Grenzen & seksualiteit

Grenzen & seksualiteit
1 / 12
volgende
Slide 1: Tekstslide
MediawijsheidMiddelbare schoolmavo, havo, vwoLeerjaar 1-6

In deze les zitten 12 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

time-iconLesduur is: 15 min

Onderdelen in deze les

Grenzen & seksualiteit

Slide 1 - Tekstslide

Als je met elkaar praat over jezelf, relaties en seksualiteit is het belangrijk dat iedereen zich prettig kan voelen.

Spreek af hoe je dat als groep gaat doen. Welke afspraken maken jullie met elkaar?

Slide 2 - Open vraag

Slide 3 - Video

Instagram:
@gedichtjesuitgedachten

Slide 4 - Tekstslide

Grenzen 
Een grens is het moment waarop iets wat je eerst oké vond/voelde, niet meer oké
is/oké voelt. Dat is een grens.

Slide 5 - Tekstslide

Het is heel belangrijk om elkaars persoonlijke ruimte te respecteren.
Als je het moeilijk vindt om grenzen aan te geven, niet voor jezelf op kunt komen,
je weinig eigenwaarde hebt of onzeker bent, zul je het lastig vinden om nee te
zeggen als iemand iets doet wat jij niet wilt. Daarmee gaan ze over jouw grens
heen. Jij bent nodig om die grens aan te geven. Als je geen nee kunt zeggen, kun je
ook geen ja zeggen. 

Slide 6 - Tekstslide

Welke grenzen zijn belangrijk hier op school?
Tussen leerling en leerling?
Tussen docent en leerling?

Slide 7 - Open vraag

Wat is volgens jou
'seksueel
grensoverschrijdend
gedrag'?

Slide 8 - Open vraag

Is jouw grens hier op school al eens overschreden?
Zo ja, hoe?
Heb je hier met iemand over gesproken? Waarom wel / niet?

Slide 9 - Open vraag

Ik weet waar ik terecht kan voor hulp indien ik, of iemand uit mijn omgeving, slachtoffer is geworden van seksueel grensoverschrijdend gedrag.
A
Ja
B
Nee

Slide 10 - Quizvraag

Stuurwiel seksueel gedrag (criteria)
Toestemming
Seksueel (getint) gedrag is alleen oké als alle betrokkenen ermee akkoord gaan, zich er prettig bij voelen en met volle bewustzijn instemmen. Niet protesteren of je niet verzetten mag dus niet verward worden met toestemming geven. 
Vrijwilligheid
Er mag bij seksueel (getint) gedrag geen vorm van beloning, manipulatie, druk of dwang in het spel zijn. 
Gelijkwaardigheid
Seksueel (getint) gedrag is alleen oké tussen gelijkwaardige partners. Evenwicht op het gebied van kennis, leeftijd, aanzien, macht, levenservaring, status en kennis is hierbij belangrijk. 
Context
Regels voor seksueel gedrag verschillen per omstandigheden. Situaties waarin minder privacy mogelijk is, laten doorgaans minder seksueel gedrag toe. 
Ontwikkeling
Bij elke ontwikkelingsfase hoort seksueel (getint) gedrag dat typisch en dus aanvaardbaar is voor die fase. Zodra het niet past bij de leeftijd of ontwikkelingsfase, is het niet oké maar iedereen doorloopt dit op zijn/haar eigen tempo. Ben daar dus alert op. 
Zelfrespect
Seksueel (getint) gedrag kan psyschische, fysieke of emotionele schade veroorzaken. Aan seks hoor je een goed gevoel over te houden en het is dus niet de bedoeling dat je door wat je doet of meemaakt, een onprettig gevoel krijgt. 

Slide 11 - Tekstslide

Mentor
Vertrouwenspersonen op school
www.slachtofferhulp.nl
www.centrumseksueelgeweld.nl
Acuut gevaar: bel 112

Slide 12 - Tekstslide