Modal Verbs


Modal Verbs
kunnen, moeten en mogen
1 / 30
volgende
Slide 1: Tekstslide
EngelsMiddelbare schoolmavo, havo, vwoLeerjaar 3

In deze les zitten 30 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 30 min

Onderdelen in deze les


Modal Verbs
kunnen, moeten en mogen

Slide 1 - Tekstslide

Which Modal Verbs
(kunnen, moeten, mogen)
do you already know?

Slide 2 - Woordweb

Welke modals zijn er?
1. can, could

2. should, must

3. may, might

Slide 3 - Tekstslide

Can/Could
1. Als je wilt zeggen dat iemand iets kan kun je can gebruiken.
2. Je kon iets dan gebruik je could
3. Je wil iets heel beleefd vragen, dan gebruik je ook could. 
Tim could play the flute as a child but he can't any more. 

Slide 4 - Tekstslide

Must, should
1. Should (not) + hele werkwoord als jij vindt dat iets (niet) zou moeten. Je geeft advies of raadt iets af.
Mum says you shouldn't tease your sister. 
2. must (not) + hele werkwoord als jij vindt dat iets (niet) moet. Krachtiger dan should.
I must move on. 


Slide 5 - Tekstslide

May vs might
1. may / might + hele werkwoord om toestemming te vragen of zeggen dat iets niet is toegestaan. 'may' is mogen en 'might' is zou mogen.

2. May / Might + Hele werkwoord kunnen ook gebruikt worden om te zeggen dat iets mogelijk gaat gebeuren. Hierbij is might minder waarschijnlijk of hypotetisch

Slide 6 - Tekstslide

I ___ swim very well.
A
can
B
am able to
C
be able to

Slide 7 - Quizvraag

I think you ___ study a lot for tests.
A
should
B
have to

Slide 8 - Quizvraag

You ___ do your homework or you'll get a punishment.
A
must
B
have to
C
should

Slide 9 - Quizvraag

There are plenty tomatoes in the fridge, you.... buy any.
A
must not
B
should not
C
don't have to

Slide 10 - Quizvraag

It's a hospital. You ... smoke.
A
must not
B
don't have to
C
should not

Slide 11 - Quizvraag

... I ask you a question sir?
A
may
B
might
C
am I allowed to

Slide 12 - Quizvraag

.... you smoke in the school?
A
may
B
might
C
are you allowed to

Slide 13 - Quizvraag

you ... (not) drive faster than 30km/h.
A
may not
B
might not
C
are not allowed to

Slide 14 - Quizvraag

Exercise
Choose between:
must (not) / have to / has to / do not have to / does not have to

Type only the modals

Slide 15 - Tekstslide

I __ visit my friend. It's her birthday.

Slide 16 - Open vraag

Sam __ wear a uniform at school.

Slide 17 - Open vraag

You __ go to the supermarket. I'll do it.

Slide 18 - Open vraag

You __ swim in this part of the river. It is very dangerous.

Slide 19 - Open vraag

You __ drink a lot of water when it's warm.

Slide 20 - Open vraag

Exercise
Rewrite the sentence using the given words

Slide 21 - Tekstslide

You are not allowed to talk during the test. (must not)

Slide 22 - Open vraag

It isn't necessary to bring food. (do not have to)

Slide 23 - Open vraag

I am obliged to finish this letter before midday. (have to)

Slide 24 - Open vraag

You are not allowed to leave the classroom without permission. (must not)

Slide 25 - Open vraag

It is not necessary to pay for the tickets. (do not have to)

Slide 26 - Open vraag

Slide 27 - Link

Slide 28 - Link

Slide 29 - Link

Slide 30 - Link