Facility service veiligheid

Hallo!
allemaal


1 / 22
volgende
Slide 1: Tekstslide
Facilitair LeidinggevendeMBOStudiejaar 1

In deze les zitten 22 slides, met interactieve quiz, tekstslides en 2 videos.

Onderdelen in deze les

Hallo!
allemaal


Slide 1 - Tekstslide

Leerdoelen
-Soorten veiligheid
-Wat is een onveilige situatie
-Soorten onveilige situaties
-Veiligheidsvoorschriften
-Wat te doen bijonveiligesituaties
-Registreren van onveilige situaties
-Risico inventarisatie & evaluatie 

-risico inventarisatie&evaluatie

Slide 2 - Tekstslide

VEILIGHEIDWat houdt arbeidsveiligheid nu eigelijk in? En zijn er meer soorten veiligheid?

Slide 3 - Tekstslide

Arbeidsveiligheid

Slide 4 - Woordweb

Slide 5 - Link

Welke soorten veiligheid zijn er
-Baanveiligheid (zekerheid)
-Voedselveiligheid
-Brandveiligheid
-Gebouwenveiligheid (Bouwbesluit)
-Persoonlijke veiligheid (inbraak, overvallen)
-Psychosociale veiligheid (veilig voelen, doen en laten)

Slide 6 - Tekstslide

Slide 7 - Video

Wat is een onveilige situatie
Dit is een situatie waarbij kan worden vastgesteld dat er een grote kans op ongelukken is en letsel bij personen. 

-Ondeugelijk materialen (ARBO)
-Het niet houden aan afspraken (onvoorzichtig)
-Het niet kennen van deze afspraken (verantwoording) 
Gedrag van mensen speelt een belangrijke rol

Slide 8 - Tekstslide

Slide 9 - Tekstslide

Soorten onveilige situaties
Wat voor soorten onveilige situaties zijn er en wat zijn de gevolgen?

Slide 10 - Tekstslide

Schades aan mensen, materialen
-Elektriciteit
-Valgevaar
-Instortingsgevaar
-Ondeugelijke, onveilige apparatuur
-Brandgevaar
-Inbraakgevaar
etc.etc.etc.

Slide 11 - Tekstslide

Veiligheidsvoorschriften
-Huisregels van het gebouw, wat mag wel en wat mag niet

-Wetgeving betrefende veiligheid  (Arbowet)

-Spelregels voor werken met apparatuur, onderhoud
Slide 12 - Tekstslide

-Brandveiligheidsregels
-Computerveiligheid (downloadverbod)
-Werken aan gebouwen (richtlijnen)
-Veilige apparaten (Kema-keur)  (keuringen)
- Goede gebruiksaanwijzingen
-Werken volgens veiligheidsvoorschriften

Slide 13 - Tekstslide

Wat doe je met een onveilige situatie

-Preventie (voorkomen) & beroepshouding
-Oplossen van de situatie

Mocht er een probleem zijn dan moet je direct handelen !!
-Direct zelf oplossen
-Schakel een  professioneel bedrijf in

Slide 14 - Tekstslide

Situaties die niet direct opgelost kunnen worden

-Informeren alle betrokkenen, zorg er voor dat personen niet geconfronteerd worden met de onveilige situatie

-Afsluiten van de ruimte
-Buiten bedrijf stellen van apparatuur
-Evacueren van mensen 

Slide 15 - Tekstslide

Slide 16 - Video

De veiligheidcheck
Registreren van onveilige situaties.
Bij het uitvoeren van je werk moet er altijd sprake zijn van een optimaal veilige situatie 
-Apparatuur veilig (geen losse kabels)
-Meubilair (stevig genoeg)
-Nooduitgangen zichtbaar en vrijgehouden
- Niet te veel gasten in de ruimte

Slide 17 - Tekstslide

Hoe organiseer je veiligheid in een gebouw


-Het begint met RI&E (komen we op terug) 
-Problemen direct oplossen, wie is verantwoordelijk
-Je onderhoudt de situatie (contrôle) 
(checks, informatie, onderhoud plegen)

Slide 18 - Tekstslide

Slide 19 - Link

Stappen RI&E
Risico Inventarisatie & Evaluatie
-Inventariseren
-Wat zijn de grootste risico's
-Plan: hoe we de knelpunten kunnen oplossen
-Plan evalueren
-Plan regelmatig actualiseren  

Slide 20 - Tekstslide

Slide 21 - Tekstslide

Einde van de les 
Voor volgende week doorlezen Hoofdstuk 8

Slide 22 - Tekstslide