DO2 - Les 1: "Beginsituatie"

Les 1: beginsituatie
Didactiek 2
1 / 46
volgende
Slide 1: Tekstslide
Didactisch ontwerpen 2Hoger onderwijs

In deze les zitten 46 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

time-iconLesduur is: 120 min

Onderdelen in deze les

Les 1: beginsituatie
Didactiek 2

Slide 1 - Tekstslide

Tijdens dit college
 1. Oriëntatie
 2. Werkwijze en planning
 3. Evaluatie
 4. Lesonderwerp: de didactische beginsituatie
 5. Vooruitblik college 2

Slide 2 - Tekstslide

1. Oriëntatie
 • 3 studiepunten (= 75-90 uur studiebelasting)
 • Leerinhouden:
  - Didactische beginsituatie
  - Doelstellingen (flipped)
  - Leerinhouden (flipped)
  - Didactische werkvormen
  - Evaluatie (flipped)

Slide 3 - Tekstslide

doelstellingen
beginsituatie
productevaluatie
procesevaluatie
mens- en maatschappijbeeld
leerprocessen

Slide 4 - Sleepvraag

1

Slide 5 - Video

00:15
Welke problemen kunnen er voorkomen bij een klassieke manier van lesgeven?

Slide 6 - Open vraag

Werkwijze (flipped classroom)

Slide 7 - Tekstslide

2. Werkwijze (flipped classroom)
 • Vooraf:
        - Doornemen cursusmateriaal
        - Toets maken op Canvas
 • Tijdens:
        - Terugblik geziene leerstof (klassikaal)
        - Zelfstandig: oefeningen, verbeteren, verdieping, ...
        - Extra instructie door docent
        - Begeleiding bij opdrachten, hulp bij oefeningen, ...

Slide 8 - Tekstslide

2. Planning 
 • Ieder college vraagt:
  - voorbereiding
  - actieve deelname
  - verwerking in functie van jouw leerproces
 • Geen voorbereiding gedaan? Geen deelname aan het college mogelijk!

Slide 9 - Tekstslide

3. Evaluatie van dit opleidingsonderdeel
 • Schriftelijk examen (85%): gelijkaardig aan Didactiek 1.
 • Evaluatietaak, toepassing van de leerinhouden (15%) = verantwoording     van de ontwerptaak voor VDO2                                                                                                    - doelstellingen: lesdoelen + beheersingsniveaus Bloom                                      - leerinhouden: schemavormen (non-linguïstische representaties)                - evaluatie: formatieve digitale oefeningen volgens Bloom
 • Indiendatum: zaterdag 25/05/2024 (08.00 u.)
 • Meer informatie: takenkaart + evaluatie-instrument

Slide 10 - Tekstslide

De didactische beginsituatie

Slide 11 - Tekstslide

Opdracht
 • Werkvorm: A-Z breinstorm
 • Je gaat binnenkort observeren voor je kennismakingsstage
       - Waarop zal je letten tijdens de verschillende lesobservaties?
       - Welke info wil je verkrijgen van je mentoren? 
 • Noteer deze gegevens in kernwoorden, van A tot Z:
      - Anderstaligheid
      - Beheersingsniveau vaardigheden
      - Credo van de leraar 
      - Diversiteit van het leerlingenpubliek
      - E ???
      - F ???

Slide 12 - Tekstslide

Beginsituatiegegevens (p. 2-5)

Slide 13 - Tekstslide

Opdracht (vervolg)
 • Kies nu bij elk van de beginsituatiegevens één kernwoord uit dat past (in totaal dus 5 kernwoorden).
 • Typ deze 5 kernwoorden in bij de volgende oefening.

Slide 14 - Tekstslide

Typ één kernwoord bij het beginsituatiegegeven:
LEERLING

Slide 15 - Open vraag

Typ één kernwoord bij het beginsituatiegegeven:
LEERKRACHT

Slide 16 - Open vraag

Typ één kernwoord bij het beginsituatiegegeven:
KLASGROEP

Slide 17 - Open vraag

Typ één kernwoord bij het beginsituatiegegeven:
SCHOOL

Slide 18 - Open vraag

Typ één kernwoord bij het beginsituatiegegeven:
CONCRETE LESOMSTANDIGHEDEN

Slide 19 - Open vraag

Opdracht
 • Neem het document 'Beginsituatieanalyse' op Canvas door.
 • Link de informatie met de beginsituatiegegevens.

