cross

1. Van jager-verzamelaars naar boeren

1. Van jagers-verzamelaars naar boeren

1. Tijd van jagers en boeren
1 / 31
volgende
Slide 1: Tekstslide
GeschiedenisMiddelbare schoolhavoLeerjaar 4

In deze les zitten 31 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

time-iconLesduur is: 30 min

Onderdelen in deze les

1. Van jagers-verzamelaars naar boeren

1. Tijd van jagers en boeren

Slide 1 - Tekstslide

Feniks, Geschiedenis Werkplaats, Memo

Slide 2 - Tekstslide

Leerdoel
Aan het eind van deze les kun je herkennen en uitleggen op welke manier de eerste mensen leefden.

Slide 3 - Tekstslide

Wie is dit?

Slide 4 - Open vraag

Slide 5 - Tekstslide

Ötzi als ijsmummie
Reconstructie van Ötzi

Slide 6 - Tekstslide

Wat weten jullie nog van jagers-verzamelaars?

Slide 7 - Woordweb

Drie kenmerkende aspecten
 1. Levenswijze van Jagers en Verzamelaars
 2. Ontstaan van landbouw en landbouwsamenlevingen 
 3. Ontstaan van de eerste steden en landbouwstedelijke samenlevingen 

Slide 8 - Tekstslide

Bronnen
 • Prehistorie: Periode van ongeschreven bronnen

 • Historie: Periode waarin er ook geschreven bronnen zijn 

Slide 9 - Tekstslide

Prehistorie
 • Historie = geschreven geschiedenis

 • Pre = voor

 • Tijd vóór dat mensen konden schrijven 

Slide 10 - Tekstslide

Prehistorie
 • De prehistorie eindigt niet overal ter wereld op hetzelfde moment!

 • Als een volk een schrift ontwikkelt dan begint voor dat volk de historie en eindigt de prehistorie.

Slide 11 - Tekstslide

Archeologie
Een archeoloog zoekt overblijfselen van de menselijke samenleving, zoals gebruiksvoorwerpen. Oude voorwerpen kunnen je iets vertellen die over het leven van honderden dan wel duizenden jaren geleden.
Prehistorie
Prehistorie is voorgeschiedenis. Vroeger bestonden er geen letters en boeken. Om toch te weten hoe het leven er toen uitzag moeten we het opzoeken, Niet op het internet, maar in de grond! 
Wat je vindt...
...mag je houden? Nee, dat is eigendom van de degene van wie de grond is. Heel voorzichtig onderzoeken acheologen de grond, laagje voor laagje. Net als jij vroeger, in de zandbak...
Artefact
Een artefact is iets wat je vindt in de grond. Een bot, stukje gereedschap of een gebruiksvoorwerp. Zoals een kleibeker.

Slide 12 - Tekstslide

Ontstaan mens
3 Opties/Ideeën:
- Scheppingsverhaal (creationist)
- Evolutie 
(Darwinist) 
- Beide 

Slide 13 - Tekstslide


De eerste mensen

 • Homo betekent mens
 • Homo habilis: 'handige mens' (2,1 - 1,5 miljoen jaar geleden)
 • Homo erectus: 'rechtopgaande mens' (1,9 miljoen - 140.000 jaar geleden)
 • Homo sapiens: 'wijze mens' (200.000 jaar geleden tot nu)

 • Homo neanderthalensis: 'Neanderthaler' (275.000 - 20.000 jaar geleden) 

Slide 14 - Tekstslide

Slide 15 - Video

Lucy

Slide 16 - Tekstslide

15.000 v. Chr.
 • Laatste stuk van de laatste IJstijd

 • Nederland was voor een groot deel toendra: gras, mos en lage struiken

 • Wilde dieren: mammoeten, wolven, paarden en rendieren

 • Er woonden ongeveer 1000 mensen in Nederland

Slide 17 - Tekstslide

Slide 18 - Tekstslide

Jager-verzamelaars
 • Leven van de natuur

 • Mannen: jagen (ook: vissen)

 • Vrouwen: verzamelen van bessen, noten enz.

Slide 19 - Tekstslide

Prehistorie
 • Steentijd
 • Bronstijd
 • IJzertijd

Slide 20 - Tekstslide

Slide 21 - Tekstslide

Jager-verzamelaars
 • Leven in kleine groepen (ongeveer 30-50 mensen)

 • Geen vaste woonplaats: nomaden

 • Trekken achter hun eten aan
 • Eenvoudige woningen: hutten/grotten

 • Weinig bezittingen

Slide 22 - Tekstslide

Slide 23 - Tekstslide

Slide 24 - Tekstslide

Slide 25 - Tekstslide

Waarom zouden er rotstekingen in grotten zijn gemaakt?

Slide 26 - Open vraag

 • Kennis door archeologie
 • Grafgiften kunnen aanwijzingen vormen voor sociale verschillen/ gelaagde samenleving

Slide 27 - Tekstslide

Stel 1 vraag over iets dat je nog niet zo goed hebt begrepen

Slide 28 - Open vraag

Begrippen:
 • Archeologie
 • Nomaden
 • Prehistorie
 • Steentijd

Slide 29 - Tekstslide

Leerstof tijdvakken

Slide 30 - Tekstslide

Slide 31 - Link