Herhaling H5, 6.5 en 4.3

4.3: de voortplantingshormonen
1 / 48
volgende
Slide 1: Tekstslide
BiologieMiddelbare schoolhavoLeerjaar 5

In deze les zitten 48 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 3 videos.

time-iconLesduur is: 50 min

Onderdelen in deze les

4.3: de voortplantingshormonen

Slide 1 - Tekstslide

Slide 2 - Tekstslide

Waardoor reageren niercellen niet op testosteron en cellen van de haarzakjes wel?

Slide 3 - Open vraag

Slide 4 - Tekstslide

Slide 5 - Tekstslide

Wanneer een vrouw de overgang gepasseerd is, wordt er geen oestrogeen meer geproduceerd. Welk hormoon zorgt er indirect voor dat oestrogeen geproduceerd wordt?

Slide 6 - Open vraag

Slide 7 - Tekstslide

Slide 8 - Tekstslide

Slide 9 - Tekstslide

Waardoor wordt de menstruatie veroorzaakt?

Slide 10 - Open vraag

Slide 11 - Tekstslide

Slide 12 - Tekstslide

Hoe kan het dat er nooit teveel testosteron in het lichaam van de man gemaakt wordt?

Slide 13 - Open vraag

6.5: de lever

Slide 14 - Tekstslide

5

Slide 15 - Video

Wat kan uit wat worden gemaakt in de lever? Kies steeds de meest logische optie. 
Glycogeen
Niet-essentiële aminozuren
Ureum
Glucose
Essentiële aminozuren
Overtollige aminozuren

Slide 16 - Sleepvraag

01:22
Veel moeilijke woorden. Ken je de bloedvaten nog? De lever krijgt bloed van de ... en geeft het bloed weer af aan de ...
A
Krijgt bloed van poortader en leverader; geeft bloed aan de leverslagader
B
Krijgt bloed van de leverslagader en de poortader; geeft bloed aan de leverader
C
Krijgt bloed van de leverslagader; geeft bloed aan de poortader en de leverader

Slide 17 - Quizvraag

03:44

glucose glycogeen
A
rood = glucagon paars = insuline
B
rood = ADH paars = insuline
C
rood = insuline paars = glucagon
D
rood = insuline paars = oxytocine

Slide 18 - Quizvraag

04:09
Vetten zijn opgebouwd uit:
A
Glucose en vetzuren
B
Glycerol en vetzuren
C
Glycerol en glucose
D
Vetzuren en aminozuren

Slide 19 - Quizvraag

04:35
Kan wel
Kan niet
gewone aminozuren maken van andere aminozuren
essentiële aminozuren maken van andere aminozuren
gewone aminozuren maken van essentiële aminozuren

Slide 20 - Sleepvraag

05:15
De opslag van allerlei stoffen vindt in de lever plaats. Bijvoorbeeld van vitaminen (A en D), maar ook zware metalen. Wat hebben deze stoffen gemeen?
A
ze zijn beide schadelijk
B
ze zijn beide nodig voor de cellen
C
ze zijn beide goed oplosbaar in water
D
ze zijn beide moeilijk af te voeren via de urine

Slide 21 - Quizvraag

H 5: energie
ATP
Anaerobe en aerobe dissimilatie
Assimilatie

Slide 22 - Tekstslide

3

Slide 23 - Video

03:38
Ho zat het ook alweer?
ATP is de ... 'batterij' van de cel, en wordt gevormd door ... en ... aan elkaar te koppelen.
A
ATP = lege batterij ADP + P + energie -> ATP
B
ATP = opgeladen batterij ADP + P + energie -> ATP
C
ATP = lege batterij ADP + energie -> ATP
D
ATP = opgeladen batterij ATP + energie -> ADP

Slide 24 - Quizvraag

04:59
De reactievergelijking van de fotosynthese is:
(C6H12O6 = glucose)
A
6 CO2 + 6 O2 -> C6H12O6 + 6 H2O
B
6 CO2 + 6 H2O -> C6H12O6 + 6 O2
C
6 CO2 + 12 O2 -> C6H12O6 + 12 H2O
D
CO2 + H2O -> C6H12O6 + O2

Slide 25 - Quizvraag

08:46
Voor energie opslag is ATP dus niet geschikt, welke stoffen gebruikt je lichaam dan voor opslag?
A
Glucose en vet
B
Glycogeen en vet
C
Glucose en aminozuren
D
Eiwitten, koolhydraten en vetten

Slide 26 - Quizvraag

Slide 27 - Video

Is fotosynthese een voorbeeld van assimilatie?
Is verbranding een voorbeeld van assimilatie?
A
Fotosynthese wel, verbranding niet
B
Verbranding wel, fotosynthese niet
C
Beide zijn voorbeelden van assimilatie
D
Beide zijn geen voorbeeld van assimilatie

Slide 28 - Quizvraag

Wat is geen vorm van assimilatie
A
Glucose omzetten in glycogeen
B
Glycogeen omzetten in glucose
C
Fotosynthese
D
Vetzuren en glycerol omzetten in vet

Slide 29 - Quizvraag

                             Weet je het nog?
Welke van de 6 voedingsstoffen geven je energie energie?
geeft energie
geeft geen energie
vetten
koolhydraten
vitamines
eiwitten
mineralen
water

Slide 30 - Sleepvraag

Botontkalking en X-benen/O-benen
Zenuw-uitval en spierzwakte
Scheurbuik (bindweefsel lost op)
Nachtblindheid
Vitamine A
Vitamine C
Vitamine B1
Vitamine D

