G4 Grieks 2 - Argo les 38 gramm+cultuur

Corona-weetjes:
Is het woord afkomstig uit het Grieks, Latijn, of geen van beide?
symptoom + viroloog
timer
0:10
A
Grieks
B
Latijn
C
Geen van beide
1 / 17
volgende
Slide 1: Quizvraag
GrieksSecundair onderwijs

In deze les zitten 17 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

Onderdelen in deze les

Corona-weetjes:
Is het woord afkomstig uit het Grieks, Latijn, of geen van beide?
symptoom + viroloog
timer
0:10
A
Grieks
B
Latijn
C
Geen van beide

Slide 1 - Quizvraag

Corona-weetjes:
Is het woord afkomstig uit het Grieks, Latijn, of geen van beide?
virus + quarantaine
timer
0:10
A
Grieks
B
Latijn
C
Geen van beide

Slide 2 - Quizvraag

Corona-weetjes:
Is het woord afkomstig uit het Grieks, Latijn, of geen van beide?
social distancing,
timer
0:10
A
Grieks
B
Latijn
C
Geen van beide

Slide 3 - Quizvraag

Corona-weetjes:
Is het woord afkomstig uit het Grieks, Latijn, of geen van beide?
pandemie
timer
0:10
A
Grieks
B
Latijn
C
Geen van beide

Slide 4 - Quizvraag

Corona-weetjes:
Is het woord afkomstig uit het Grieks, Latijn, of geen van beide?
vaccinatie, incubatie en quarantaine
timer
0:10
A
Grieks
B
Latijn
C
Geen van beide

Slide 5 - Quizvraag

Verbind de woorden met de juiste betekenis. Let op: er staan twee betekenissen die je niet nodig zult hebben.

Slide 6 - Tekstslide

ὑμετέρός
ἔξω
δέκα
τὸ ἔτος
ἱκανός
παραινεῶ 
ἧμαι
ἀγρός
aansporen
opdragen
zitten
akker
jaar
geschikt
zitten
buiten
(van) jullie
tien

Slide 7 - Sleepvraag


οὗ
οις

ὧν
ὅς


οἵ

Slide 8 - Sleepvraag

Verbetering HW tekst 38 (r. 1-7)
Spartanen
De jeugdleider traint/trainde de kinderen, die hij opvoedt/opvoedde, buiten de stad op de vlakte. (N.B: de hele tekst bevat praesens historicum: dus hele tekst als praesens vertalen, ofwel als OVT, maar dan wel consequent volhouden 😊)
Alle dagen, op welke hij/waarop hij daar met hen heengaat, spoort hij hen aan, terwijl hij deze woorden zegt/deze woorden zeggend:
(5) << Overdenk(t), kinderen, in welke stadstaat/polis jullie geboren zijn. Want welk volk overtreft ons in (met/door) moed/dapperheid? Toon dus jullie moed/dapperheid.

Slide 9 - Tekstslide

Een stukje herhaling van kcv: Athene en Sparta

Slide 10 - Tekstslide

Welke past niet bij Sparta?
A
Heloten
B
Messenië
C
militaire opvoeding
D
democratie

Slide 11 - Quizvraag

In Sparta was het bestuur een:
A
Democratie
B
Tirannie
C
Aristocratie
D
Monarchie

Slide 12 - Quizvraag

Wie streden er tegen elkaar in de Peloponnesische oorlog?
A
Korinthe tegen Sparta
B
Korinthe tegen Athene
C
Sparta tegen Athene
D
Thebe tegen Athene

Slide 13 - Quizvraag

Peloponnessische Oorlog 
Gevolg
oorzaak
gevolg
Athene en Sparta probeerden elk veel macht en invloed te krijgen in Griekenland
Griekse stadstaten verzwakt
Sparta wint, maar verzwakt
Athene misbruikt macht

Slide 14 - Sleepvraag

Wie won de Peloponnesische oorlog?
A
Sparta
B
Athene
C
Perzië
D
Milete

Slide 15 - Quizvraag

Democratie
Aristocratie
indirecte volks-vertegenwoordiging
Sparta
adel
Athene
directe volks-vertegenwoordiging
ostracisme
afstamming is belangrijk
De Romeinse Republiek

Slide 16 - Sleepvraag

Ga verder met de vertaling van tekst 38

Slide 17 - Tekstslide