1ste bijeenkomst / De 6 Rollen van een docent

Programma (15.00-16.30 uur)
1 Eerste ervaringen,  
hoe zit je erbij,  
kennismaking met de klassen / leerlingen
2 Waar loop je tegenaan: inventariseren van behoefte wat uitgelegd/besproken moet worden

3 Coaching op de KSG en de 6 rollen van de docent
4 terugblik
1 / 17
volgende
Slide 1: Tekstslide
Lichamelijke OpvoedingVoortgezet speciaal onderwijsLeerroute 2

In deze les zitten 17 slides, met interactieve quiz en tekstslides.

Onderdelen in deze les

Programma (15.00-16.30 uur)
1 Eerste ervaringen,  
hoe zit je erbij,  
kennismaking met de klassen / leerlingen
2 Waar loop je tegenaan: inventariseren van behoefte wat uitgelegd/besproken moet worden

3 Coaching op de KSG en de 6 rollen van de docent
4 terugblik

Slide 1 - Tekstslide

Opbrengst
 • Je hebt antwoord gekregen op praktische dingen waar je tegenaan loopt
 • je bent op de hoogte van de de 6 rollen van de docent en hoe daarmee op de KSG wordt omgegaan.

Slide 2 - Tekstslide

Eerste ervaringen en inventariseren behoefte
Twee groepen: 15 minuten
plenair nabespreken en kijken welke vragen direct behandeld kunnen worden.
timer
15:00

Slide 3 - Tekstslide

Coaching op de KSG
- 4 bijeenkomsten voor nieuwe medewerkers
- iedereen een coach: coachen naar behoefte
- AL komt 2x in de les: wordt nabesproken
- coach komt in de les: maak gebruik van beeldcoaching
- voor de meivakantie: helderheid over volgend schooljaarSlide 4 - Tekstslide

"De 6 Rollen van de docent".

Slide 5 - Tekstslide

                       De 6 rollen van de docent:
 1. De leraar als gastheer.
 2. De leraar als presentator.
 3. De leraar als didacticus.
 4. De leraar als leercoach.
 5. De leraar als pedagoog.
 6. De leraar als afsluiter.

Slide 6 - Tekstslide

1.De leraar als gastheer.
Kerntaken: 
1. Contact maken.
2. Regisseren van de groep.
3. Zorgen dat leerlingen startklaar zijn.

Slide 7 - Tekstslide

Acties
 • Bij de deur staan
 • Welkom heten en lln in de taak zetten daar waar nodig
 • Jassen aan de kapstok
 • Boeken op tafel
 • Tas op de grond
 • Telefoon niet zichtbaar in de les
 • Capuchon/pet af 


Slide 8 - Tekstslide

2.De leraar als presentator.
Kerntaken: 
1. Aandacht vangen van leerlingen
2. Structuur aanbrengen in de les
3. Werken met concreet geformuleerde doelen
4. Leerlingen motiveren voor en laten oriënteren op de les
5. Leider zijn in de klas 

Slide 9 - Tekstslide

Acties
 • zorg dat iedereen stil is voordat je begint 
 • let op je stemgebruik en je houding

Slide 10 - Tekstslide

3.De leraar als didacticus.
Kerntaken: 
1. Activeren van het leerproces van leerlingen
2. Uitleggen op een heldere en zorgvuldige manier
3. Bewust zijn van de invloed van taal op leren
4. Omgaan met verschillen tussen leerlingen
5. Leerlingen snel en doelgericht aan het werk zetten
6. Activerende didactiek inzetten
7. Leer- en werkprestaties zichtbaar maken

Slide 11 - Tekstslide

Opzet van een les
 • Terugblik: Wat hebben we geleerd, wat hebben we de vorige les gedaan?
 • Doel van de les: Zo kort mogelijk en in duidelijke en begrijpelijke taal voor de lln.
 • Instructie/uitleg: Hoofdstuk/ paragraaf, blz etc.
 • Verwerking/ Dit ga je doen: Opdrachten bespreken en waar moet je op letten.
 • Wat doe je als je klaar bent.
 • Afsluiting: Wat ging goed/ wat heb je geleerd etc.

 


Slide 12 - Tekstslide

4.De leraar als leercoach.
Kerntaken: 
1. Afstemmen, betrokkenheid en interesse tonen en (h)erkennen
2. Didactisch coachen: stimuleren van de lerende houding van leerlingen door verdiepende vragen en specifieke feedback

Slide 13 - Tekstslide

5.De leraar als pedagoog.
Kerntaken: 
1. Een veilig pedagogisch klimaat scheppen
2. Een stimulerend leer- en werkklimaat scheppen 

Slide 14 - Tekstslide

6.De leraar als afsluiter.
Kerntaken
1. Inhoudelijk samenvatten van de les
2. Evalueren van de leerdoelen (door leerlingen te laten reflecteren op de bereikte leerresultaten)
3. Evalueren van de activiteiten in de les en het effect ervan (leerproces)
4. Vooruitblikken
5. Les op tijd afsluiten, (leerlingen laten) opruimen en inpakken
6  Afscheid nemen

Slide 15 - Tekstslide

Slide 16 - Tekstslide

Deze bijeenkomst vond ik
😒🙁😐🙂😃

Slide 17 - Poll