Clase 4. Unidad 4 Gramática/Destrezas

¡Bienvenidos chicos y chicas!
Empezamos en....
Martes, 20 de septiembre de 2022
timer
1:00
1 / 17
volgende
Slide 1: Tekstslide
SpaansMiddelbare schoolhavo, vwoLeerjaar 3

In deze les zitten 17 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 2 videos.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

¡Bienvenidos chicos y chicas!
Empezamos en....
Martes, 20 de septiembre de 2022
timer
1:00

Slide 1 - Tekstslide

¿Qué vamos a hacer hoy?
 1. SomToday
 2. Objetivos unidad 4
 3. Repasamos la gramática de la unidad 4. 
 4. Seguimos  con la unidad 4. 
 5. ¡A trabajar!
 6. Final de la clase. ¿Qué has aprendido hoy?

Slide 2 - Tekstslide

Aan het einde van dit hoofdstuk:
Leerdoelen
 • Ik kan mijn mening geven.
 • ik kan naar iemands mening vragen.
 • ik kan dingen/mensen vergelijken.
 • ik kan praten over mijn schoolleven (ruimtes/mijn klas/onderwijs).
 • ik kan een klasgenoot interviewen over zijn leven.


Slide 3 - Tekstslide

Aan het einde van dit hoofdstuk:
Succescriteria's
 • Ik kan regelmatige en onregelmatige werkwoorden in de imperfecto vervoegen.
 • Ik ken de signaalwoorden die bij de imperfecto horen.
 • Ik weet hoe ik vergelijkingen moet maken in het Spaans. (lessonUp + blz 51 tb)
 • Ik kan mijn biografie opschrijven
 • Ik ken alle woorden van de woordenlijst unidad 3+4
 • Ik kan minimaal 10 goede vragen formuleren om informatie over iemands leven te achterhalen.Slide 4 - Tekstslide

Unidad 4 Gramática deel I
1. Imperfecto. Verbos regulares.
2. Imperfecto. Verbos irregulares.

Slide 5 - Tekstslide

Pretérito imperfecto
- Cuando era pequeño jugaba al fútbol.
- Todos los días veía a mis amigos.
- Antes hacía mucho frío.
Beschrijft gewoontes of terugkerende gebeurtenissen uit het verleden.
Het begin en het einde van de gebeurtenis wordt niet aagegeven.

Slide 6 - Tekstslide

Regelmatige en onregelmatige werkwoorden (imperfecto)

Slide 7 - Tekstslide

Unidad 4 Gramática deel II
- De vergrotende trap

Slide 8 - Tekstslide

Slide 9 - Video

De vergrotende trap
Met een bijvoeglijk naamwoord                      más                                         
                                                                     Julia es   menos       alta                que                           Pablo
                                                                                        tan                                      como
"Mi hermano es más alto que mi padre."
"La chaqueta es menos cara que el pantalón".
"María es tan alta como Susana."

Slide 10 - Tekstslide

De vergrotende trap
Met een werkwoord                                                          más                                         
                                                   Julia estudia                      menos                          que                           Pablo
                                                                                                    tanto                             como
" Mi hermano habla más  que mi padre."
" Juan estudia menos que María".
" María lee tanto como Susana."

Slide 11 - Tekstslide

De vergrotende trap
Mayor y menor gebruik je in het bizonder voor leeftijd en voor hoeveelheden.
Als je het over afmetingen hebt, gebruik je más grande en más pequeña
"Julia es mayor que David." (leeftijd)
"Mi habitación es más grande que la tuya". (Afmeting)

Slide 12 - Tekstslide

Verplichte opdrachten:
TB U4 gramática 
opdracht 4+6 
TB U4 destrezas 
opdracht 4 t/m 7

Si terminas/Als je klaar bent?
Vocabulario unidad 4 leren
Frases claves unidad 4 leren
Optionele opdrachten:
(verdieping / verbreding)
WB U4 Gramática 
opdrachten 2-4-7-8-9
Slide 13 - Tekstslide


¿Cómo has trabajado hoy en clase?
😒🙁😐🙂😃

Slide 14 - Poll


Na deze les, 
wil ik...
de uitleg nog 1 keer horen
meer voorbeelden krijgen
meer oefeningen maken
de leerstof thuis nog even bekijken
overgaan naar nieuwe leerstof
nog meer te weten komen over de leerstof
niet meer te weten komen over de leerstof
nog iets anders (vul de vraag op de volgende slide in)

Slide 15 - Poll


Nog iets anders, namelijk...

Slide 16 - Open vraag

0

Slide 17 - Video