Les: 4 ontwikkelingspsychologie thema 2

Goedemiddag allemaal!!
02-10-2020
Ontwikkelingspsychologie
Boek onderwijsassistent, thema 2
1 / 24
volgende
Slide 1: Tekstslide
Pedagogisch werkMBOStudiejaar 2

In deze les zitten 24 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

Goedemiddag allemaal!!
02-10-2020
Ontwikkelingspsychologie
Boek onderwijsassistent, thema 2

Slide 1 - Tekstslide

Toetsstof
Boek: Onderwijsassistent
Thema 2: Groepsplannen en handelingsplannen
Thema 9: Theorieën 

Slide 2 - Tekstslide

Even herhalen.
Thema 9 

Slide 3 - Tekstslide

Wanneer spreken we van gedragsproblemen?

Slide 4 - Open vraag

9.2 gedragsproblemen
Gedragsprobleem: Ongewenst gedrag komt vaak en langdurig voor.
Subjectief, de één vindt bepaald gedrag eerder een probleem dan de ander.
Gedragsstoornis: extreem probleemgedrag houdt lang aan en past niet meer bij de ontwikkelingsfase van het kind.

Slide 5 - Tekstslide

Wat is het verschil tussen externaliserend probleemgedrag en internaliserend probleemgedrag?

Slide 6 - Open vraag

9.2 gedragsproblemen
 • Externaliserend probleemgedrag is naar buiten gericht gedrag, dat afstond is voor de omgeving, zoals ongehoorzaamheid, driftbuien, druk gedrag, agressie.
 • Internaliserend probleemgedrag is bijvoorbeeld faalangst, somberheid & een depressie. Het gedrag is naar binnen gericht en het kind zelf heeft er vooral last van. 

Slide 7 - Tekstslide

Thema 2: Groeps-en handelingsplannen? 
2.1 Groepsplannen
2.2 verschillende groepsplannen
2.3 handelingsplannen
2.4 ontwikkelingsperspectiefplan (OPP)
2.5 Verdieping: ambulant begeleider 

Slide 8 - Tekstslide

Wat denk/verwacht je wat in een groepsplan zal staan?

Slide 9 - Open vraag

Groeps-en handelingsplannen 
In elke klas wordt gewerkt met groepsplannen en handelingsplannen. Groepsplannen kunnen helpen om de sociale ontwikkeling, het leren en het gedrag van leerlingen in kaart te brengen. Handelingsplannen worden vaak gemaakt voor leerlingen die extra begeleiding nodig hebben. 

Slide 10 - Tekstslide

2.1 Groepsplan
Een groepsplan is een plan waarin gedetailleerd wordt beschreven waaraan in de klas gewerkt gaat worden.
De docent stelt daarbij doelen en hoelang aan deze doelen gewerkt gaat worden. 
Een groepsplan gaat vaak een week of acht mee.
De doelen worden opgesteld aan de hand van de leerdoelen die bereikt moeten worden. 

Slide 11 - Tekstslide

Het doel van een groepsplan
Direct doel: Het specifiek werken aan leerdoelen.
Grote doelen breek je op in kleine concrete leerdoelen. 
Je krijgt overzicht in wat geleerd moet worden.
Het leerproces wordt inzichtelijk gemaakt voor anderen. 

Slide 12 - Tekstslide

2.1.2 onderdelen van een groepsplan.
Kent een specifieke en systematische opbouw. 
 • Te bereiken doel
 • Inhoud en planning
 • Aanpak en methodiek
 • Organisatie
 • Monitoring en evaluatie 

Slide 13 - Tekstslide

2.1.3. Instructie
Instructiegevoelige leerlingen: basisinstructie
de gemiddelde leerling
Instructieafhankelijke leerlingen: verlengde instructie
Instructieonafhankelijke leerlingen: verkorte instructie

Slide 14 - Tekstslide

Wat voor student ben jij? instructiegevoelig, afhankelijk of onafhankelijk. Leg uit.

Slide 15 - Open vraag

Werken aan groepsplannen
De hele dag door
Weet welke groepsplannen er zijn
 • Effectief ondersteunen
 • Behalen van doelen
Opbrengstgericht werken
 • Je hebt een duidelijk doel

Slide 16 - Tekstslide

2.2 verschillende groepsplannen.
Didactisch groepsplan
 • Cognitieve vakken: rekenen, taal, schrijven, lezen
 • Welke hoofstukken, oefeningen, etc.
Pedagogisch groepsplan
 • Welk pedagogisch klimaat werkt bevorderend?
 • Afspraken buitenspelen, vrije tijd in de klas
 • Voor een leerling met ASS: consequent handelen


Slide 17 - Tekstslide

Verschillende groepsplannen
Groepsplan gedrag
 • Om gedragsproblemen te voorkomen, voor leerlingen met een speciale behoefte (passend onderwijs).
Vroegtijdig signaleren
 • Al deze groepsplannen zorgen ervoor dat problemen vroeg te signaleren zijn. 
 • Doelen kunnen tijdig bijgesteld worden. 


Slide 18 - Tekstslide

Opdracht op stage
Ga in de komende week vragen of je met de groepsplannen kan werken/meekijken. Op die manier krijg je inzicht in wat groepsplannen in de praktijk nou precies inhouden. 

Slide 19 - Tekstslide

Thuisopdracht
Bestudeer thema 9, schrijf op welke stof je nog lastig vind. Geef dit even aan mij door, dan kan ik die onderdelen nog met jullie herhalen. 

Slide 20 - Tekstslide

Wat is een groepsplan en wat is het doel van een groepsplan?

Slide 21 - Open vraag

Welke drie groepsplannen kennen we?

Slide 22 - Open vraag

Waarom moet jij als OA kennis hebben van groepsplannen?

Slide 23 - Open vraag

Questions?
Fijn weekend!

Slide 24 - Tekstslide