werkwoordspelling Onvoltooid Verleden Tijd OVT

Werkwoordspelling onvoltooid verleden tijd (ovt)
1 / 20
volgende
Slide 1: Tekstslide
NederlandsMBOStudiejaar 1

In deze les zitten 20 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 50 min

Onderdelen in deze les

Werkwoordspelling onvoltooid verleden tijd (ovt)

Slide 1 - Tekstslide

Slide 2 - Tekstslide

De Onvoltooid Verleden Tijd
  • Werkwoordvervoeging in de onvoltooid verleden tijd = OVT
  • zwakke en sterke werkwoorden
  • bepalen van de stam

Slide 3 - Tekstslide

Wat is een "sterk werkwoord"?
A
een werkwoord dat kracht betekent
B
een werkwoord dat in de verleden tijd hetzelfde klinkt
C
een werkwoord dat in de verleden tijd van klank verandert
D
een werkwoord dat je niet kunt vervoegen

Slide 4 - Quizvraag

Geef een voorbeeld
van een
sterk werkwoord

Slide 5 - Woordweb

Vervoegen zwakke werkwoorden

De klank blijft in de verleden tijd hetzelfde, zoals bij "werken"
ik werk wordt in de OVT: ik werkte

Slide 6 - Tekstslide

PROBLEEM: DE(N) OF TE(N)

Slide 7 - Tekstslide

Welk trucje gebruik je om te bepalen of de OVT met "de" of "te" wordt vervoegd?
A
SeXy FoKSCHaaP
B
TaXiKoFSCHiP
C
XTC KoFFieSHoP
D
KoFSCHiPTaXie

Slide 8 - Quizvraag

T SeXYFoKSCHaaP
  1. Neem het hele werkwoord en haal daar en vanaf = stam
  2. Is de laatste letter een t, x, k, f, s, c, h of p?
  3.  Ja? Dan komt er te(n) achter de ik-vorm (niet de stam)
  4. Nee? Dan komt er de(n) achter de ik-vorm (niet de stam)

Slide 9 - Tekstslide

Wat is de verleden tijd van "ik werk"
ik .......

Slide 10 - Open vraag

wat is de verleden tijd van "ik sport"
ik ......

Slide 11 - Open vraag

Wat is de juiste spelling:
A
Hij klapde
B
Hij klappde
C
Hij klapte
D
Hij klappte

Slide 12 - Quizvraag

Wat is de juiste spelling:
A
ik verhuisde
B
ik verhuiste

Slide 13 - Quizvraag

Verhuizen
Stam van verhuizen (-en) = verhuiz
z zit niet in het TaXiKoFSCHiP
Verleden tijd: stam wordt ik-vorm + de
Ik verhuisde

Slide 14 - Tekstslide

De schilders ....... het huis roze
A
verfde
B
verfden
C
verfte
D
verften

Slide 15 - Quizvraag

Goed of fout: het gebeurd wel eens dat ik mijn huiswerk niet maak
A
goed
B
fout

Slide 16 - Quizvraag

Wat is de verleden tijd van ik race?
Ik .......

Slide 17 - Open vraag

juist
onjuist
In de tegenw. tijd kijk je naar de laatste letter van de stam voor het toepassen van 't Kofschip
Als 'je' achter de persoonsvorm staat, gebruik je de ik-vorm.
In de tegenwoordige tijd voeg je nooit een d toe achter de ik-vorm
De stam is hetzelfde als de ik-vorm

Slide 18 - Sleepvraag

Aan de slag!
Taalverzorging 2.2: maak alle opdrachten (niet de extra opdrachten)

Klaar? Kom dan even bij me langs met je laptop.

Slide 19 - Tekstslide

Slide 20 - Tekstslide