H3 1.2 Stoffen - mengsels (les 3) Ath

1.2 Stoffen
1 / 28
volgende
Slide 1: Tekstslide
ScheikundeMiddelbare schoolhavoLeerjaar 3

In deze les zitten 28 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

time-iconLesduur is: 50 min

Onderdelen in deze les

1.2 Stoffen

Slide 1 - Tekstslide

Deze les

 • Uitleg zuivere stoffen en mengsels
 • Lezen 1.2 blz. 14 + 15 (niet 'Zuivere stof of mengsel?')
 • Maken opg 10

 • Zelfstandig de volgende vragen maken (via de klas)
 • Lesafsluiting

Slide 2 - Tekstslide

Lesdoelen
 • Je leert het verschil tussen stofeigenschappen en materiaaleigenschappen;
 • Je leert wat wordt bedoeld met een zuivere stof en een mengsel;
 • Je leert dat mengsels heterogeen en homogeen kunnen zijn;
 • Je leert 8 verschillende typen mengsels kennen.

Slide 3 - Tekstslide

Zuivere stoffen en mengsels
 • Een zuivere stof is één soort stof met één soort moleculen, bijvoorbeeld kristalsuiker of aluminium.
 • Een mengsel is een combinatie van stoffen, met meerdere soorten moleculen.

 • De meeste stoffen die wij gebruiken in het dagelijks leven zijn mengsels.

Slide 4 - Tekstslide

Melk is een ...
A
Zuivere stof
B
Mengsel

Slide 5 - Quizvraag

Kraanwater is een ...
A
Zuivere stof
B
Mengsel

Slide 6 - Quizvraag

Koper is een ...
A
Zuivere stof
B
Mengsel

Slide 7 - Quizvraag

Brons is een ...
A
Zuivere stof
B
Mengsel

Slide 8 - Quizvraag

Homogeen en heterogeen
 • In een homogeen mengsel zitten stoffen in dezelfde fase (vast, vloeibaar, gas) en kun je de verschillende deeltjes niet zien (ook niet met microscoop)

 • In een heterogeen mengsel zitten stoffen in verschillende fasen. De verschillende bestanddelen zijn wel te onderscheiden, eventueel met microscoop.

  Slide 9 - Tekstslide

  Filmpje mengsels
  In het filmpje worden 5 mengsels genoemd met voorbeelden. Schrijf dit op.

  Slide 10 - Tekstslide

  Slide 11 - Video

  5 mengsels uit het filmpje

  Slide 12 - Woordweb

  Homogene mengsels
  • Oplossing (suiker in water)
  • Legering (brons)
  • Gasmengsel (lucht)

  Slide 13 - Tekstslide

  Heterogene mengsels
  • Suspensie (chocolademelk), vaste stof in vloeistof
  • Emulsie (melk), twee vloeistoffen die niet mengen
  • Rook, vaste stof (roet) in gas (lucht) 
  • Nevel (mist), vloeistof in gas
  • Schuim (bier), gas in vloeistof of vaste stof
  • gel (haargel) vloeibaar in vaste stof

  Slide 14 - Tekstslide

  Deze les

  • Uitleg zuivere stoffen en mengsels
  • Lezen 1.2 blz. 14 + 15 (niet 'Zuivere stof of mengsel?')
  • Maken 10

  • Zelfstandig de volgende vragen maken (via de klas)
  • Lesafsluiting

  Slide 15 - Tekstslide

  De volgende vragen maak je zelfstandig

  Slide 16 - Tekstslide

  Zuivere stof
  Mengsel
  Kraanwater
  Wijn
  Suiker
  Zuurstof

  Slide 17 - Sleepvraag

  Als een vaste stof oplost in een vloeistof, heet dit een

  Slide 18 - Open vraag

  Als een onoplosbaar gas in fijne belletjes in een vloeistof is verdeeld, noemen we dit mengsel een

  Slide 19 - Open vraag

  Als een onoplosbare vloeistof heel fijn verdeeld is in een andere vloeistof, noemen we dit mengsel een

  Slide 20 - Open vraag

  Als een onoplosbare vaste stof in fijne korreltjes verdeeld is in een vloeistof noemen we dit mengsel een

  Slide 21 - Open vraag

  Een mengsel van kleine vaste en vloeibare deeltjes in een gas noemen we een

  Slide 22 - Open vraag

  Suspensie
  Emulsie
  Rook
  Vloeistof
  Vloeistof
  Vloeistof
  Vaste stof
  Vaste stof
  Gas

  Slide 23 - Sleepvraag


  • Lezen 1.2 blz. 14 + 15 (niet 'Zuivere stof of mengsel?')
  • Maken opgave 10, 13, 14, 15 van paragraaf 2  Slide 24 - Tekstslide

  Haarlak is een ...
  A
  Suspensie
  B
  Emulsie
  C
  Nevel
  D
  Gasmengsel

  Slide 25 - Quizvraag

  Slootwater is een ...
  A
  Suspensie
  B
  Emulsie
  C
  Oplossing
  D
  Schuim

  Slide 26 - Quizvraag

  Mayonaise is een ...
  A
  Suspensie
  B
  Emulsie
  C
  Legering
  D
  Schuim

  Slide 27 - Quizvraag

  Zeewater is een ...
  A
  Suspensie
  B
  Emulsie
  C
  Oplossing
  D
  Legering

  Slide 28 - Quizvraag