Het belang van de detailhandel

Detailhandel
1 / 25
volgende
Slide 1: Woordweb
HandelMBOStudiejaar 1

In deze les zitten 25 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

Onderdelen in deze les

Detailhandel

Slide 1 - Woordweb

Handel
Handel is het uitwisselen van goederen/diensten tussen twee partijen tegen directe of uitgestelde betaling. (bron: Wikipedia)
drie verschillende verkoopkanalen:
B-to-B
B-to-C
C-to-C

Slide 2 - Tekstslide

Wat is het verschil tussen retail en detailhandel? 

Slide 3 - Tekstslide

Verschil retail en detailhandel 
Retail is de verzamelnaam voor bedrijven die goederen en diensten direct aan consumenten verkopen. Retail wordt vaak detailhandel genoemd. Toch is er een verschil. Detailhandel is de verzamelnaam voor bedrijven die alleen goederen leveren, dus tastbare producten.

Slide 4 - Tekstslide

Detailhandel
Het verkopen van goederen  aan consumenten.

Dus B-to-C.Slide 5 - Tekstslide

Goederen en diensten

Wat is het verschil?


Slide 6 - Tekstslide

Goederen en diensten

Wat is het verschil?

goederen zijn tastbaar,
diensten zijn dit niet.


Slide 7 - Tekstslide

Het toevoegen van 'waarde'
Bij producenten is dit redelijk eenvoudig, ze maken een product uit grondstoffen.
Maar wat voegt de detailhandel nu als waarde toe? 

Slide 8 - Tekstslide

Wat voegt de detailhandel nu als waarde toe? 
  • De juiste producten aanbieden aan de klant
  • Producten zo snel mogelijk leveren
  • Producten in de juiste hoeveelheid verkopen
  • Informatieverstrekking en demonstreren
  • een aantrekkelijk assortiment bieden
  • Suggesties voor bijpassende producten en/of diensten
  • Producten thuis laten bezorgen
  • De sfeer of stijl in de winkel (beleving)
  • Eenvoudig betalen
  • Het leveren van service en afhandelen garantie

Slide 9 - Tekstslide

Economisch belang
De detailhandel is een van de grootste werkgevers van Nederland. In 2017 werkte er  883.000 mensen in deze sector.

Slide 10 - Tekstslide

Wat zijn de top 15 beroepen in de detailhandel?

Slide 11 - Open vraag

Slide 12 - Tekstslide

Sociaal belang
Mensen vinden winkelen belangrijk
Mensen vinden een gezellig en veilig koopcentrum belangrijk
Mensen vinden het belangrijk dat ze producten kunnen kopen

Slide 13 - Tekstslide

De logistieke keten
De goederenstroom is de weg die de goederen afleggen van producent naar consument. Om goederen door de goederenstroom heen te begeleiden, moet je ze bewerken, vervoeren en opslaan. Al deze activiteiten samen noem je logistiek. Er zijn veel bedrijven die meewerken aan dit proces. Al deze bedrijven samen noem je de logistieke keten.

Slide 14 - Tekstslide

Slide 15 - Tekstslide

Verschillen overbruggen
Overbruggen van:
- plaats (van producent naar consument)
- hoeveelheid ( beschikbaarheid in consumentenporties)
- kennis (productkennis)
- tijd (producten zijn iedere dag beschikbaar)

Slide 16 - Tekstslide

Functies van de detailhandel
- Commerciële functie = zoveel mogelijk geld verdienen
- Distributiefunctie = het verdelen en verspreiden van goederen
- Maatschappelijke functie = zorgen voor werkgelegenheid

Slide 17 - Tekstslide

Slide 18 - Video

Retail is een ander woord voor detailhandel?
A
juist
B
onjuist

Slide 19 - Quizvraag

Wat is de detailhandel van de Nederlandse economie?

Slide 20 - Open vraag

Wat kan er veranderen bij de consumenten?
A
hun adres
B
hun gedrag
C
hun werk
D
hun salaris

Slide 21 - Quizvraag

Wat betekent 'inspelen op..'?

Slide 22 - Open vraag

Wat kan nog beter op Europees vlak?
A

Slide 23 - Quizvraag

Waar worden winkeleiers en hun medewerkers mee geconfronteerd?

Slide 24 - Open vraag

Wat kan nog beter op Europees vlak?

Slide 25 - Open vraag