1.1 Van jager-verzamelaars naar boeren

1. Van jagers-verzamelaars naar boeren

1. Tijd van jagers en boeren
1. Van jager-verzamelaars naar boeren
1 / 36
volgende
Slide 1: Tekstslide
GeschiedenisMiddelbare schoolhavoLeerjaar 4

In deze les zitten 36 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 3 videos.

time-iconLesduur is: 30 min

Onderdelen in deze les

1. Van jagers-verzamelaars naar boeren

1. Tijd van jagers en boeren
1. Van jager-verzamelaars naar boeren

Slide 1 - Tekstslide

Feniks, Geschiedenis Werkplaats, Memo

Slide 2 - Tekstslide

Leerdoel
Aan het eind van deze les kun je herkennen en uitleggen op welke manier de eerste mensen leefden.

Slide 3 - Tekstslide

Wie is dit?

Slide 4 - Open vraag

Slide 5 - Video

Slide 6 - Tekstslide

Ötzi als ijsmummie
Reconstructie van Ötzi

Slide 7 - Tekstslide

Wat weten jullie nog van jagers-verzamelaars?

Slide 8 - Woordweb

Drie kenmerkende aspecten
 1. Levenswijze van Jagers en Verzamelaars
 2. Ontstaan van landbouw en landbouwsamenlevingen 
 3. Ontstaan van de eerste steden en landbouwstedelijke samenlevingen 

Slide 9 - Tekstslide

Bronnen
 • Prehistorie: Periode van ongeschreven bronnen

 • Historie: Periode waarin er ook geschreven bronnen zijn 

Slide 10 - Tekstslide

Prehistorie
 • Historie = geschreven geschiedenis

 • Pre = voor

 • Tijd vóór dat mensen konden schrijven 

Slide 11 - Tekstslide

Prehistorie
 • De prehistorie eindigt niet overal ter wereld op hetzelfde moment!

 • Als een volk een schrift ontwikkelt dan begint voor dat volk de historie en eindigt de prehistorie.

Slide 12 - Tekstslide

Archeologie
Een archeoloog zoekt overblijfselen van de menselijke samenleving, zoals gebruiksvoorwerpen. Oude voorwerpen kunnen je iets vertellen die over het leven van honderden dan wel duizenden jaren geleden.
Prehistorie
Prehistorie is voorgeschiedenis. Vroeger bestonden er geen letters en boeken. Om toch te weten hoe het leven er toen uitzag moeten we het opzoeken, Niet op het internet, maar in de grond! 
Wat je vindt...
...mag je houden? Nee, dat is eigendom van de degene van wie de grond is. Heel voorzichtig onderzoeken acheologen de grond, laagje voor laagje. Net als jij vroeger, in de zandbak...
Artefact
Een artefact is iets wat je vindt in de grond. Een bot, stukje gereedschap of een gebruiksvoorwerp. Zoals een kleibeker.

Slide 13 - Tekstslide

Ontstaan mens
3 Opties/Ideeën:
- Scheppingsverhaal (creationist)
- Evolutie 
(Darwinist) 
- Beide 

Slide 14 - Tekstslide


De eerste mensen

 • Homo betekent mens
 • Homo habilis: 'handige mens' (2,1 - 1,5 miljoen jaar geleden)
 • Homo erectus: 'rechtopgaande mens' (1,9 miljoen - 140.000 jaar geleden)
 • Homo sapiens: 'wijze mens' (200.000 jaar geleden tot nu)

 • Homo neanderthalensis: 'Neanderthaler' (275.000 - 20.000 jaar geleden) 

Slide 15 - Tekstslide

Slide 16 - Video

Lucy

Slide 17 - Tekstslide

Maken 
Uit 'Wat is geschiedenis' 1, 2, 4 en 7a + b (blz. 9) 

Als je klaar bent:
Maken 1.1: opdracht 1 en 2a 

Slide 18 - Tekstslide

15.000 v. Chr.
 • Laatste deel IJstijd

 • Nederland:
- Toendra
- Mammoeten, wolven, paarden en rendieren
- 1000 bewoners

Slide 19 - Tekstslide

Slide 20 - Tekstslide

Jager-verzamelaars
 • Leven van de natuur

 • Mannen: jagen (ook: vissen)

 • Vrouwen: verzamelen van bessen, noten enz.

 • Nomaden

Slide 21 - Tekstslide

Groepen van 30-50 mensen

 • Trekken achter hun eten aan

 • Eenvoudige woningen: hutten/grotten

 • Weinig bezittingen

Slide 22 - Tekstslide

Slide 23 - Tekstslide

12.000 jaar v. Chr. Doggerland

Slide 24 - Tekstslide

Slide 25 - Video

Prehistorie
 • Steentijd
 • Bronstijd
 • IJzertijd

Slide 26 - Tekstslide

Slide 27 - Tekstslide

Slide 28 - Tekstslide

Slide 29 - Tekstslide

Waarom zouden er rotstekingen in grotten zijn gemaakt?

Slide 30 - Open vraag

Sociale verschillen


 • Aan grafgiften kunnen we zien welke sociale positie iemand had.

Slide 31 - Tekstslide

Klimaatverandering
 • Rond 20.000 v. Chr

 • De aarde wordt natter en warmer

 • Rond 12.000 v. Chr.: Delen van Afrika en Midden-Oosten: droger 

Slide 32 - Tekstslide

De vruchtbare halve maan
 • De eerste agrarische samenlevingen ontstonden tussen de rivier de Eufraat en de Tigris.

 • Het gebied dat we nu Irak noemen. 

Slide 33 - Tekstslide

Landbouwrevolutie

 • Jager-verzamelaars worden boer

 • De landbouwrevolutie duurde meer dan 1000 jaar

 • Landbouw bestaat uit: akkerbouw en veeteelt

Slide 34 - Tekstslide

Gevolgen Neolithische revolutie
 • Voedselproductie steeg
 • De bevolking groeit
 • Mensen gaan sedentair leven (vaste woonplaats)
 • Er komen verschillen tussen mensen

Slide 35 - Tekstslide

Maken 1.1
Opdracht: 1, 2a, 3, 4, 7 en 9a  en b

Slide 36 - Tekstslide