AVV les 5: Levend sculptuur

Archief van Verbeelding
PO groep 4
Verhalenvanger
1 / 10
volgende
Slide 1: Tekstslide
KunstBurgerschapsonderwijs+5BasisschoolGroep 4

In deze les zitten 10 slides, met tekstslides.

time-iconLesduur is: 60 min

Introductie

Archief van Verbeelding - verdiepingslessen op de methode Blink: ‘Dit wil ik zeggen!’ In deze lessenreeks verdiepen de kinderen zich in het thema Slimme communicatie >> Dit wil ik zeggen! Ze onderzoeken de beeldtaal in de vele verhalen die ze tot zich krijgen. Ze denken na over de betekenis van die beelden en hoe het verhaal verteld wordt. Leerlingen worden detectives van beeldverhalen en onderzoeken de betekenissen; vervolgens creëren ze hun eigen verhaal met alle ingrediënten die ze eerder hebben onderzocht. Daarnaast denken ze na over welke verhalen voor hen relevant zijn en waarom? Wie bepaalt welke verhalen bewaard moeten blijven en hoe gebeurt dat? Er is een grote focus op tentoonstellingen en filmkunst i.r.t. actuele filmgeschiedenis. Via diverse vertonings- en presentatievormen zien de leerlingen hoe makers van over de hele wereld nadenken over verschillende thema’s en op welke manier ze daarover communiceren. Hoe zetten de makers de kinderen aan het denken met hun verhalen? Daarnaast gaan ze in Het Nieuwe Instituut op zoek naar het ‘verhaal’ van Lithium, een belangrijke mineraal dat een grote rol speelt in ons dagelijks leven. Lithium zorgt ervoor dat we onze batterijen kunnen opladen en onze elektrische auto’s, computers, laptops en telefoons kunnen gebruiken, Een belangrijk onderdeel van onze eigen communicatie. Lithium laadt ons en onze apparatuur op (letterlijk), maar het put de aarde uit. Wat is het verhaal van Lithium en hoe zien de leerlingen deze twee kanten van dezelfde ‘stof’. Materialen: - 10 iPads - 10 iPad statieven De onderstaande lessenreeks voor groep 5 voldoet aan alle doelen van Archief van Verbeelding, IFFR en HNI. Doelen Doelen Archief van Verbeelding (overkoepelend): ● Onderzoek naar het belang van erfgoed en film-/mediakunst in het bewaren en vertellen van verhalen ● Bevragen van en betekenis geven aan de bestaande werkelijkheid vanuit erfgoed, film-/mediakunst, filosofisch gesprek en eigen verhalen ● Makerschap, curatorschap, eigenaarschap via ontdekken, verzamelen, opslaan als. ● Verwerven van kennis over en krijgen van waardering voor film/mediakunst en aspecten van (im)materieel cultureel erfgoed ● Leren gebruiken van beelden, taal, muziek, spel en beweging om gedachten, gevoelens, vragen en ervaringen mee uit te drukken ● Kennis maken en actief kunnen omgaan met de begrippen tijd, verzamelen, selecteren en presenteren ● Reflecteren op eigen werk en dat van anderen ● Leren kijken naar en inzetten van vormgeving en presentatiewijzen Lesomschrijving: De boodschap van de maker staat centraal tijdens de kick-off, dus vragen we ons af: ‘Wat zeggen de films?”. Er worden films vertoond vanuit verschillende filmgenres. De leerlingen analyseren de films op inhoud en vorm. Lesdoelen les 1: ● Leerlingen maken kennis met de definitie van verhalen en verschillende wijze waarop een verhaal kan worden verteld. ● Leerlingen analyseren films op inhoudelijke wijze n.a.v. de thema’s ‘sterke verhalen’ en ‘de boodschap van de maker’ en kunnen dit onder woorden brengen. ● Leerlingen analyseren filmtechnische (vormgevings)elementen n.a.v. films die zij zien en kunnen dit onder woorden brengen. ● Leerlingen maken kennis met andersoortige films dan de bekende mainstream films en onderzoeken wat dit met hen doet. ● Leerlingen maken kennis met verschillende filmgenres en vertelwijze. ● Leerlingen krijgen een inkijkje in andere levens en werelden en komen hierdoor in aanraking met een groter palet aan verschillende verhalen. ● Leerlingen begrijpen dat tijdens het maakproces van een film elke keuze van de regisseur invloed heeft op het eindproduct. ● Leerlingen ervaren en verwoorden wat het verschil is in het thuis kijken naar een film of het kijken naar een film is de bioscoop. ● Leerlingen kijken door de ogen van een jurylid kritisch naar het filmprogramma, maken keuzes en afwegingen en selecteren vervolgens hun voorkeursfilm. Benodigdheden: ● Digibord voor lesson-up met films ● Stemformulier ● Logboekblad ● Archiefdoos Voorbereiding: ● Zorg voor een digibord en zet de lesson-up klaar ● Zet de films vast klaar ● Kopieer logboekblad voor x aantal leerlingen ● Evt. Vouw de archiefdozen vast met de kinderen

