VRAAGWOORDEN

1 / 22
volgende
Slide 1: Tekstslide
SpaansMiddelbare schoolmavoLeerjaar 2

In deze les zitten 22 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

Onderdelen in deze les

Slide 1 - Tekstslide

Categorie I: eenvoudig  
 • ¿Dónde?                   Waar?
 • ¿Cuándo?                 Wanneer? 
 •  ¿Cómo?                    Hoe? 
 • ¿Cuántos?                Hoveel?
 • ¿Qué?                          Wat?
 • Quién/Quiénes        Wie?

Let op de vraag- en accenttekens!

Slide 2 - Tekstslide

Welke vraagwoorden ken je in het Spaans?
 • ¿Cómo  te llamas ?  llamar = heten
 • ¿Dónde  vives? vivir = wonen
 • ¿Cuantos años tienes? tener = hebben
 • ¿Cuándoes tu cumpleaños?  ser = zijn
 • ¿Qué es esto?   ser = zijn
 • ¿Quién es ella? ser = zijn

Slide 3 - Tekstslide

In deze les leer je: 
 • Vraagwoorden in het Spaans te herkennen
 • Een aantaal vraagwoorden van Nederlands naar Spaans te vertalen

Slide 4 - Tekstslide

Slide 5 - Video

De vraagwoorden. Sleep ze naar elkaar toe.
Hoe?
Wat?
Wie?
Wanneer?
Waar?
Waar vandaan?
¿Cómo?
¿Qué?
¿Quién(es)?
¿Cuándo?
¿Dónde?
¿De dónde?

Slide 6 - Sleepvraag

De vraagwoorden. Sleep ze naar elkaar toe!
Hoe?
Wat?
Wie?
Wanneer?
Waar?
¿Cómo?
¿Qué?
¿Quién(es)?
¿Cuándo?
¿Dónde?

Slide 7 - Sleepvraag

Sleep de  vraagwoorden naar de juiste zin.
¿... te llamas?
¿... años tienes?
¿vives?
¿... es tu cumpleaños?
Cómo
Cuántos
Dónde
Cuándo

Slide 8 - Sleepvraag

¿(Waaner) es tu cumpleaños?
A
¿Cómo
B
¿Dónde
C
¿Cuando
D
¿Qué

Slide 9 - Quizvraag

¿(Waar) vives tu?
A
¿Cómo
B
¿Dónde
C
¿Por qué
D
¿Qué

Slide 10 - Quizvraag

¿(Hoe) te llamas?

A
¿Qué
B
¿Cómo
C
¿Dónde
D
¿Por qué

Slide 11 - Quizvraag

¿(Hoeveel) años tienes?
A
¿Cuántos
B
¿Cuánta
C
¿Quiénes
D
¿Cuánto

Slide 12 - Quizvraag

Categorie II: iets lastiger
Deze vraagwoorden nemen het geslacht en getal van het zelfstandig naamwoord waar ze bij horen over. 
Let op: als cuánto met het werkwoord COSTAR (kosten) wordt gebruikt verandert cuánto dan niet. 
 • ¿Quién? ¿Quiénes?                 Wie?
 • ¿Cuánto-a? ¿Cuántos-as?     Hoeveel?

Slide 13 - Tekstslide

¿Quién, quiénes?
                                                                         ¿Quién es esa chica? 

                                                                     

                                                                   ¿Quiénes son esos chicos? 

Slide 14 - Tekstslide

¿Cuánto-a, Cuántos-as?
                                ¿Cuántas piñas hay en la foto? 


                           ¿Cuántos pescados hay en la foto? 

Slide 15 - Tekstslide

Let op: ¿Cuánto cuesta?
Let op: 
¿Cuánto cuesta?

Slide 16 - Tekstslide

¿(Wie) es tu profesor de inglés?
A: ¿Cuánto
B: Cuánta
C: ¿Quién
D: ¿Quiénes

A
¿Cuánto
B
Cuánta
C
¿Quién
D
¿Quiénes

Slide 17 - Quizvraag

¿(Hoeveel) platos mexicanos conoces?
A: ¿Cuántos
B: ¿Cuánta
C: ¿Quiénes
D: ¿Cuánto
A
¿Cuántos
B
¿Cuánta
C
¿Quiénes
D
¿Cuánto

Slide 18 - Quizvraag

Categorie III: een uitdaging
 • QUÉ en CUÁL betekenen allebei WAT en WELK/E in het Nederlands.
 • CUÁL wordt gebruikt bij het werkwoord SER en is veranderlijk. CUÁL neemt het getal van het bijbehorende zelfstandig naamwoord over.

Slide 19 - Tekstslide

¿Qué? ¿Cuál-es?
                                                                                ¿Qué quieres beber?     

Slide 20 - Tekstslide

¿(Wat) es tu clase favorita?
A: ¿Cuál
B: ¿Cuáles
C:¿Qué
D:¿Qués
A
¿Cuál
B
¿Cuáles
C
¿Qué
D
¿Qués

Slide 21 - Quizvraag

¿(wat)has hecho el fin de semana?
A: ¿Cuál
B: ¿Cuáles
C: ¿Qués
D:¿Qué

A
¿Cuál
B
¿Cuáles
C
¿Qués
D
¿Qué

Slide 22 - Quizvraag