Geschiedenis van de Nederlanden

Heerschappij 
van Karel V
1 / 12
volgende
Slide 1: Tekstslide
GeschiedenisSecundair onderwijs

In deze les zitten 12 slides, met interactieve quizzen en tekstslide.

Onderdelen in deze les

Heerschappij 
van Karel V

Slide 1 - Tekstslide

In welk jaar werd Karel V
'heer der Nederlanden'?

Slide 2 - Open vraag

Tot welke belangrijke dynastie behoorde Karel V?
De dynastie van de H ...

Slide 3 - Open vraag

Op welke manier was deze dynastie erin geslaagd zoveel gebieden te verenigen onder hun gezag? H...

Slide 4 - Open vraag

Wie was Karel zijn grootmoeder
langs vaders zijde?
A
Johanna van Castilië
B
Maria van Bourgondië
C
Isabella van Castilië
D
Isabella van Portugal

Slide 5 - Quizvraag

In welk jaar werd Karel V de heerser 'van een rijk waar de zon nooit onderging?'

Slide 6 - Open vraag

Habsburgse erfenis
Spaanse erfenis
Bourgondische erfenis
Sicilie
Oostenrijkse erflanden
Aragon
Kolonies in Zuid-Amerika
Het Heilig
Roomse Rijk
De Nederlanden
Napels

Slide 7 - Sleepvraag

Welk land voelde zich bedreigd door het rijk van de Habsburgers?
A
Frankrijk
B
Engeland
C
Portugal
D
Duitsland

Slide 8 - Quizvraag

Welk machtsorgaan vertegenwoordigde het volk?
A
De landvoogdes
B
De Staten-Generaal
C
De Collaterale Raden
D
De landsheer

Slide 9 - Quizvraag

Met welk document maakte Karel de Nederlanden tot één, ondeelbaar gebied?
A
De Pragmatieke Sanctie
B
De Concessio Carolina
C
De Vrede van Augsburg
D
Het Bloedplakkaat

Slide 10 - Quizvraag

Zijn tante, Margaretha van ..., heerste als landvoogdes over de Nederlanden.

Slide 11 - Open vraag

Geen een synoniem voor troonsafstand.
A
Abolitionisme
B
Evocatie
C
Abdicatie
D
Coronatie

Slide 12 - Quizvraag