5H Examentraining 3: Ecologie + Plant

Examentraining Ecologie
1 / 29
volgende
Slide 1: Tekstslide
BiologieMiddelbare schoolhavoLeerjaar 5

In deze les zitten 29 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

time-iconLesduur is: 60 min

Onderdelen in deze les

Examentraining Ecologie

Slide 1 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Ecologie: definities relaties tussen soorten 
Symbiose = langdurig samenleven van organismen van verschillende soorten
 • Mutualisme: + / +
 • Commensalisme: + / 0
 • Parasitisme: + / -
  Geen symbiose:
 • Competitie  - / -     (ook binnen soort)
 • Predatie - / +
 • Voortplantingsrelatie & cooperatie +/+.           (binnen soort)

Slide 2 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

tolerantiegrenzen, tolerantiegebied, optimum

Slide 3 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

7.2 Populaties
- Relaties tussen soorten in een ecosysteem
- Populatiegroei en dynamiek 

Slide 4 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Voedselrelatie (predator-prooi)    
 • Voedselketen: reeks van soorten, te beginnen bij een plant, waarbij elke soort voedselbron is voor de volgende
 • Schakel = trofisch niveau
  (= voedingsniveau)
 • Voedselweb: geheel van voedselrelaties
  binnen een levensgemeenschap


Slide 5 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 6 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Anorganische stof
 • Moleculen zonder C- & H-atoom


 • Meestal klein en weinig energie
 • Voorbeeld: CO2, O,H2O
Organische stof
 • Moleculen met C- & H-atoom


 • Meestal groot en veel energie
 • Voorbeelden: Koolhydraten, vetten, eiwitten, DNA

Slide 7 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Assimilatie vs Dissimilatie
Voorbeelden?

Slide 8 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Kringloop
Wat gebeurt er met een organisme als het meer assimilatie dan dissimilatie plaatsvindt? 

Slide 9 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Piramide van biomassa

Slide 10 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 11 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Energiestroomschema consument - Binas 93A2

Slide 12 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

7.4 Successie
pionier -> -> climax
 kenmerken:

 • meer biomassa
 • meer biodiversiteit 
  --> meer concurrentie
   
 • minder extreme 
  abiotische factoren

Slide 13 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

vraag 25  -  successie
Tussen een pionierecosysteem en een climaxecosysteem bestaan grote verschillen.
In een ecosysteem kan door erosie bodemmateriaal worden afgevoerd.

Bij welk ecosysteem heeft dat de grootste gevolgen: bij een pionierecosysteem of bij een climaxecosysteem? Leg je antwoord uit.

Slide 14 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Overbevolking en milieuproblematiek
Afname
Biodiversiteit
Bijv. Eutrofiering, Accumulatie van gifstoffen, verlies biodiversiteit, versterkt broeikaseffect

Slide 15 - Tekstslide

Industriele, en met name agrarische revolutie. Ook medische wetenschap.

problemen: 
- vervuiling van de planeet, afval en gifstoffen hopen op
- uitsterven van plant en diersoorten
- massale vernietiging van natuur (boskap, mijnbouw, landbouw)
- versterkt broeikaseffect 
 genetische modificatie (GM) en veredeling 

Slide 16 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Stikstofkringloop Quiz

Slide 17 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Stikstof wordt afgekort als?
A
P
B
N
C
C
D
S

Slide 18 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Denitrificerende bacteriën maken...
A
N2
B
NO3-

Slide 19 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Er zit veel stikstof in...
A
(Biologische) mest
B
Kunstmest
C
Dode planten/dieren resten
D
Alle bovenstaande opties

Slide 20 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Stikstofbindende bacteriën gebruiken...
A
N2
B
NO3-

Slide 21 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

(Binas 93G) De omzetting van nitriet naar nitraat noemen we
A
ammonificatie
B
denitrificatie
C
nitrificatie
D
stifstoffixatie

Slide 22 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

(Binas 93G of bron 7) De omzetting van eiwit naar ammoniak noemen we
A
ammonificatie
B
denitrificatie
C
nitrificatie
D
stifstoffixatie

Slide 23 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

(Binas 93G of bron 7) De omzetting van nitraat naar stikstofgas noemen we
A
ammonificatie
B
denitrificatie
C
nitrificatie
D
stifstoffixatie

Slide 24 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Welke functie hebben de bacteriën in de wortelknolletjes van vlinderbloemige planten?
A
Het omzetten van nitraat in nitriet
B
Het omzetten van nitriet in nitraat
C
Het binden van de N2 uit de lucht
D
Het omzetten van nitraat in N2

Slide 25 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Hoe kan NH3 uit de kringloop verdwijnen?
A
omzetten naar NH4+
B
ammonificatie
C
vervluchtiging
D
uitspoeling

Slide 26 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies


Wat is de relatie tussen de bacteriën in het wortelknolletje en de lupineplant?
A
commensalisme
B
concurrentie
C
mutualisme
D
parasitisme

Slide 27 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Slide 28 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Fin

Slide 29 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies