ecologie quiz klas 2

Ecologiequiz
1 / 24
volgende
Slide 1: Tekstslide
BiologieMiddelbare schoolhavoLeerjaar 2

In deze les zitten 24 slides, met interactieve quizzen en tekstslide.

Onderdelen in deze les

Ecologiequiz

Slide 1 - Tekstslide

Wat zijn abiotische factoren?
A
De invloeden afkomstig van de levende natuur
B
De invloeden afkomstig van de levenloze natuur
C
Alle relaties tussen organismen en hun milieu
D
A en B

Slide 2 - Quizvraag

Wat is geen abiotische factor?
A
Licht
B
Warmte
C
Bodem
D
Voedsel

Slide 3 - Quizvraag

Wat zijn hier biotische factoren?
A
Regen en Ziektes
B
Voedsel en Ziektes
C
Regen en Voedsel
D
Alleen Ziektes

Slide 4 - Quizvraag

Autotroof
Heterotroof 

Slide 5 - Sleepvraag

Consument 3
Consument 1
Consument 2
Heterotroof
Autotroof
Producent

Slide 6 - Sleepvraag

T3
T7
kringloop
voedselketen
voedselweb

Slide 7 - Sleepvraag

Kies de juiste pijlen om een voedselweb te maken

Slide 8 - Sleepvraag

Hoeveel planteneters zijn er in dit voedselweb?
A
2
B
3
C
5
D
6

Slide 9 - Quizvraag

In de afbeelding zijn enkele voedselrelaties schematisch weergegeven. Volgens Edsilia zijn de organismen in schakel 1 planten. Volgens Ronny kunnen de pakro’s vleeseters zijn. Wie heeft, of wie hebben gelijk?


A
Zowel Edsilia als Ronny
B
Alleen Edsilia
C
Alleen Ronny
D
Geen van beide heeft gelijk

Slide 10 - Quizvraag

Leerlingen kijken wat er allemaal leeft in een zoetwaterplas en wie van wie leeft. In de afbeelding zijn enkele voedselrelaties schematisch weergegeven. Kikkervisjes eten alleen de organismen die in schakel 1 thuishoren.
Tot welke groep horen kikkervisjes?


A
Alleseters
B
Planteneters
C
Vleeseters

Slide 11 - Quizvraag

Waar verwacht je een piramide van aantallen die GEEN piramide vorm heeft?
A
Bos
B
Weiland

Slide 12 - Quizvraag

De 'piramide' hiernaast is een piramide van...
A
Aantallen
B
Biomassa / energie
C
Dat kan je niet zeggen
D
Zowel aantallen als biomassa

Slide 13 - Quizvraag

Heeft een piramide van aantallen altijd een piramide vorm? Waarom
A
Ja, want het geeft altijd de schakels in de juiste volgorde weer
B
Ja, want het aantal individuen in elke schakel wordt altijd kleiner
C
Nee, want het aantal individuen kan groter zijn in de volgende schakel
D
Nee, want de schakels van een voedselketen kunnen soms in een andere volgorde staan

Slide 14 - Quizvraag

Welke piramide kan dit zijn?
A
Enkel piramide van aantallen
B
Enkel piramide van biomassa
C
kan zowel piramide van aantallen als biomassa zijn

Slide 15 - Quizvraag

In een piramide van biomassa wordt de biomassa in elke volgende schakel groter.
A
juist
B
onjuist

Slide 16 - Quizvraag

Welke kringloop is dit?
A
De stikstofkringloop
B
De koolstofkringloop
C
De zuurstofkringloop
D
waterkringloop

Slide 17 - Quizvraag

Wat is de juiste volgorde van de waterkringloop?
A
zon-condensatie-neerslag-verdamping
B
Verdamping-zon-neerslag-condensatie
C
Zon-Verdamping-condensatie-neerslag
D
Condensatie-verdamping-zon-neerslag

Slide 18 - Quizvraag

Welke stof maakt geen deel uit van de koolstofkringloop?
A
CO2
B
glucose
C
water
D
eiwitten

Slide 19 - Quizvraag

Wat is de eerste begroeiing bij 'successie' en wat is een voorbeeld daarvan?
A
Pioniervegetatie; lage begroeiing
B
Pioniervegetatie; loofbos
C
Climaxstadium; lage begroeiing
D
Climaxstadium; bos

Slide 20 - Quizvraag

Als in een ecosysteem successie plaats vindt dan:
A
Blijft het aantal soorten in dat ecosysteem gelijk
B
Neemt het aantal soorten in dat ecosysteem toe
C
Neemt het aantal soorten in dat ecosysteem af

Slide 21 - Quizvraag

Wat kan een voorbeeld zijn van successie? Welke opeenvolging past bij successie?
A
heide -> zand -> bos
B
bos -> moeras -> plas
C
strand -> duinen -> bos
D
steppe -> kale grond -> regenwoud

Slide 22 - Quizvraag

Wat verandert bij successie?
A
het individu
B
de populatie
C
de leefgemeenschap
D
het ecosysteem

Slide 23 - Quizvraag

Hoe noem je het als een gebied zich opnieuw moet ontwikkelen na een orkaan?
A
Primaire successie
B
Secundaire successie

Slide 24 - Quizvraag