H 2.2 Scheiden van mengsels

H2.2 Mengsels scheiden
schei-kunde: oorspronkelijk het scheiden van mengsels in zuivere stoffen.
1 / 28
volgende
Slide 1: Tekstslide
ScheikundeMiddelbare schoolhavo, vwoLeerjaar 3

In deze les zitten 28 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

time-iconLesduur is: 50 min

Onderdelen in deze les

H2.2 Mengsels scheiden
schei-kunde: oorspronkelijk het scheiden van mengsels in zuivere stoffen.

Slide 1 - Tekstslide

Leerdoelen
  • Je leert een mengsel te scheiden in zijn componenten door gebruik te maken van verschil in oplosbaarheid en verschil in deeltjesgrootte;
  • Je leert dat een scheiding nooit helemaal volledig is.

Slide 2 - Tekstslide

Mengsels scheiden
Bij het scheiden van stoffen maak je altijd gebruik van een verschil in stofeigenschap tussen deze twee stoffen.
Bijvoorbeeld:
  • Verschil in kookpunt
  • Verschil in oplosbaarheid in bepaalde oplosmiddelen
  • Verschil in deeltjesgrootte
  • etc.

Slide 3 - Tekstslide

Filtreren/zeven
Scheiden door gebruik te maken van een verschil in deeltjesgrootte

Slide 4 - Tekstslide

Kleine gaatjes: filter
Grote gaten: zeef

Slide 5 - Tekstslide

Filtreren
Vaste stof scheiden van vloeistof 

Filter

Residu - blijft achter in filter
Filtraat - gaat door filter heen

Slide 6 - Tekstslide

Bezinken en afschenken/centrifugeren
Scheiden door gebruik te maken van een verschil in dichtheid.

Slide 7 - Tekstslide

Bezinken

Slide 8 - Tekstslide

Centrifugeren

Slide 9 - Tekstslide

Slide 10 - Tekstslide

Indampen / destilleren
Scheiden door gebruik te maken van een verschil in kookpunt

Slide 11 - Tekstslide

Indampen
Opgeloste stof scheiden van oplosmiddel

Verwarmen

Nadeel: 1 stof verdwijnt

Slide 12 - Tekstslide

Destilleren
Opgeloste stof scheiden van oplosmiddel

Verwarmen

Voordeel:  stof verdwijnt niet!

Slide 13 - Tekstslide

Extraheren
Scheiden door gebruik te maken van een verschil in oplosbaarheid

Slide 14 - Tekstslide

Slide 15 - Tekstslide

Slide 16 - Tekstslide

Rendement
Een scheiding is nooit helemaal volledig.

Rendement = behaalde opbrengst / maximale opbrengst x 100%

Slide 17 - Tekstslide

Op welk verschil berust extraheren?
A
Deeltjesgrootte
B
Aanhechtingsvermogen
C
Oplosbaarheid
D
Kookpunt

Slide 18 - Quizvraag

Van welke scheidingsmethode(n) maken we gebruik bij het zetten van koffie?
A
Indampen
B
Indampen & destilleren
C
Extraheren
D
Extraheren & filtreren

Slide 19 - Quizvraag

Een suspensie kan ik scheiden met behulp van ...
A
Destilleren
B
Adsorptie
C
Filtratie
D
Extraheren

Slide 20 - Quizvraag

Kun je een oplossing scheiden door filtreren?
A
ja
B
nee

Slide 21 - Quizvraag

Kun je een suspensie scheiden door bezinken?
A
ja
B
nee

Slide 22 - Quizvraag

Wat voor soort mengsel kunnen we scheiden met extraheren?
A
Kleurstoffen.
B
Vaste stoffen.
C
Suspensie.
D
Oplossing.

Slide 23 - Quizvraag

Hieronder zie je drie modellen van processen. Welk van de processen stelt scheiden voor?
A
B
C

Slide 24 - Quizvraag

Een zuivere stof kun je scheiden met een scheidingsmethode
A
Juist
B
Onjuist

Slide 25 - Quizvraag

Leerdoelen behaald?!

Slide 26 - Tekstslide

In de les / huiswerk
Leren en maken H2.2

Slide 27 - Tekstslide

Slide 28 - Video