Thanksgiving & Black Friday

Thanksgiving 
&
Black Friday
1 / 43
volgende
Slide 1: Tekstslide
EngelsMiddelbare schoolvmbo tLeerjaar 3

In deze les zitten 43 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 6 videos.

Onderdelen in deze les

Thanksgiving 
&
Black Friday

Slide 1 - Tekstslide

Wat is Thanksgiving?
Met Thanksgiving wordt zowel de najaarsoogst als de aanwezigheid van vrienden en familie in het leven gevierd. Eigenlijk is de feestdag vooral een enorme viering van dankbaarheid. “A day to give thanks.”
Oorspronkelijk stamt Thanksgiving uit 1621. In dat jaar vierden de ‘Pilgrim Fathers’, oftewel de eerste Engelse pelgrims, gróót feest. Zij stichtten in 1621 namelijk hun nederzetting in Plymouth, Massachusetts, en hadden ook nog eens een goede oogst.
Pas veel later, in 1864, werd Thanksgiving een nationale feestdag. En die extra vrije dag danken de Amerikanen aan president Abraham Lincoln. Hij wilde tijdens de Amerikaanse burgeroorlog namelijk een dag van de dankzegging inlassen. Een dag om stil te staan bij de alledaagse dingen en God dankbaar te zijn.

Slide 2 - Tekstslide

Wat ken jij van Thanksgiving?

Slide 3 - Woordweb

Quiz!
Bekijk het filmpje en beantwoord daarna de vragen. 

Slide 4 - Tekstslide

Slide 5 - Video

Put the correct words under the pictures!
Plymouth Rock
The Mayflower
Pilgrims
cold and snowy winter
Native American
big dinner
Plymouth monument

Slide 6 - Sleepvraag

What was the name of the ship that brought the Pilgrims to New England?
A
Golden Hinde
B
Sunflower
C
Mayflower
D
Titanic

Slide 7 - Quizvraag

When did the Pilgrims arrive on the Mayflower?
A
1619
B
1620
C
1776
D
1945

Slide 8 - Quizvraag

The first Thanksgiving Day celebration is thought to have taken place in
A
1620
B
1621
C
1789
D
1720

Slide 9 - Quizvraag

In which month of the year is Thanksgiving in the US?
A
October
B
November
C
December
D
September

Slide 10 - Quizvraag

Thanksgiving Day is always on a
A
Wednesday
B
Thursday
C
Saturday
D
Monday

Slide 11 - Quizvraag

When is Thanksgiving celebrated?
A
first Thursday of November
B
fourth Thursday of November
C
first Tuesday of November
D
fourth Tuesday of November

Slide 12 - Quizvraag

The most traditional food of Thanksgiving is
A
rabbit
B
pizza
C
glaced ham
D
turkey

Slide 13 - Quizvraag

This traditional pie is made of _______

A
Cranberry
B
Corn
C
Bean
D
Pumpkin

Slide 14 - Quizvraag

Slide 15 - Tekstslide

Pardon a turkey

Turkey Pardon 
 
De 'Turkey Pardon' is een traditie in America waarbij de president twee 'uitverkoren' kalkoenen 'spaart'. Deze worden dus niet opgegeten tijdens Thanksgiving, maar gaan naar een dierenopvang. Het evenement wordt gezien als de officiële start van de Thanksgiving feestdagen. Het staat symbool voor het dankbaar zijn voor de oogst. 

Er worden twee kalkoenen gekozen voor de ceremonie en de dieren worden van te voren 'getraind' om in de schijnwerpers te staan.  
De traditie is dat de president de twee kalkoenen een naam geeft. Een paar dagen voordat de ceremonie plaatsvindt reizen de kalkoenen af naar Washington en verblijven daar in een luxe hotel. 

Slide 16 - Tekstslide

Slide 17 - Video

Waarom denk je dat er veel commentaar is op deze traditie?

Slide 18 - Open vraag

What were the names of the turkeys Trump pardoned?
A
Happy and Jolly
B
Peace and Love
C
Peas and Carrots
D
Carrots and Sticks

Slide 19 - Quizvraag

A _____ is a small berry, typically made into a sauce for Thanksgiving.
A
blueberry
B
raspberry
C
cranberry
D
strawberry

Slide 20 - Quizvraag

_____ potatoes is also served at Thanksgiving.
A
Flattened
B
Squashed
C
Crushed
D
Mashed

Slide 21 - Quizvraag

Thanksgiving
What do Black Friday and Cyber Monday have to do with Thanksgiving?

Slide 22 - Tekstslide

Quiz!
Bekijk het filmpje en beantwoord daarna de vragen. 

Slide 23 - Tekstslide

Slide 24 - Video

When did Black Friday become a thing?
A
The 1760s
B
The 1880s
C
The 1960s
D
Last year

Slide 25 - Quizvraag

What do we 'celebrate'
on Black Friday?
A
Families going home after Thanksgiving
B
The 1929 Wall Street crash
C
The end of Fall
D
The start of Christmas season

Slide 26 - Quizvraag

What does 'Black' in Black Friday signify?
A
African Americans
B
Sadness and despair
C
Companies making profits again
D
The color of clothing you wear on Thanksgiving

Slide 27 - Quizvraag

Quiz!
Bekijk het filmpje en beantwoord daarna de vragen.

Slide 28 - Tekstslide

Slide 29 - Video

Black Friday 'Frenzy'
What does Frenzy mean?
A
When people are extremely happy to buy things with a discount
B
A period in which people often go out shopping with friends
C
A state or period of uncontrolled excitement or wild behaviour

Slide 30 - Quizvraag

Where did the Black Friday shopping extremely get out of control and were there even gunshots being fired?
A
Georgia Mall
B
Alabama Mall
C
Washington Mall
D
New York Mall

Slide 31 - Quizvraag

What product does the woman in the Georgian Wallmart refusing to let go of?
A
Paint and pencils
B
Pills and partydecoration
C
Paper and scissors
D
Pots and pans

Slide 32 - Quizvraag

Which tragic event happened in Alabama?
A
An old man wasn't feeling well and fainted
B
An angry customer fired shots at policemen
C
A fight turned into a shooting
D
Three store employers got injured because of the crazy crowd

Slide 33 - Quizvraag

The shooter killed....
A
A twelve-year-old girl
B
A twenty-year-old boy
C
A sixty-year-old man
D
A ten-year-old child

Slide 34 - Quizvraag

How many shoppers were there on Black Friday according to the video?
A
118 million
B
116 million
C
118 billion
D
116 billion

Slide 35 - Quizvraag

It was the biggest Black Friday since...
A
2009
B
2010
C
2011
D
2012

Slide 36 - Quizvraag

The average shopper expected to spend ..... this holiday season
A
More than a 100 dollars
B
More than 500 dollars
C
More than a 1000 dollars
D
More than 1500 dollars

Slide 37 - Quizvraag

Why did the guy being interviewed prefer shopping in a real store over shopping online?
A
He was curious what Black Friday in stores would look like
B
He wanted to ask the staff questions about the products
C
He doesn't really know how to shop online
D
He liked seeing products in real life and trying it on

Slide 38 - Quizvraag

Heb jij gebruik gemaakt van een of meerdere Black Friday aanbiedingen? Zo ja, wat heb je (allemaal) gekocht?

Slide 39 - Open vraag

Welke dingen zouden negatief kunnen zijn aan Black Friday denk je?

Slide 40 - Open vraag

Assignment
Lees het artikel op papier en beantwoord de vragen op de achterkant. 
Dit is je huiswerk voor de volgende les. 

Slide 41 - Tekstslide

Slide 42 - Video

Slide 43 - Video