2.4 technisch tekenen

Technisch tekenen
Uitleg Amerikaanse Projectie
1 / 17
volgende
Slide 1: Tekstslide
W&TMiddelbare schoolvmbo t, mavo, havo, vwoLeerjaar 1

In deze les zitten 17 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 2 videos.

time-iconLesduur is: 30 min

Onderdelen in deze les

Technisch tekenen
Uitleg Amerikaanse Projectie

Slide 1 - Tekstslide

UITLEG TECHNISCH TEKENEN

Slide 2 - Tekstslide

Leerdoelen
 1. Je weet wat NEN-normen zijn.
 2. Je weet wat een isometrische projectie is.
 3. Je kunt een Amerikaanse projectie toepassen.
 4. Je kent de begrippen vooraanzicht, zijaanzicht en bovenaanzicht.
 5. Je weet wat kruislijnen, figuurlijnen en maatlijnen zijn.
 6. Je kunt op schaal tekenen

Slide 3 - Tekstslide

Slide 4 - Video

Waar staat NEN voor?
A
Niet Europese Norm
B
Nederlandse Norm
C
Negeer Elke Norm
D
Normale Engelse Norm

Slide 5 - Quizvraag

Isometrische projectie
Amerikaanse projectie

Slide 6 - Tekstslide

Amerikaanse projectie

Amerikaanse projectie is een manier van technisch tekenen waarbij het voorwerp in meerdere aanzichten twee-dimensionaal (plat) wordt weergegeven. Meestal worden 3 aanzichten gebruikt, het vooraanzicht (VA), het bovenaanzicht (BA) en het rechterzijaanzicht (RZA).

Slide 7 - Tekstslide

Afkortingen van aanzichten
 • vooraanzicht (VA)
 • bovenaanzicht (BA)
 • linkerzijaanzicht (LZA)
 • rechterzijaanzicht (RZA)
 • onderaanzicht (OA)
 • achteraanzicht (AA)

Slide 8 - Tekstslide

Slide 9 - Video

Hoe teken je een Amerikaanse projectie?
LET OP: Ik beoordeel of je op deze manier getekend hebt!!!

Slide 10 - Tekstslide

Stap 1: 
Verdeel je blad met kruislijnen in vier gelijke vlakken.

Slide 11 - Tekstslide

Stap 2
Teken nu het VA. Het VA komt altijd in het vierkant linksonder. Zorg ervoor dat de tekening 20 mm van de lijnen af staat.

Slide 12 - Tekstslide

Stap 3
Trek nu uit elke hoek van het VA een dunne hulplijn naar boven en naar rechts.

Slide 13 - Tekstslide

Stap 4
Teken het BA precies boven het VA, 20mm van de lijnen af. De hulplijnen helpen je daarbij. 

Teken het RZA precies rechts van het VA, 20 mm van de lijnen af. 

Slide 14 - Tekstslide

Letter A is het vooraanzicht, welk aanzicht zie je bij letter B?
A
B
C
A
VA
B
BA
C
RZA
D
OA

Slide 15 - Quizvraag

Hoe heten de lijnen bij letter B?
A
figuurlijnen
B
hulplijnen
C
onzichtbare lijnen
D
maatlijnen

Slide 16 - Quizvraag

Oefening
Je krijgt willekeurig een technisch tekenen opdracht en deze moet je maken en bij mij inleveren met je naam erop.
het begin van ieder aanzicht staat al getekend

Slide 17 - Tekstslide