Toets Kunst Beschouwing


Kunst
beschouwen
1 / 23
volgende
Slide 1: Tekstslide
Beeldende vormingTekenen+1Middelbare schoolvmbo, mavo, havo, vwoLeerjaar 1

In deze les zitten 23 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 50 min

Introductie

In deze toets ga je heel goed naar een kunstwerk kijken en beschrijven wat je ziet. Je bespreekt de voorstelling en de beeldaspecten van een kunstwerk.

Onderdelen in deze les


Kunst
beschouwen

Slide 1 - Tekstslide

Kunst Beschouwen
In deze toets ga je heel goed naar een kunstwerk kijken en beschrijven wat je ziet. Je bespreekt de voorstelling en de beeldaspecten van een kunstwerk. De voorstelling vertelt wat over de inhoud: hierin beschrijf je simpelweg wat je ziet. Beeldaspecten vertellen wat over de vormgeving van een kunstwerk. Je bespreekt dus de 5 beeldaspecten: compositie, kleur, licht, ruimte en vorm.
De kunstwerken passen bij het thema van de praktijkopdracht waar je al mee bezig bent. 

Slide 2 - Tekstslide

Rene Margritte
De volgende vragen gaan over dit surrealistische kunstwerk van Rene Margritte.

Dubbeltik op de afbeelding om alles goed te bekijken. 

Slide 3 - Tekstslide

Wat wordt in het schilderij afgebeeld?

Slide 4 - Open vraag

Wat denk je dat het schilderij betekent?

Slide 5 - Open vraag

Salvador Dali
De volgende vragen gaan over dit surrealistische kunstwerk van Salvador Dali.

Dubbeltik op de afbeelding om alles goed te bekijken. 

Slide 6 - Tekstslide

De titel van dit schilderij is "olifanten in de ruimte". Wat denk je dat Dali bedoelde met de titel?

Slide 7 - Open vraag

Symmetrische compostie
A-symmetrische compostie
Centrale compostie
Driehoeks-
compostie
Overall- compostie
Horizontale- compostie
Diagonale- compostie
Verticale- compostie

Slide 8 - Sleepvraag

Er is sprake van een dynamische compostie
Er is sprake van een statische compostie

Slide 9 - Sleepvraag

Rob Gonzalves
De volgende vragen gaan over dit surrealistische kunstwerk van Rob Gonzalves.

Dubbeltik op de afbeelding om alles goed te bekijken. 

Slide 10 - Tekstslide

Kies de stelling over het vormgebruik die van toepassing is op dit kunstwerk.
A
Dit kunstwerk bevat bijna alleen geometrische vormen.
B
Dit kunstwerk bevat bijna alleen organische vormen
C
Dit kunstwerk bevat geen geometrische of organische vormen.
D
Dit kunstwerk bevat evenveel geometrische als organische vormen.

Slide 11 - Quizvraag

Kies de stelling over het abstractieniveau die van toepassing is op dit kunstwerk.
A
Het kunstwerk is realistisch. Het komt helemaal overeen met de werkelijkheid.
B
Het kunstwerk is geabstraheerd. Het komt deels overeen met de werkelijkheid
C
Het kunstwerk is abstract. Het heeft geen verband met de zichtbare werkelijkheid.
D
Het kunstwerk is geïdealiseerd. Het is mooier dan de werkelijkheid

Slide 12 - Quizvraag

Zie je vormcontrasten? Leg uit.
Bijvoorbeeld: geometrisch/organisch
Plat/ruimtelijk, grillig/strak, rond/scherp, groot/klein

Slide 13 - Open vraag

Chris Austin
De volgende vragen gaan over dit surrealistische kunstwerk van Chris Austin.

Dubbeltik op de afbeelding om alles goed te bekijken. 

Slide 14 - Tekstslide

Wat voor soort kleuren heeft de kunstenaar gebruikt? Versterkt dit het werk? Leg uit.

Slide 15 - Open vraag

Kies de stelling over schaduwgebruik die van toepassing is op dit kunstwerk.
A
In dit kunstwerk is alleen gebruik gemaakt van slagschaduw.
B
In dit kunstwerk is zowel gebruik gemaakt van slagschaduw als eigen schaduw.
C
In dit kunstwerk is alleen gebruik gemaakt van eigen schaduw.
D
In dit kunstwerk is geen gebruik gemaakt van schaduwen.

Slide 16 - Quizvraag

Kies de stelling over lichtgebruik die van toepassing is op dit kunstwerk.
A
Er is sprake van een natuurlijke lichtbron en er is sprake van tegenlicht.
B
Er is sprake van een kunstmatige lichtbron en er is sprake van tegenlicht.
C
Er is sprake van een natuurlijke lichtbron en er is sprake van zijlicht.
D
Er is sprake van een kunstmatige lichtbron en er is sprake van zijlicht.

Slide 17 - Quizvraag

Kies de stelling over textuur die van toepassing is op dit kunstwerk.
A
In dit kunstwerk hebben alle oppervlakken een ruwe textuur.
B
In dit kunstwerk hebben alle oppervlakken een gladde textuur.
C
In dit kunstwerk hebben sommige oppervlakken een ruwe en andere oppervlakken een gladde textuur.
D
In dit kunstwerk hebben de oppervlakken geen textuur.

Slide 18 - Quizvraag

Rob Gonzalves
De volgende vragen gaan over dit surrealistische kunstwerk van Rob Gonzalves.

Dubbeltik op de afbeelding om alles goed te bekijken. 

Slide 19 - Tekstslide

Leg uit of er ruimtesuggestie in het kunstwerk zit door:
1. overlapping 2. groot/klein
3. scherp/vaag 4. beeldafsnijding

Slide 20 - Open vraag

Welke functie heeft het 
kunstwerk?
 Anekdote (als verbeelding van een verhaal of gebeurtenis.)
Decoratie (om van te genieten zonder bijbedoelingen)
Expressie (het kunstwerk drukt gevoelens en emoties uit)
Symboliek (het kunstwerk verwijst naar iets anders dan zichzelf)
Provocatie (het kunstwerk is bedoeld om discussie uit te lokken)

Slide 21 - Sleepvraag

Leg je antwoord bij de vorige sleepvraag over de functie van het kunstwerk uit.

Slide 22 - Open vraag

Dit is het einde van de beschouwingstoets. Controleer of je alle vragen hebt beantwoord.  Klik daarna op het kruisje om de toets in te leveren. 

Slide 23 - Tekstslide