H 1 1.1 1.2 1.3 1.4 Het belang van de detailhandel

Detailhandel

Algemene informatie
1 / 14
volgende
Slide 1: Tekstslide
HandelMBOStudiejaar 1

In deze les zitten 14 slides, met interactieve quiz, tekstslides en 2 videos.

Onderdelen in deze les

Detailhandel

Algemene informatie

Slide 1 - Tekstslide

Slide 2 - Video

Economisch belang
De detailhandel is een van de grootste werkgevers van Nederland. Er werken +/- 850.000 mensen in deze sector.

Slide 3 - Tekstslide

Beroepen in de detailhandel

Slide 4 - Tekstslide

Sociaal belang
Mensen vinden winkelen belangrijk
Mensen vinden een gezellig en veilig koopcentrum belangrijk
Mensen vinden het belangrijk dat ze producten kunnen kopen

Slide 5 - Tekstslide

Slide 6 - Tekstslide

De logistieke keten
De goederenstroom is de weg die de goederen afleggen van producent naar consument. Om goederen door de goederenstroom heen te begeleiden, moet je ze bewerken, vervoeren en opslaan. Al deze activiteiten samen noem je logistiek. Er zijn veel bedrijven die meewerken aan dit proces. Al deze bedrijven samen noem je de logistieke keten.

Slide 7 - Tekstslide

Slide 8 - Tekstslide

Verschillen overbruggen
Overbruggen van:
- plaats (van producent naar consument)
- hoeveelheid ( beschikbaarheid in consumentenporties)
- kennis (productkennis)
- tijd (producten zijn iedere dag beschikbaar)

Slide 9 - Tekstslide

Functies van de detailhandel
- Commerciële functie = zoveel mogelijk geld verdienen
- Distributiefunctie = het verdelen en verspreiden van goederen
- Maatschappelijke functie = zorgen voor werkgelegenheid

Slide 10 - Tekstslide

Slide 11 - Video

Voor de invulling van de functies en vormgeving van een winkelcentrum is de mening van jongeren niet belangrijk
A
helemaal mee eens
B
enigszins mee eens
C
enigszins mee oneens
D
helemaal mee oneens

Slide 12 - Quizvraag

Verwerkings-
opdracht

Het sociaal belang van Koopcentrum Veenendaal

Slide 13 - Tekstslide

Opdrachten
Boek: Goederen
Lezen: Hfdst 1  paragrafen 1.1  1.2  1.3  1.4
Maken: vragen 1 tot en met 19

Slide 14 - Tekstslide