Instructies

Onderdelen in deze les

Archief van Verbeelding
PO groep 4
Verhalenvanger

Slide 1 - Tekstslide

les 1 van Archief van Verbeelding.
Duur: 1,5 uur (90 min).
Kan ook verkort worden naar 60 min voor in de klas; korter nabespreken en evt. ‘Running Lights’ weglaten

Intro 15 min
Films bespreken 60 min
Reflecteren en evaluatie 15 min

Verwelkom de leerlingen bij de kick-off van ‘Archief van Verbeelding’, vertel dat de lessen zijn ontwikkeld door basisschool het Landje, het Nieuwe Instituut en het IFFR
Archief van Verbeelding
PO Verhalenvanger

Slide 2 - Tekstslide

Vraag de kinderen of ze weet wat de logo's betekenen van het Nieuwe Instituut, OBS Het Landje en het IFFR.

’t Landje is een kunstzinnige school in het centrum van Rotterdam. Zij geven veel lessen over kunst en cultuur in samenwerking met musea.

Het Nieuwe Instituut is een museum waar veel te zien en leren is over ontwerp & architectuur (dus hoe gebouwen eruit zien en worden vormgegeven).


Bekijk mij!
Legenda
Ik ben een vraag!
Ik geef het antwoord!
Kijk
Vraag
Antwoord
Ik ben een opdracht!
Opdracht
Schrijf op
Schrijf voor jezelf op!

Slide 3 - Tekstslide

Hier staat een overzicht van de betekenis van alle iconen in LessonUp. Zodra je op een icoon klikt, verschijnt er een tekst.  
Kort, korter, kortst!
Archief van Verbeelding
Les 1: Ik ben een archief
Les 2: Kick-off bios
Les 3: Archiveringsles
Les 4: Een levensgroot archief: Huis Sonneveld
Les 6: Presentatieles
Les 5: Een levend sculptuur

Slide 4 - Tekstslide

Dit is het overzicht van de lessen.
Kort, korter, kortst!
Archief van Verbeelding
Wat ga je leren?
  • Keuzes maken in wat je wel of niet bewaard voor een archief. 
  • Waarom het belangrijk voor jou kan zijn om spullen te bewaren
  • Dat de verhalen en herinneringen die vastzitten aan een voorwerp, het vaak speciaal maken. 
  • Hoe je een verhaal kunt doorgeven door een voorwerp. 
Les 5: Levend sculptuur

Slide 5 - Tekstslide

En dit is wat de leerlingen gaan leren...
Kort, korter, kortst!
Kunst
We gaan er een bekijken!
Heeft er iemand weleens een levend kunstwerk gezien? 

Slide 6 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Erwin Wurm - One minute sculptures
Wat zie je?
Wat valt je op? 
Waarom zou de kunstenaar mensen vragen om hier aan mee te doen? 