Slide 31 - Sleepvraag

In het menselijk lichaam komt bij verbranding energie vrij in de vorm van:
A
Licht en warmte
B
Licht en chemische energie (ATP)
C
Warmte en chemische energie (ATP)
D
Warmte en bewegingsenergie

Slide 32 - Quizvraag

wat is ATP?
A
een enzym dat betrokken is bij de aerobe dissimilatie
B
een receptor die de cel aanzet tot de verbranding van meer glucose
C
een chemische energiedrager voor de meeste processen in de cel

Slide 33 - Quizvraag

Kan wel, in de lever
Kan niet
Kan wel, in de spieren
gewone aminozuren maken van andere aminozuren
essentiële aminozuren maken van andere aminozuren
gewone aminozuren maken van essentiële aminozuren
essentiële aminozuren maken van andere essentiële aminozuren

Slide 34 - Sleepvraag

Wat is voortgezette assimilatie?
A
omzetten van glucose in nitraat
B
omzetten van glucose in een anorganische stof
C
omzetten van glucose in een andere energierijke organische stof
D
omzetten van glucose in warmte

Slide 35 - Quizvraag

Aerobe dissimilatie betekent
A
afbraak
B
afbraak met zuurstof
C
afbraak zonder zuurstof
D
opbouw met zuurstof

Slide 36 - Quizvraag

Wat levert het meeste ATP op wanneer 1 glucose-molecuul wordt verbrand?
A
Melkzuurgisting
B
Aerobe dissimilatie
C
Anaerobe dissimilatie
D
Alcoholgisting

Slide 37 - Quizvraag

Dus... welke vorm van dissimilatie gebruikt de meeste glucose moleculen om een bepaalde hoeveelheid energie (ATP) te produceren?
A
Anaerobe dissimilatie
B
Aerobe dissimilatie

Slide 38 - Quizvraag

CP
CP = creatinefosfaat. Deze stof zit alleen in spieren en geeft zijn P af aan ADP om daarvan ATP te maken. 
BINAS tabel 90A

Slide 39 - Tekstslide

Wanneer een spier op T= 67 evenveel energie haalt uit de anaerobe dissimilatie als de aerobe dissimilatie, welke van die twee verbruikt op dat moment de meeste zuurstof? Leg je antwoord uit.

Slide 40 - Open vraag

Wanneer je tijdens een inspanning 'de man met de hamer' tegenkomt, lijkt het net of je niet verder kunt. Ineens lijkt de energie op. Wat is er dan aan de hand?
A
de glycogeenvoorraad is op
B
de glucose in de cellen is op
C
de vetvoorraad is op
D
de zuurstof in de cellen is op

Slide 41 - Quizvraag

Welke organismen doen aan dissimilatie?
A
dieren, de meeste bacteriën, schimmels
B
planten en dieren en schimmels
C
autotrofe en heterotrofe organismen
D
planten, dieren, bacteriën en schimmels

Slide 42 - Quizvraag

Iemand heeft zelf aardbeienjam gemaakt. Na een paar maanden opent hij een pot jam. Bij het openen van de pot komt er wat gas vrij. De jam ruikt naar alcohol.
Welke omzetting heeft in deze pot jam plaatsgevonden?
A
dissimilatie van glucose met zuurstof waarbij alcohol en CO2 ziin ontstaan
B
dissimilatie van glucose zonder zuurstof waarbij alcohol en O2 zijn ontstaan
C
dissimilatie van glucose zonder zuurstof waarbij alcohol en CO2 zijn ontstaan
D
geen van deze antwoorden

Slide 43 - Quizvraag

Van melk wordt yoghurt gemaakt. Neemt de hoeveelheid energierijke stoffen toe of af? en waarom?
A
Toe, omdat de bacteriën glucose omzetten in melkzuur
B
Af, omdat de bacteriën glucose stoffen omzetten in melkzuur
C
Toe, omdat bacteriën glucose omzetten in alcohol
D
Af, omdat bacteriën glucose omzetten in alcohol

Slide 44 - Quizvraag

In spieren van de mens vinden onder andere de volgende stofwisselingsprocessen plaats:
1 opbouw van eiwitten uit aminozuren,
2 vorming van melkzuur uit glucose,
3 vorming van glycogeen uit glucose,
4 vorming van CO2 en H2O uit glucose en O2.
Bij welk of bij welke van deze processen komt energie vrij die kan worden gebruikt voor het samentrekken van de spieren?
A
alleen bij proces 3
B
bij de processen 1 en 3
C
alleen bij proces 4
D
bij de processen 2 en 4

Slide 45 - Quizvraag

Slide 46 - Tekstslide

Bij lichtintensiteit 4 komt er 400 ml zuurstof per uur vrij uit de plant. Maakt de plant dan 400 ml per uur?
A
Ja.
B
Nee, hij maakt eigenlijk minder
C
Nee, hij maakt eigenlijk meer

Slide 47 - Quizvraag

Wanneer een plant aan fotosynthese doet, maakt de plant glucose. Dat is de brutoproductie. Hoe bereken je de nettoproductie?
A
Netto = bruto - hoeveelheid fotosynthese
B
Netto = fotosynthese - hoeveelheid dissimilatie
C
Netto = fotosynthese - brutoproductie
D
Netto = dissimilatie - fotosynthese

Slide 48 - Quizvraag