VRAAGWOORDEN

1 / 17
volgende
Slide 1: Tekstslide
SpaansMiddelbare schoolmavoLeerjaar 2

In deze les zitten 17 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

Onderdelen in deze les

Slide 1 - Tekstslide

In deze les leer je: 
 • Vraagwoorden in het Spaans te herkennen
 • Een aantaal vraagwoorden van Nederlands naar Spaans te vertalen

Slide 2 - Tekstslide

Welke vraagwoorden ken je in het Spaans?
 • ¿Cómo  te llamas?  
 • ¿Dónde  vives?
 • ¿Cuál es tu número de teléfono?  
 • ¿Qué prefieres tortilla o nachos? 

Slide 3 - Tekstslide

Categorie I: eenvoudig  
 • ¿Dónde?           Waar?
 • ¿Cuándo?        Wanneer? 
 •  ¿Cómo?          Hoe? 
 • ¿Por qué?       Waarom?

Let op de vraag- en accenttekens!

Slide 4 - Tekstslide

(Waar) está el estadio de fútbol PSV?
A: ¿Cómo
B:¿Dónde
C: ¿Por qué
D: ¿Qué

A
¿Cómo
B
¿Dónde
C
¿Por qué
D
¿Qué

Slide 5 - Quizvraag

(Waarom) estudias español?
A: ¿Qué
B:¿Cómo
C: ¿Dónde
D: ¿Por qué
A
¿Qué
B
¿Cómo
C
¿Dónde
D
¿Por qué

Slide 6 - Quizvraag

Categorie II: iets lastiger
Deze vraagwoorden nemen het geslacht en getal van het zelfstandig naamwoord waar ze bij horen over. 
Let op: als cuánto met het werkwoord COSTAR (kosten) wordt gebruikt verandert cuánto dan niet. 
 • ¿Quién? ¿Quiénes?                 Wie?
 • ¿Cuánto-a? ¿Cuántos-as?     Hoeveel?

Slide 7 - Tekstslide

¿Quién, quiénes?
                                                                         ¿Quién es esa chica? 

                                                                     

                                                                   ¿Quiénes son esos chicos? 

Slide 8 - Tekstslide

¿Cuánto-a, Cuántos-as?
                                ¿Cuántas piñas hay en la foto? 


                           ¿Cuántos pescados hay en la foto? 

Slide 9 - Tekstslide

Let op: ¿Cuánto cuesta?
Let op: 
¿Cuánto cuesta?

Slide 10 - Tekstslide

¿(Wie) es tu profesor de inglés?
A: ¿Cuánto
B: Cuánta
C: ¿Quién
D: ¿Quiénes

A
¿Cuánto
B
Cuánta
C
¿Quién
D
¿Quiénes

Slide 11 - Quizvraag

¿(Hoeveel) platos mexicanos conoces?
A: ¿Cuántos
B: ¿Cuánta
C: ¿Quiénes
D: ¿Cuánto
A
¿Cuántos
B
¿Cuánta
C
¿Quiénes
D
¿Cuánto

Slide 12 - Quizvraag

Categorie III: een uitdaging
 • QUÉ en CUÁL betekenen allebei WAT en WELK/E in het Nederlands.
 • CUÁL wordt gebruikt bij het werkwoord SER en is veranderlijk. CUÁL neemt het getal van het bijbehorende zelfstandig naamwoord over.

Slide 13 - Tekstslide

¿Qué? ¿Cuál-es?
                                                                                ¿Qué quieres beber?     

Slide 14 - Tekstslide

¿(Wat) es tu clase favorita?
A: ¿Cuál
B: ¿Cuáles
C:¿Qué
D:¿Qués
A
¿Cuál
B
¿Cuáles
C
¿Qué
D
¿Qués

Slide 15 - Quizvraag

¿(wat)has hecho el fin de semana?
A: ¿Cuál
B: ¿Cuáles
C: ¿Qués
D:¿Qué

A
¿Cuál
B
¿Cuáles
C
¿Qués
D
¿Qué

Slide 16 - Quizvraag

Slide 17 - Video