak, is het epicentrum

Slide 35 - Tekstslide

Deze les: Lesdoel

Verschillende soorten vulkanisme kennen en kunnen herkennen.


Slide 36 - Tekstslide

Geen willekeur
Bij vulkanisme komt magma omhoog door mantel en korst. Aan aardoppervlak wordt dit lava. Platentektoniek en convectiestromen kunnen het ontstaan van vulkanen verklaren.
Verschillende typen uitbarstingen leiden tot verschillende vulkanen:
schildvulkaan, stratovulkaan, caldeira en hotspot 

Slide 37 - Tekstslide

Schildvulkaan

Slide 38 - Tekstslide

Schildvulkanen bij divergente breuken, op mid-oceanische ruggen en bij hot spots. 
Schildvulkanen bij divergente breuken, op mid-oceanische ruggen en bij hot spots. 

Kenmerken:
door minder druk op heet gesteente uit diepte daalt smelttemperatuur → gesteente smelt → magma stijgt op → lava aan aardoppervlak vrij vloeibaar → kan zich ver uitspreiden → vulkaan met flauwe hellingen

Slide 39 - Tekstslide

Stratovulkaan

Slide 40 - Tekstslide

Stratovulkanen bij subductiezones. Kenmerken:
1. water in duikende oceanische plaat wordt heet door hogere druk → gesteente zal eerder smelten
2. smelten van: oceanische plaat + rand continentaal gesteente  → dit mengsel geeft stroperig magma
3. opstijgend stroperig magma verstopt kraterpijp → hoge druk → explosieve eruptie
4. vulkaan opgebouwd uit lagen stroperig lava, as, vulkanische bommen en puimsteen met steile hellingen


Slide 41 - Tekstslide

Caldeira

Slide 42 - Tekstslide

Caldeira
Caldeira ontstaat bij zeer krachtige uitbarsting waardoor de magmahaard voor groot deel leegloopt. 

Gevolgen:
bovenliggende gesteentelagen storten in
-> er ontstaat een komvormig gebied met een doorsnede tot 50 km 

Slide 43 - Tekstslide

Hotspots

Slide 44 - Tekstslide

Mantelpluim en hotspot
Soms komen vulkanen voor die niet bij breukzones liggen.
mantelpluim = grote bel magma die opstijgt vanuit diepere mantel. 

Gevolgen:
bij aardkorst wordt korst omhooggedrukt en scheurt, lava stroomt naar buiten: hotspot
aardplaat schuift over stabiel liggende mantelpluim heen en hotspot vormt aan het aardoppervlak een keten vulkanen

Slide 45 - Tekstslide

lesdoelen 
na de les kun je uitleggen wat een aardbevin is en weet je hoe deze is ontstaan
na de les kun je uitleggen wat vulkanisme is en hoe dit onstaan

Slide 46 - Tekstslide