H3 1.2 Stoffen - mengsels (les 3)

1.2 Stoffen
1 / 30
volgende
Slide 1: Tekstslide
ScheikundeMiddelbare schoolhavoLeerjaar 3

In deze les zitten 30 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

time-iconLesduur is: 50 min

Onderdelen in deze les

1.2 Stoffen

Slide 1 - Tekstslide

Deze les

 • Herhaling materiaaleigenschappen
 • Uitleg zuivere stoffen en mengsels
 • Lees 1.2 blz. 14 + 15 (niet 'Zuivere stof of mengsel?')
 • Maak 10

 • Maak zelfstandig de volgende vragen (via de lessonupklas)

Slide 2 - Tekstslide

Wat is GEEN materiaaleigenschap?
A
Dichtheid
B
Prijs
C
Elasticiteit
D
Geleidbaarheid

Slide 3 - Quizvraag

Noem 3 eigenschappen die het materiaal moet bezitten waar je baby speelgoed van maakt.

Slide 4 - Open vraag

Materiaaleigenschappen
Materiaaleigenschappen voor baby speelgoed:
Wel:                                                          Niet:
- zacht                                                    - klein/groot
- lage dichtheid                                 - goede kwaliteit
- het lost niet op in water
- licht/zwaar
- niet elektrisch geleidbaar
- elastisch
- kleur
- niet giftig/eetbaar

Slide 5 - Tekstslide

Lesdoelen
 • Je leert het verschil tussen stofeigenschappen en materiaaleigenschappen;
 • Je leert wat wordt bedoeld met een zuivere stof en een mengsel;
 • Je leert dat mengsels heterogeen en homogeen kunnen zijn;
 • Je leert 8 verschillende typen mengsels kennen.

Slide 6 - Tekstslide

Zuivere stoffen en mengsels
 • Een zuivere stof is één soort stof met één soort moleculen, bijvoorbeeld kristalsuiker of aluminium.
 • Een mengsel is een combinatie van stoffen, met meerdere soorten moleculen.

 • De meeste stoffen die wij gebruiken zijn mengsels.

Slide 7 - Tekstslide

Melk is een ...
A
Zuivere stof
B
Mengsel

Slide 8 - Quizvraag

Kraanwater is een ...
A
Zuivere stof
B
Mengsel

Slide 9 - Quizvraag

Koper is een ...
A
Zuivere stof
B
Mengsel

Slide 10 - Quizvraag

Brons is een ...
A
Zuivere stof
B
Mengsel

Slide 11 - Quizvraag

Homogeen en heterogeen
 • In een homogeen mengsel zitten stoffen in dezelfde fase (vast, vloeibaar, gas) en kun je de verschillende deeltjes niet zien (ook niet met microscoop)

 • In een heterogeen mengsel zitten stoffen in verschillende fasen.

  Slide 12 - Tekstslide

  Filmpje mengsels
  In het filmpje worden 5 mengsels genoemd met voorbeelden. Schrijf dit op.

  Slide 13 - Tekstslide

  Slide 14 - Video

  5 mengsels uit het filmpje

  Slide 15 - Woordweb

  Homogene mengsels
  • Oplossing (suiker in water)
  • Legering (brons)
  • Gasmengsel (lucht)

  Slide 16 - Tekstslide

  Heterogene mengsels
  • Suspensie (chocolademelk), vaste stof in vloeistof
  • Emulsie (melk), twee vloeistoffen die niet mengen
  • Rook, vaste stof (roet) in gas (lucht) 
  • Nevel (mist), vloeistof in gas
  • Schuim (bier), gas in vloeistof of vaste stof

  Slide 17 - Tekstslide

  Deze les

  • Uitleg zuivere stoffen en mengsels
  • Lees 1.2 blz. 14 + 15 (niet 'Zuivere stof of mengsel?')
  • Maak 10

  • Zelfstandig de volgende vragen maken (via de Lessonupklas). Log in de klas met de klassecode: lucze

  Slide 18 - Tekstslide

  De volgende vragen maak je zelfstandig

  Slide 19 - Tekstslide

  Zuivere stof
  Mengsel
  Kraanwater
  Wijn
  Suiker
  Zuurstof

  Slide 20 - Sleepvraag

  Als een vaste stof oplost in een vloeistof, heet dit een

  Slide 21 - Open vraag

  Als een onoplosbaar gas in fijne belletjes in een vloeistof is verdeeld, noemen we dit mengsel een

  Slide 22 - Open vraag

  Als een onoplosbare vloeistof heel fijn verdeeld is in een andere vloeistof, noemen we dit mengsel een

  Slide 23 - Open vraag

  Als een onoplosbare vaste stof in fijne korreltjes verdeeld is in een vloeistof noemen we dit mengsel een

  Slide 24 - Open vraag

  Een mengsel van kleine vaste en vloeibare deeltjes in een gas noemen we een

  Slide 25 - Open vraag

  Suspensie
  Emulsie
  Rook
  Vloeistof
  Vloeistof
  Vloeistof
  Vaste stof
  Vaste stof
  Gas

  Slide 26 - Sleepvraag

  Haarlak is een ...
  A
  Suspensie
  B
  Emulsie
  C
  Nevel
  D
  Gasmengsel

  Slide 27 - Quizvraag

  Slootwater is een ...
  A
  Suspensie
  B
  Emulsie
  C
  Oplossing
  D
  Schuim

  Slide 28 - Quizvraag

  Mayonaise is een ...
  A
  Suspensie
  B
  Emulsie
  C
  Legering
  D
  Schuim

  Slide 29 - Quizvraag

  Zeewater is een ...
  A
  Suspensie
  B
  Emulsie
  C
  Oplossing
  D
  Legering

  Slide 30 - Quizvraag