H2.5 De mol

H2.5 De mol1 / 22
volgende
Slide 1: Tekstslide
ScheikundeMiddelbare schoolhavo, vwoLeerjaar 3

In deze les zitten 22 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

time-iconLesduur is: 60 min

Onderdelen in deze les

H2.5 De molSlide 1 - Tekstslide

Slide 2 - Tekstslide

Stil lezen
10 Min Stil lezen H2.5 en/of opdrachten makenMaken Les 1: 66, 67, 68, 69, 70
Maken Les 2: 72, 73, 74, 76 of 78, 77 of 79
Maken Les 3: Beg.lesboekje 13 + 14 
timer
10:00

Slide 3 - Tekstslide

Instructie
Les 1: 
 • Herhalen Ar en Mr
 • De mol
 • Molaire massa (M)
 • Rekenen van mol -> deeltjes -> massa -> volume 

Les 2 + 3: Uitleg rekenen op aanvraag

Slide 4 - Tekstslide

Herhalen: (relatieve) Atoommassa Atoommassa's van ieder atoom kun je aflezen in het Periodiek systeem.

Zo is de massa van het element O = 16,00 u

Slide 5 - Tekstslide

Herhalen : (relatieve) Molecuulmassa 
Tel de atoommassa's van alle atomen in één molecuul bij elkaar op: Bereken de molecuulmassa van suiker (C12H22O11
Slide 6 - Tekstslide

Begrippen van hoeveelheid: De mol
 • Duo
 • Een paar
 • Kwartet
 • Dozijn 
 • Gross (= 12 dozijn)
Een dozijn eieren, kippen, olifanten of wat dan ook, het is altijd een vaste hoeveelheid.

Slide 7 - Tekstslide

Begrippen van hoeveelheid: De mol
 • De mol is een vaste hoeveelheid.
 • 1 mol = 6,02*1023 (moleculen)


Dus 1 mol water bestaat uit evenveel deeltjes als 1 mol goud!6,02*1023 is de constante van Avogadro (zie BINAS Tabel 7) dus 1 mol stelt 6,02*1023 deeltjes voor.
Is een mol water dan evenzwaar als een mol goud?
Nee, want de molecuulmassa van goud (197,0 u) is groter dan de molecuulmassa van water (18,015 u). 
Dus 1 mol goud (6,02*1023 keer 197,0 u) is zwaarder dan 1 mol water (6,02.1023 keer 18,015 u).

Slide 8 - Tekstslide

Begrippen van hoeveelheid: De mol
1 u = 1,66*10-27 kg = 1,66*10-24 g              NA=6,02*1023                     
1 mol water = 6,02*1023 * 18,016 * 1,66*10-24 =  18,016 g
1 mol goud = 6,02*1023 * 197,0 * 1,66*10-24 = 197,0 g


De massa van één molecuul water = 18,016 u
De massa van één mol water = 18,016 g
N.B.
De massa van één mol stof wordt ook wel Molaire massa (M) genoemd en wordt uitgedrukt in de eenheid g/mol.

M

Slide 9 - Tekstslide

Omrekenen van g naar mol
Tip
Antwoord

Slide 10 - Tekstslide

Omrekenen van mol naar g
Stel je hebt 5 mol water, hoeveel gram is dit dan?

Slide 11 - Tekstslide

Samengevat:
 • Atoommassa (Ar): De massa van 1 atoom aflezen in het Periodiek Systeem (u)
 • Molecuulmassa (Mr): De massa van 1 molecuul = De massa's van alle atomen uit het molecuul bij elkaar opgeteld (u).
 • 1 mol = 6,02*1023 deeltjes (bij scheikunde moleculen).
 • Molaire massa (M) = De massa van 1 mol moleculen (g) gram...


Molecuulmassa H2O = 18,016 u
Molaire massa H2O = 18,016 g/mol

Slide 12 - Tekstslide

Hoe kom je van gram naar liter vloeistof
A
X molaire massa
B
: molaire massa
C
X dichtheid
D
: dichtheid

Slide 13 - Quizvraag

Hoe kom je van mol naar gram?
A
X molaire massa
B
: molaire massa
C
X dichtheid
D
: dichtheid

Slide 14 - Quizvraag


A
B
C
D

Slide 15 - Quizvraag


A
0,323 mol
B
3,05 mol
C
9,91 mol
D

Slide 16 - Quizvraag

Het symbool voor de grootheid molaire massa is...
A
m
B
M
C
V
D
n

Slide 17 - Quizvraag


A
B
C
D

Slide 18 - Quizvraag


A
42,7 g
B
64,1 g
C
96,1 g
D
128 g

Slide 19 - Quizvraag

O (zuurstof)
O2
H2O
AgCl
C6H12O6
32,00
18,00
16,00
143,32
180,16 u
18,02

Slide 20 - Sleepvraag

Hoeveel mol komt overeen met 120 gram ijzer?
A
4,30 mol
B
2,155 mol
C
2,15 mol
D

Slide 21 - Quizvraag

Slide 22 - Video