Design Project 1: Koppelen van technologie aan werkveldproblemen

Design Project 1: Koppelen van technologie aan werkveldproblemen
1 / 18
volgende
Slide 1: Tekstslide

In deze les zitten 18 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

Onderdelen in deze les

Design Project 1: Koppelen van technologie aan werkveldproblemen

Slide 1 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Leerdoelen
 • Aan het einde van de les kunt u een projectplan ontwerpen en organiseren
 • Aan het einde van de les kunt u de principes van Design Thinking toepassen
 • Aan het einde van de les kunt u een SWOT-analyse uitvoeren van uw project
 • Aan het einde van de les kunt u een persona, customer journey en empathy map creëren
 • Aan het einde van de les kunt u implementatiemodellen identificeren en toepassen
 • Aan het einde van de les kunt u een functioneel en technisch plan van eisen opstellen
 • Aan het einde van de les kunt u een effectieve presentatie voorbereiden en geven aan stakeholders
 • Aan het einde van de les kunt u feedback verzamelen en interpreteren van testresultaten
 • Aan het einde van de les kunt u een gebruikerstest uitvoeren
 • Aan het einde van de les kunt u uw eindproject presenteren en reflecteren op het project

Slide 2 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Wat weet je al over het koppelen van technologie aan werkveldproblemen?

Slide 3 - Woordweb

Deze slide heeft geen instructies

Introductie van het project en Design Thinking
Design Thinking: Een methodologie voor het oplossen van complexe problemen en het creëren van gewenste uitkomsten.

Slide 4 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Communicatie met de opdrachtgever
SWOT-analyse: Een strategisch planningsinstrument dat wordt gebruikt om de sterke en zwakke punten, kansen en bedreigingen van een project te identificeren.

Slide 5 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Het maken van een SWOT-analyse
SWOT-analyse: Een strategisch planningsinstrument dat wordt gebruikt om de sterke en zwakke punten, kansen en bedreigingen van een project te identificeren.

Slide 6 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Het creëren van een persona, customer journey en empathy map
Persona: Een fictieve karakterisering van een gebruiker.
Customer Journey: De reis die een klant maakt bij interactie met een product of dienst.
Empathy Map: Een tool die teams helpt om inzicht te krijgen in de behoeften en ervaringen van gebruikers.

Slide 7 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Het toepassen van implementatiemodellen
Implementatiemodel: Een plan of strategie voor het implementeren van een oplossing.

Slide 8 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Het opstellen van een functioneel en technisch plan van eisen
Functioneel plan van eisen: Een document dat de functionele eisen van een systeem beschrijft.
Technisch plan van eisen: Een document dat de technische eisen van een systeem beschrijft.

Slide 9 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Het uitvoeren van marktonderzoek
Marktonderzoek: Het proces van het verzamelen en analyseren van informatie over de markt.

Slide 10 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Het voorbereiden en geven van een presentatie
Het voorbereiden en geven van een effectieve presentatie aan stakeholders.

Slide 11 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Het verzamelen en interpreteren van feedback
Het verzamelen en interpreteren van feedback van testresultaten.

Slide 12 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Het uitvoeren van een gebruikerstest
Het uitvoeren van een gebruikerstest om de bruikbaarheid van het product te evalueren.

Slide 13 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Het presenteren van het eindproject en reflecteren op het project
Het presenteren van het eindproject aan stakeholders en reflecteren op het project.

Slide 14 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Definitielijst
 • Design Thinking: Een methodologie voor het oplossen van complexe problemen en het creëren van gewenste uitkomsten.
 • SWOT-analyse: Een strategisch planningsinstrument dat wordt gebruikt om de sterke en zwakke punten, kansen en bedreigingen van een project te identificeren.
 • Persona: Een fictieve karakterisering van een gebruiker.
 • Customer Journey: De reis die een klant maakt bij interactie met een product of dienst.
 • Empathy Map: Een tool die teams helpt om inzicht te krijgen in de behoeften en ervaringen van gebruikers.
 • Implementatiemodel: Een plan of strategie voor het implementeren van een oplossing.
 • Functioneel plan van eisen: Een document dat de functionele eisen van een systeem beschrijft.
 • Technisch plan van eisen: Een document dat de technische eisen van een systeem beschrijft.
 • Marktonderzoek: Het proces van het verzamelen en analyseren van informatie over de markt.

Slide 15 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Schrijf 3 dingen op die je deze les hebt geleerd.

Slide 16 - Open vraag

De leerlingen voeren hier drie dingen in die ze in deze les hebben geleerd. Hiermee geven ze aan wat hun eigen leerrendement van deze les is.
Schrijf 2 dingen op waarover je meer wilt weten.

Slide 17 - Open vraag

De leerlingen voeren hier twee dingen in waarover ze meer zouden willen weten. Hiermee vergroot je niet alleen betrokkenheid, maar geef je hen ook meer eigenaarschap.
Stel 1 vraag over iets dat je nog niet zo goed hebt begrepen.

Slide 18 - Open vraag

De leerlingen geven hier (in vraagvorm) aan met welk onderdeel van de stof ze nog moeite. Voor de docent biedt dit niet alleen inzicht in de mate waarin de stof de leerlingen begrijpen/beheersen, maar ook een goed startpunt voor een volgende les.