Slide 20 - Tekstslide

Slide 21 - Tekstslide

Slide 22 - Tekstslide

Structuur secundair onderwijs (p. 6-18)

Slide 23 - Tekstslide

Algemene structuur
 • Brede eerste graad
 • DOEL: oriënteren + basisvorming
 • A-stroom: mét getuigschrift BO
 • B-stroom: zonder getuigschrift BO


Slide 24 - Tekstslide

Eerste graad
 • Brede eerste graad
 • DOEL: oriënteren + basisvorming
 • A-stroom: mét getuigschrift BO
 • B-stroom: zonder getuigschrift BO


Slide 25 - Tekstslide

Eerste graad
 • basisvorming

 • differentiatie

 • basisoptie

Slide 26 - Tekstslide

Eerste graad

Slide 27 - Tekstslide

oefening lessentabellen
Open het document 'lessentabellen' en onderzoek waar in de structuur van het S.O. die lessentabel thuishoort 
- A-stroom/B-stroom 
- leerjaar 
- optie?

Slide 28 - Tekstslide

Slide 29 - Tekstslide

Slide 30 - Tekstslide

Slide 31 - Tekstslide

Slide 32 - Tekstslide

Slide 33 - Tekstslide

Slide 34 - Tekstslide

Tweede graad
Matrixstructuur
 • ° studierichtingen
 • 3 finaliteiten
 • 8 domeinen 
 • 4 onderwijsvormen (aso, tso, bso, kso)

Slide 35 - Tekstslide

Plaats je eigen 'oude' richting binnen de gemoderniseerde structuur SO (2e graad)

Slide 36 - Open vraag

Diploma en studiebewijzen
Oriënteringsattesten na ieder jaar
 • A-attest
 • B-attest (niet 1ste --> 2de)
 • C-attest

Slide 37 - Tekstslide

Diploma en studiebewijzen
Getuigschrift
 • Na eerste graad
 • Na tweede graad
 • Na 6de jaar arbeidsmarktfinaliteit

Studiebewijs: diploma secundair onderwijs
 • na derde graad dubbele en doorstroomfinaliteit
 • na enkele Se-n-se opleidingen
 

Slide 38 - Tekstslide

LVB Onderwijsclassificatie
Onderwijsclassificatie
 • Stroom (1ste gr) / finaliteit (2de gr)
 • Leerjaar
 • Basisoptie (1ste gr) / finaliteit (2de gr)
 • Benaming klas
 
Bv. A-stroom, 2 Latijn, 2A
Bv. D-finaliteit, 3 natuurwetenschappen, 3F

Slide 39 - Tekstslide

ONDERWIJSCLASSIFICATIE 1e graad
-- > gebaseerd is op de structuur van het S.O.
A-stroom / B-stroom,  leerjaar, de officiële studierichting en de benaming van de klas.
Vb.
 B-stroom, 1J
 A-stroom, 2 Latijn, 2ASlide 40 - Tekstslide

ONDERWIJSCLASSIFICATIE 2e en 3e graad
--> gebaseerd op de matrixstructuur 
Finaliteit, het leerjaar, de officiële studierichting en de benaming van de klas.
Vb. 
Doorstroom, 3 Economische wetenschappen, 3F
Doorstroom, 3 Maatschappij- en Welzijnswetenschappen, 3L
Dubbele finaliteit: 3 Grafische technieken, 3G
Arbeidsmarkt, 4 Restaurant en Keuken, 4E

Slide 41 - Tekstslide

Hoe ziet de onderwijsclassificatie voor deze klas eruit:
Leerlingen die in TSM Mechelen in 2 D zitten en de Stemtechnieken Hout en bouw volgen?
A
BVL, Hout en Bouw, 2D
B
B-stroom, 2e leerjaar Stemtechnieken Hout en bouw, 2D
C
Stemtechnieken- Hout en Bouw, 2D (B-stroom)
D
B-stroom, Stemtechnieken- Hout en Bouw, 2D

Slide 42 - Quizvraag

Hoe ziet de onderwijsclassificatie voor deze klas eruit:
Leerlingen die in VTI Lier in 3D zitten en de studierichting Elektriciteit (BSO) volgen?
A
Arbeidsmarkt, 3 Elektriciteit, 3D
B
Dubbele finaliteit, 3 Elektriciteit, 3D
C
A-finaliteit, 3 Elektriciteit, 3D
D
BSO, 3 Elektriciteit, 3D

Slide 43 - Quizvraag

Opdracht
Stel dat jij de les Didactiek 2 volgende week mag overnemen, welke beginsituatiegegevens zou jij noteren?

 • Open een lesvoorbereidingsformulier.
 • Vul per twee studenten de eerste 2 pagina's in.
 • Ga met een ander duo samenzitten.
 • Vergelijk en geef feedback op elkaars taak.

Slide 44 - Tekstslide

Opdracht
 • Maak opdracht 1 en 2 in de cursus

Slide 45 - Tekstslide

Tegen volgende week...
 • Volgende les: verwerking hoofdstuk 'doelstellingen op macro-niveau'
 • Voorbereiding:
  - cursus doornemen (hoofdstuk doelstellingen p. 25-51)
  - toets op Canvas maken 
        (deadline: 24 u. vóór de start van volgend college)

Slide 46 - Tekstslide