Voorbereiding toets verbranding en ademhaling 2HA

Toetsvoorbereiding Verbranding & ademhaling
1 / 30
volgende
Slide 1: Tekstslide
BiologieMiddelbare schoolhavoLeerjaar 2

In deze les zitten 30 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 30 min

Onderdelen in deze les

Toetsvoorbereiding Verbranding & ademhaling

Slide 1 - Tekstslide

Basisstof 1.1
Stofwisseling

Slide 2 - Tekstslide

Wat moet je weten:
- Fotosynthese


Slide 3 - Tekstslide

Wat is fotosynthese?
A
Fotosynthese is het proces waarmee een plant voedsel en zuurstof maakt.
B
Bij Fotosynthese word koolstofdioxide omgezet in planten
C
Fotosynthese is het proces waar glucose in zuurstof en water veranderd
D
Fotosynthese is het proces waarbij planten glucose bakken

Slide 4 - Quizvraag

In welk onderdeel van de plant vindt fotosynthese plaats?
A
celkern
B
bladgroenkorrels
C
vacuole
D
mitochondriën

Slide 5 - Quizvraag

Basisstof 1.2
Verbranding

Slide 6 - Tekstslide

Wat moet je weten:
- Verbranding


Slide 7 - Tekstslide

Verbranding is ...
A
glucose + zuurstof = koolstofdioxide + water
B
koolstofdioxide + water = glucose + zuurstof
C
koolstofdioxide + glucose = zuurstof + water
D
glucose + water = koolstofdioxide + zuurstof

Slide 8 - Quizvraag

Wie doen er aan verbranding?
A
Alleen planten
B
Alleen dieren
C
Planten en dieren
D
Alle levende organismen

Slide 9 - Quizvraag

Basisstof 1.3
Het ademhalingsstelsel

Slide 10 - Tekstslide

Wat moet je weten:
- Alle organen van het ademhalingsstelsel mét hun functie.
- Werking kalkwater.

Slide 11 - Tekstslide

Gaswisseling kan in de longblaasjes snel plaatsvinden doordat de wand van longblaasjes dun is.
A
Juist
B
Onjuist

Slide 12 - Quizvraag

Je ziet hier een longblaasje met een longhaarvat schematisch getekend.
Welk nummer geeft de plaats aan waar ingeademde lucht het eerst terechtkomt?
A
Nummer 1.
B
Nummer 2.
C
Nummer 3.

Slide 13 - Quizvraag

Je ziet hier een longblaasje met een longhaarvat schematisch getekend.
Bij welk nummer bevindt zich bloed dat rijk is aan zuurstof?
A
Nummer 1.
B
Nummer 2.
C
Nummer 3.

Slide 14 - Quizvraag

Je ziet hier een longblaasje met een longhaarvat schematisch getekend.
Welke pijl geeft de richting aan waarin koolstofdioxide gaat, pijl P of pijl Q?
A
Pijl P
B
Pijl Q

Slide 15 - Quizvraag

Wat is de functie van de trilharen in het neusslijmvlies?
A
Het produceren van slijm.
B
Het opvangen van stofdeeltjes en ziekteverwekkers.
C
Het opvangen van stofdeeltjes en ziekteverwekkers.
D
Het verplaatsen van slijm naar de keelholte.

Slide 16 - Quizvraag

Basisstof 1.4
Ademhaling

Slide 17 - Tekstslide

Wat moet je weten:
- Verschil ingeademde en uitgeademde lucht.
- Buikademhaling (middenrifademhaling)
- Borstademhaling (ribademhaling)

Slide 18 - Tekstslide

In uitgeademde lucht zit dezelfde hoeveelheid waterdamp als in ingeademde lucht.
A
Juist
B
Onjuist

Slide 19 - Quizvraag

Bij uitademing door middel van buikademhaling gaat de buikwand naar voren.
A
Juist
B
Onjuist

Slide 20 - Quizvraag

Doordat je middenrifspieren zich plotseling samentrekken, hik je. Wat gebeurt er op dat moment met het middenrif? En stroomt er daardoor lucht de longen in of uit?
A
Het middenrif gaat naar beneden, waardoor lucht de longen in stroomt.
B
Het middenrif gaat naar beneden, waardoor lucht de longen uit stroomt.
C
Het middenrif gaat naar boven, waardoor lucht de longen in stroomt.
D
Het middenrif gaat naar boven, waardoor lucht de longen uit stroomt.

Slide 21 - Quizvraag

Basisstof 1.5
Gezonde luchtwegen

Slide 22 - Tekstslide

Wat moet je weten:

- Longaandoeningen: Astma, COPD (longemfyseem / chronische bronchitis)
- Wat is een allergie?
- Wat is hooikoorts? + figuur kunnen aflezen.

Slide 23 - Tekstslide

Allergie is een overgevoeligheid voor een of meer stoffen.
A
Juist
B
Onjuist

Slide 24 - Quizvraag

Waar ben je allergisch voor als je hooikoorts hebt?
A
Stof
B
Huisstofmijt
C
Noten
D
Stuifmeel

Slide 25 - Quizvraag

Basisstof 1.6
Ademhaling bij dieren

Slide 26 - Tekstslide

Wat moet je weten:
- Gaswisseling bij:
    Zoogdieren/vogels/reptielen:              Longen
    Amfibieën:                                                     Longen/kieuwen/huid
    Vissen/amfibieën:                                      Kieuwen
    Insecten:                                                         Tracheeën
    Eencelligen:                                                   Celmembraan

Slide 27 - Tekstslide

Hoe heten de openingen in de huid van een insect?
A
Tracheeën
B
Stigma's
C
Ademgaten
D
Bronchiën

Slide 28 - Quizvraag

Bij dit dier vindt gaswisseling via de longen en de huid plaats.
A
Juist
B
Onjuist

Slide 29 - Quizvraag

Voorbereiden toets
- Leren samenvatting
- Leren plaatjes 
- Maken diagnostische toets op Bvj-site
- Maken oefenvragen op www.biologiepagina.nl

Slide 30 - Tekstslide