Vakdidactiek islamitische godsdienst - digitale didactiek

De voornaamste gebeden

Tijdens deze les ga je zelfstandig aan de slag! 

Wat moet je doen? 
  1. Je doorloopt de les over de voornaamste gebeden slide per slide. 
  2. Je vervolledigt elke opdracht.
  3. Je bekijkt de correctie waar nodig.
  4. Bij vragen kan je mij contacteren op Smartschool.    

                                                                                    Veel succes!
1 / 24
volgende
Slide 1: Tekstslide
Islamitische godsdienstSecundair onderwijs

In deze les zitten 24 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

time-iconLesduur is: 50 min

Onderdelen in deze les

De voornaamste gebeden

Tijdens deze les ga je zelfstandig aan de slag! 

Wat moet je doen? 
  1. Je doorloopt de les over de voornaamste gebeden slide per slide. 
  2. Je vervolledigt elke opdracht.
  3. Je bekijkt de correctie waar nodig.
  4. Bij vragen kan je mij contacteren op Smartschool.    

                                                                                    Veel succes!

Slide 1 - Tekstslide

Slide 2 - Tekstslide

Wat weet jij  over doe°â'?

1. Scan de QR-code
2. Lees de vraag.
3. Noteer 3 verschillende    antwoorden.

Slide 3 - Tekstslide

De betekenis van doe°â’ en aanbidding.

Arabisch = ‘ibādah
Betekenis -> Het gehoorzamen van Allah s.w.t 
Nederlands = smeekbeden
Betekenis -> Verzoek doen aan Allah s.w.t. 

Slide 4 - Tekstslide

Beantwoord de vraag.
Wat gebeurt er nadat je een doe°â' hebt verricht?

Slide 5 - Open vraag

Wat kan er gebeuren na het verrichten van een doe°â'?

Slide 6 - Tekstslide

Welke soorten aanbiddingen ken je?

Slide 7 - Woordweb

Vasten
Een hongerige voeden
Dhikr verrichten 
Gebed verrichten
Allah vrezen
Smeekbeden verrichten
Geen juiste intenties hebben.
Allah niet vrezen.
Een smeekbede verrichten aan iemand anders buiten Allah.
Geen zakaat betalen.
Onhygiënisch zijn

Vormen van aanbidding.

Slide 8 - Sleepvraag

Doe°â' is een vorm van aanbidding en kan enkel gericht worden naar Allah s.w.t.
Waar
Niet waar

Slide 9 - Poll

Slide 10 - Tekstslide

Het gebed

Slide 11 - Tekstslide

Allah s.w.t. heeft ons opgelegd om ... per dag te bidden.
A
3 keer
B
0 keer
C
5 keer
D
6 keer

Slide 12 - Quizvraag

Waarom denk je dat het gebed verplicht is?

Slide 13 - Open vraag

De vijf zuilen. (herhaling)
Het gebed is de tweede steunpilaar van de Islam.
De islam kent 5 steunpilaren of beter bekend als 'de vijf zuilen'.
Ken jij de vijf zuilen nog? 

Slide 14 - Tekstslide

Som de vijf zuilen op en geef een woordje uitleg?

Slide 15 - Open vraag

Het gebed heeft een belangrijke waarde?
Waar
Niet waar

Slide 16 - Poll

Welke voordelen kent het gebed?

Slide 17 - Woordweb

Een aantal voordelen
1. Het gebed zorgt voor structuur in je leven.
2. Je ziel en verstand komt tot rust door het gebed.
3. Je wordt gedisciplineerd.
4. Allah heeft onze gebeden niet nodig, maar wij als mens hebben het gebed nodig.

Slide 18 - Tekstslide

De woede

Slide 19 - Tekstslide

Voor je het gebed verricht moet je eerst de woede verrichten.
Waar
Niet waar

Slide 20 - Poll

Volg de instructies op.
1. Bekijk het fragment op de volgende slide.
2.. Open Smartschool
3. Open de map islamitische godsdienst
4. Open het bestand Ik leer de Wudu 
5. Download het bestand
6. Lees de instructies en maak de opdracht individueel
7. Dien het bestand in de uploadzone
 

Slide 21 - Tekstslide

Slide 22 - Video

Zelfreflectie
Na deze les kan ik

1. Inzien dat de doe°â’ en aanbidding enkel en alleen aan Allah gericht kan worden.
2. De termen doe°â’ en aanbidding verwoorden in eigen woorden.
3. Uitleggen wat er met een doe°â’ kan gebeuren.
4. Drie voorbeelden geven van aanbidding.
5. De waarde van het gebed uitleggen.
6. Vier voordelen van het gebed geven.
7. De woedôe’ in eigen woorden beschrijven en toepassen.

Slide 23 - Tekstslide

Geraadpleegde bronnen
1. 1H3 De voornaamste gebeden (cursus) – CURSUSISLAM.be. (z.d.). Cursusislam.be. Geraadpleegd op 12 augustus 2022, van http://cursusislam.be/1h3-de-voornaamste-gebeden-cursus/
2. De vijf zuilen van Islam | Fitrah Tawheed. (z.d.). Fitrah Tawheed. Geraadpleegd op 12 augustus 2022, van https://fitrahtawheed.nl/vijf-zuilen-van-de-islam
3. B. (2021, 2 maart). Het gebed (Salat). ICIM Leiden. Geraadpleegd op 12 augustus 2022, van https://www.icimleiden.nl/vrijdagpreken/preek/het-gebed-salat/
4. Utrecht Ulu Moskee | De aanbidding van de islam. (z.d.). ulu moskee. Geraadpleegd op 12 augustus 2022, van https://www.ulumoskee.nl/islam/de-aanbidding-van-de-islam/
5. Abdullah Abu Jouhaina. (2020, 18 september). De Drie Fundamenten Les (9): “Vormen van aanbidding" [Video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=SVTk1NOpdtA

Slide 24 - Tekstslide