Slide 7 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Erwin Wurm - One minute sculptures
We gaan zelf een aantal one minute sculpture testjes doen om te oefenen. We maken er (max. 3) met een aantal voorwerpen. 
Experimenteren!

Slide 8 - Tekstslide

Films kijken en vragen beantwoorden
Je gaat korte films bekijken met de leerlingen over ‘belangrijke verhalen’, een verdieping van de Blink lessenreeks ‘Dit wil ik zeggen!’

Deze les is gericht op de ‘boodschap van de maker’ en de vraag: ‘Wat zeggen de films?’.

Er worden films vertoond vanuit verschillende filmgenres: verschillende soorten animatiefilms, fictiefilms en korte documentaires). Elke film wordt kort geïntroduceerd (filmmaker, titel, land, actualiteit thema, duur film, synopsis film).

Filmprogramma (totaal 40 min.):
1.    Marina 6 min.
2.    Maestro 1,5 min.
3.    Belles Etoiles 12 min.
4.    Running Lights 11 min.
5.    Fire in Cardboardcity 9 min.

Na elke film mogen de leerlingen een gekleurd categoriekaartje kiezen (zie bijlage bij de les) waarop ze kunnen opschrijven welke ideeën ze willen bewaren over de film. Op de kaartjes staan de volgende vragen:

categorie 1: beleving
Wat was jouw gevoel bij de film?

categorie 2: verhaal
Welk onderdeel van het verhaal heeft het meeste indruk op je gemaakt?

categorie 3: boodschap maker
Wat is de boodschap van de maker?

categorie 4: hoe is het gemaakt?
Wat viel je op aan hoe de film gemaakt is? (Camera/soort beelden/'shots'? Sfeer? Montage/hoe geknipt en geplakt/ritme, tempo? Geluiden? Muziek? Sets/decors? Acteurs/hoe werd er geacteerd? Kleuren?)

categorie 5: 'genre'
Wat voor soort film was dit? (Documentaire, Animatie, Drama/Zielig, Actie, Fantasie, Grappig)

categorie 6: jouw mening
Wat vond jij van de film en waarom?

De kinderen mogen één kaartje kiezen en hier hun gedachten op schrijven of tekenen (ongeveer 8 minuten). Als ze tijd over hebben mogen ze nog een kaartje pakken. De docent kan de beschrijving bij de films gebruiken om de kinderen te helpen. Bespreek na de opdracht een aantal antwoorden van kinderen, en leg de nadruk op de ‘boodschap van de maker’. De kinderen bewaren deze kaartjes in hun archiefdoos.

Bespreek na de eerste film de 6 categorieën klassikaal, zodat de kinderen deze kunnen leren kennen. Bij de andere films kunnen ze dan zelf een kaartje kiezen. Stimuleer de leerlingen verschillende kleuren te kiezen.
 
Kunstenaars en zelfportretten
We gaan zelf een aantal one minute sculpture testjes doen om te oefenen. We maken er (max. 3) met een aantal voorwerpen. 
Welk voorwerp past bij jouw portret en waarom? 
Wat valt je op aan deze zelfportretten? 
Wat voor voorwerpen hebben deze kunstenaars gekozen voor hun zelfportret? En waarom denk je? 

Slide 9 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Kort, korter, kortst!
Opdracht
Transformeer in een kunstwerk!
Maak een eigen one minute sculpture met in ieder geval je eigen voorwerpen en nog andere spullen die in de ruimte aanwezig zijn. Je kunt ook je archiefinhoud hiervoor gebruiken.
Standbeeld: neem je kunstwerkpose aan met je voorwerpen. Denk ook na over de houding die je aanneemt. 
Fotografeer het standbeeld vanuit verschillende hoeken. Denk aan kikker en vogel perspectief 
Teken het standbeeld met potlood of houtskool na, zonder gum. 
Klei het standbeeld na met klei. 
Voor iedere rol krijg je 3 minuten de tijd. Dit betekent dat je met bijvoorbeeld het tekenen en kleien snel moet werken. Het maakt niet uit als het bij een schets blijft. 

Slide 10 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies