cross

IN: 119 - TOETSWEEK + PEPPELS

IN 119: TOETSWEEK + PEPPELS
1 / 34
volgende
Slide 1: Tekstslide
InformatiekundeMiddelbare schoolhavo, vwoLeerjaar 1

In deze les zitten 34 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

time-iconLesduur is: 30 min

Onderdelen in deze les

IN 119: TOETSWEEK + PEPPELS

Slide 1 - Tekstslide

Aan het eind van deze les...
 • Kun je een hogere prioriteit geven aan huiswerk dat echt af moet
 • Kun je huiswerk verplaatsen naar een dag waarop je meer tijd hebt 
 • Kun je opdrachten en proefwerken opdelen in een stappenplan en heb je dit ook gedaan voor het leerwerk van de toetsweek

Slide 2 - Tekstslide

Waarvoor gebruik je Peppels
op dit moment?

Slide 3 - Open vraag

Wist je dat...
Je je agenda in lijst- of weekview kan bekijken? Als lijst kun je ook verschillende categorieën selecteren, zoals huiswerk waarmee je te laat bent, wat vandaag af moet, binnen een week, opdrachten of toetsen! 

Slide 4 - Tekstslide

Agenda updaten
Bekijk je agenda in lijstview.
Klik links op de categorie 'te laat'.

Je ziet nu al het huiswerk dat nog op 'to do' staat. Heb je een deel hiervan al af? Rond het dan af door de status op groen te zetten. Zo staan er op je 'to do list' alleen nog dingen die je echt nog moet doen!

Slide 5 - Tekstslide

je je agenda kan delen met je ouders? Zet het vinkje linksboven in je agenda aan, klik op het pijltje en vul hun email adres in
Wist je dat...

Slide 6 - Tekstslide

Wist je dat...
Je huiswerk dat écht gemaakt of geleerd moet worden een hogere prioriteit (belangrijkheid) kan geven?

Open je agenda van deze week (of volgende week) en bekijk het huiswerk dat nog open staat. Wat is voor jou het belangrijkst? Als je dat hebt bedacht ga je naar de volgende slide.

Slide 7 - Tekstslide

Open het huiswerk, druk op de drie puntjes en klik op prioriteit
Je ziet nu dat dit huiswerk een rode kleur heeft gekregen

Slide 8 - Tekstslide

Wist je dat...
Je drukke weken in Peppels kan zien aankomen? 

Je kan op die manier jezelf voorbereiden door in een rustige week alvast wat vooruit te werken. Op de volgende slide kun je zien waar je kan zien hoeveel werk je in een week hebt.

Slide 9 - Tekstslide

Je ziet vanaf 3 weken geleden tot 3 weken vooruit hoeveel er nog op 'to do' staat en hoeveel is 'ingeleverd' en 'afgerond'
Klik in Peppels op Analytics en scroll naar Workload

Slide 10 - Tekstslide

Wist je dat...
Je huiswerk kan verplaatsen naar een dag waar je het minder druk hebt?

Je hebt net geleerd waar je kan zien of er een drukke week aankomt. Je kan huiswerk vanuit die week verplaatsen naar een rustigere week ervoor, of van een dag waar je weinig tijd hebt voor huiswerk naar een dag waar je veel tijd hebt!

Slide 11 - Tekstslide

Welk huiswerk zou je een (of meer dan één) dagje eerder kunnen maken? Open dat huiswerk en wijzig de datum naar een eerdere datum. Je ziet het in je agenda meteen verspringen.
Open je agenda van deze week (of volgende week) en bekijk het huiswerk dat nog open staat. 

Slide 12 - Tekstslide

Wist je dat...
Je voor grote opdrachten en toetsen een stappenplan kan maken?

Vaak werkt het beter om veel werk in kleine stukjes op te delen, maar als een opdracht of toets nog ver weg is vergeet je er aan te werken. Door een stappenplan te maken krijg je van elk stukje werk een herinnering in Peppels.

Slide 13 - Tekstslide

Toetsweek
Tijdens de toetsweek na Pasen heb je van 7 of 8 vakken toetsen. 

De stof die je daarvoor moet leren staat al in die week in Peppels. 

Ga in je agenda van Peppels naar de week van 6/4 en 
bekijk wat je voor elk vak moet leren. 
Bekijk op de volgende slides de leertips en bedenk welke 
manier van leren het beste past bij de soort toetsen die je krijgt.

Slide 14 - Tekstslide

Uit je hoofd leren
 • Deel op in stukjes
 • Herhalen
 • Leren afwisselen met overhoren
 • Oefenen
 • Maak flitskaarten
 • Markeer wat moeilijk is
 • Lees de stof hardop
 • Maak een schriftelijke oefentoets
 • Oefen met spelling door veel te schrijven
 • Verzin ezelsbruggetjes
 • Leer op de computer (Quizlet)
Tips bij leren:
Manieren om te leren:

Slide 15 - Tekstslide

Grammatica
 • Lees de theorie
 • Zoek de logica
 • Maak de oefeningen 
 • Schrijf een rijtje over, leer deze en vul hem in uit je hoofd
 • Markeer de patronen/logica
 • Geef uitzonderingen een andere kleur
 • Maak een eigen schema
 • Maak de oefeningen
 • Leg de regels uit aan een ander 
Tips bij leren
Manieren om te leren

Slide 16 - Tekstslide

Tekstbegrip
 • Veel lezen
 • Stappenplan: verken de tekst, lees/bedenk vragen, lees de tekst, beantwoord vragen/vat tekst samen, controleer antwoorden of samenvatting
 • Markeer belangrijke trefwoorden
 • Bekijk alinea's
 • Let op signaalwoorden (tijd/plaats, tegenstelling, opsomming, verklaring)
 • Vertel tekst in eigen woorden
 • Schrijf onderwerp en hoofdgedachte per alinea op
 • Zet belangrijkste punten onder elkaar
 • Bedenk plaatjes die de tekst verduidelijken
Tips bij leren
Manieren om te leren

Slide 17 - Tekstslide

Rekenen en formules
 • Begin bij basis
 • Veel oefenen, eerst elk onderwerp apart en daarna door elkaar
 • Werk netjes en volgens een systeem
 • Lees goed wat er gevraagd wordt
 • Schrijf op wat er gegeven is
 • Schrijf altijd berekening op
 • Controleer antwoord
 • Zet rekenregels en formules in schema
 • Gebruik kleuren en markeringen
 • Bespreek de theorie
 • Leg sommen uit aan een ander
 • Reken hardop en noem de tussenstappen
 • Zet formules om in woorden
 • Schrijf op wat een tabel/grafiek betekent
 • Maak een eigen stappenplan
 • Bedenk ezelsbruggetjes
 • Zoek uit waarom een formule/regel klopt
Tips bij leren
Manieren om te leren

Slide 18 - Tekstslide

gs / ak / bi
 • Bedenk zelf vragen bij elke paragraaf
 • Bekijk de titels van de paragrafen
 • Beantwoord de deelvraag / lees het lesdoel bij elke paragraaf
 • Wat zijn de hoofd- en bijzaken
 • Zoek verbanden tussen paragrafen en met eerdere hoofdstukken
 • Maak de vragen direct na lezen
 • Maak een mindmap/schema/tijdlijn
 • Markeer trefwoorden
 • Bekijk en leer de afbeeldingen
 • Vertel over het onderwerp
 • Bespreek de stof met anderen
 • Schrijf een eigen samenvatting
 • Lees meer over het onderwerp
 • Bekijk filmpjes met uitleg
 • Bedenk je eigen voorbeelden/verhalen
 • Zoek films/verhalen/nieuws 
Tips bij leren
Manieren om te leren

Slide 19 - Tekstslide

Plannen voor de toetsweek
Je hebt nu voor elk vak met een toets in de toetsweek bedacht hoe je je daarop kan voorbereiden. 

Vul op de volgende slides bij elk vak in hoe vaak je ervoor gaat leren (in hoeveel stukjes - max 1 uur - breek je het op?), wat je gaat doen en hoe je dat gaat doen. Misschien heb je hier met mentoruur al tijd aan besteed, neem dat dan hier over.

Slide 20 - Tekstslide

Biologie:
- Hoeveel leermomenten heb je nodig?
- Wat ga je doen om je voor te bereiden op de toets?
- Hoe ga je dit doen?

Slide 21 - Open vraag

Aardrijkskunde:
- Hoeveel leermomenten heb je nodig?
- Wat ga je doen om je voor te bereiden op de toets?
- Hoe ga je dit doen?

Slide 22 - Open vraag

Geschiedenis:
- Hoeveel leermomenten heb je nodig?
- Wat ga je doen om je voor te bereiden op de toets?
- Hoe ga je dit doen?

Slide 23 - Open vraag

Nederlands:
- Hoeveel leermomenten heb je nodig?
- Wat ga je doen om je voor te bereiden op de toets?
- Hoe ga je dit doen?

Slide 24 - Open vraag

Wiskunde:
- Hoeveel leermomenten heb je nodig?
- Wat ga je doen om je voor te bereiden op de toets?
- Hoe ga je dit doen?

Slide 25 - Open vraag

Engels:
- Hoeveel leermomenten heb je nodig?
- Wat ga je doen om je voor te bereiden op de toets?
- Hoe ga je dit doen?

Slide 26 - Open vraag

Frans:
- Hoeveel leermomenten heb je nodig?
- Wat ga je doen om je voor te bereiden op de toets?
- Hoe ga je dit doen?

Slide 27 - Open vraag

Klassieke talen: (indien van toepassing)
- Hoeveel leermomenten heb je nodig?
- Wat ga je doen om je voor te bereiden op de toets?
- Hoe ga je dit doen?

Slide 28 - Open vraag

Stappenplan maken
Nu je een idee hebt van hoeveel leermomenten je nodig hebt voor elke toets, en wat je in die leermomenten gaat doen, kun je dit in Peppels gaan inplannen.

Zoek de eerste toets van de toetsweek (geschiedenis) op in Peppels en volg de stappen op de volgende slides om je stappenplan voor de toets te maken.

Slide 29 - Tekstslide

 • Open de toets geschiedenis in Peppels en houd je leerplan in LessonUp erbij
 • Zet eerst de startdatum in je stappenplan, dat is de datum van vandaag. Vervolgens klik je op 'stap' om je huiswerk in te vullen.
 • Dit huiswerk is het eerste stapje dat je wilt nemen om voor de toets te leren (zoals een samenvatting schrijven)

Slide 30 - Tekstslide

 • Vervolgens stel je de datum in waarop je dit wil doen, dit komt meteen in je agenda.
 • Je kan ervoor kiezen in de deze week te beginnen met leren, of volgende week, maar twee weken van tevoren is handig.
 • Dan kun je stap voor stap je leerplan invullen met data erbij. 

Slide 31 - Tekstslide

En nu verder...
Doe dit nu voor de 6/7 andere vakken waarvoor je in de toetsweek toetsen hebt. En je kan dit natuurlijk ook doen voor andere vakken met toetsen of opdrachten!

Daar ook mee klaar? Heb je de opdracht van biologie vorige week al afgemaakt en ingeleverd? Zo niet, ga daar nog even mee verder!

Slide 32 - Tekstslide

Slide 33 - Video

Slide 34 - Tekstslide