PIONIER!
Kunst op school

PIONIER! // een bron voor CREATIVITEIT in elke klas

PIONIER! biedt interactieve en creatieve kunstlessen die aansluiten op thema's die voorbij komen op de basisschool. Zo zijn er de wereldoriëntatie thema's, zoals Jagers & Boeren voor groep 4, of Communicatie en Gedrag voor groep 7 en 8. Maar ook thema's rondom sociaal-emotionele ontwikkeling zoals Gevoelens voor groep 7 en 8. De lessen zijn ontwikkeld bij de methodes IPC en Wetenswaardig, maar passen ook bij andere methodes. PIONIER! helpt jou om een creatieve leeromgeving te bieden aan de leerling. 

Kunstenaarsblik
In de lessen worden kinderen geïnspireerd door de kunstenaarsblik. Hoe gaan kunstenaars om met de thema's die behandeld worden of wat werd er zoal gemaakt tijdens bepaalde tijdvakken in de geschiedenis. De verwondering over een thema wakkert de nieuwsgierigheid aan en bevordert het kritisch denken. Het ontwerpen en maken verdiept de persoonlijke connectie met een thema. Door zelf betekenis te geven en te verbeelden onderzoekt de leerling zijn eigen standpunt of relatie tot het onderwerp. 

Technieken
PIONIER! bevat voornamelijk beeldende technieken zoals: tekenen, textiel, fotografie en nieuwe media. In de leerlijn komen technieken vaker terug, hierdoor leren de leerlingen steeds een beetje meer. 

Thema's uitgelicht

Procesgerichte didactiek
De lessen van PIONIER! zijn opgebouwd vanuit de procesgerichte didactiek. Elke les doorloopt een creatief proces. Leerlingen volgen hun eigen nieuwsgierigheid en ervaren veel autonomie in wat ze binnen de opdracht mogen en kunnen maken. Ze divergeren en convergeren in de opdrachten, om zo het uiteindelijke werkstuk telkens een stapje uit te diepen. 

De leerdoelen en reflectie zijn dan ook niet alleen op het eindproduct en de technieken gericht, maar ook op het leren en de houding van de leerling tijdens het creatieve proces. Daarnaast staan de letters van PIONIER! ook voor de houding van de leerkracht. Hoe je de les geeft en de leerlingen begeleid in dat creatieve proces doet er toe. Daarom bieden we naast het online platform ook trainingen en co-teaching in de klas om je daarbij te helpen.

Dit kanaal is momenteel volop in ontwikkeling. Elke maand komen er nieuwe kunstlessen bij die passen bij weer andere thema's. OP diworden op verschillende scholen van de Katholieke Scholenstichting Utrecht (KSU) getest, waarna we telkens weer verbeteringen doorvoeren. 

ONLINE + OFFLINE

De basis van PIONIER! zijn de online interactieve lessen hier op LessonUp. Daarnaast is offline ondersteuning in de klas mogelijk. 

Offline
 • Introductie, training en co-teaching.
 • Werkboek en training Procesgerichte didactiek.
 • Toolbox DENKfabriek - maak van je klas een design studio.
 • Toolbox Chillen met kunst - kunstbeschouwing met aandacht.
Online
 • Digibord lessen – met heldere beschrijving van de opdrachten.
 • Lesbrieven – met info voor de leerkracht.
 • Leervragen – om leerlingen bewust te maken van wat ze gaan leren tijdens de lessen en voor reflectie.
 • Werkbladen – om zelf uit te printen.
 • Instructievideo’s – waarin een techniek of vaardigheid getoond wordt of een verhaal verteld wordt.
 • Materiaallijsten – verbruiksmateriaal en gereedschappen
 • Veel kunst en cultuur als inspiratie.

Stichting Kopa

PIONIER! is ontstaan vanuit de vraag van leerkrachten. Die was: 'Kunnen jullie ons helpen om zelf meer te doen met kunst?'

Jullie? In dit geval gaat het over Stichting Kopa uit Utrecht. Na vele jaren samenwerken, onderzoeken, uitproberen en bijschaven is PIONIER! nu op LessonUp gelanceerd. 

Kopa zet zich in voor creativiteit in het onderwijs en in de samenleving. Creativiteit is meer dan iets moois maken. Het is ook buiten de kaders denken, verbinding leggen en mogelijkheden zien. Kopa daagt leerkrachten uit te werken met een helder kader, waarbinnen veel ruimte is voor de leerling en diens eigen creatieve proces. Wil je meer weten over Kopa, kijk dan op https://kopakan.nl/