H7 Vragen

Hoofdstuk 7
1 / 13
volgende
Slide 1: Tekstslide
EconomieMiddelbare schoolvwoLeerjaar 3

In deze les zitten 13 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 15 min

Onderdelen in deze les

Hoofdstuk 7

Slide 1 - Tekstslide

Externe effecten hebben altijd betrekking op het milieu
A
Juist
B
Onjuist

Slide 2 - Quizvraag

Tony’s Chocolonely is een chocolademerk dat adverteert met het label: ‘op weg naar 100% slaafvrije chocolade’.

Op welk aspect richt dit merk zich?
A
sociaal
B
milieu
C
gezondheid

Slide 3 - Quizvraag

Mark gaat zijn huis isoleren om te besparen op zijn energierekening en schaft isolatiemateriaal aan bij de bouwmarkt. Het verpakkingsmateriaal brengt hij met de auto naar het afvalscheidingsstation.


Welke bewering is juist?
A
De besparing op stookkosten is een positief extern effect voor Mark
B
Het tegengaan van klimaatverandering doordat Mark zijn huis isoleert is een positief extern effect.
C
De kosten die Mark moet maken voor de isolatie zijn een negatief extern effect

Slide 4 - Quizvraag

Consumenten die maatschappelijk bewust willen consumeren lopen vaak aan tegen een gebrek aan transparantie.

Wat is een hulpmiddel voor consumenten bij dit probleem?
A
Een verbod op bepaalde producten
B
Informatie van de fabrikant op het etiket
C
Een keurmerk

Slide 5 - Quizvraag

Wanneer noemen we productie ‘duurzaam’?
A
Als het niet te duur is
B
Als het rekening houdt met de gevolgen voor mens en milieu op de korte termijn.
C
Als het goed is voor het milieu
D
Als het rekening houdt met de gevolgen voor mens en milieu op de lange termijn

Slide 6 - Quizvraag

Koffieverkooppunten op stations geven reizigers de mogelijkheid om koffie te laten tappen in hun eigen beker. Dit is duurzamer dan wegwerpbekers. Pas sinds op het tappen in de eigen beker een kleine korting wordt gegeven neemt het gebruik van wegwerpbekers af.

Welke bewering is juist?
A
Korting geven zorgt voor een grotere gedragsverandering dan inspelen op gevoelens van duurzaamheid
B
Treinreizigers zijn rode consumenten
C
Treinreizigers vinden duurzaamheid onbelangrijk
D
Afval door wegwerpbekers kan gezien worden als een positief extern effect

Slide 7 - Quizvraag

Wasima vertelt aan haar collega dat ze een vliegticket naar Sardinië heeft gekocht. Ze vindt dat ze dit zonder schuldgevoel kan doen, omdat ze het hele jaar op de fiets naar haar werk is gegaan.

Welke uitspraak is juist?
A
Wasima is een donkergroene consument
B
Vliegen is niet schadelijk voor het milieu als je elke dag fietst
C
Wasima geeft zichzelf een morele vrijbrief

Slide 8 - Quizvraag
Bereken hoeveel euro een gemiddeld huishouden in 2018 duurder uit is dan in 2017. Ga ervan uit dat er gemiddeld 15 kilo afval in de afvalcontainer zit.
timer
4:00

Slide 9 - Tekstslide

Bereken hoeveel euro een gemiddeld huishouden in 2018 duurder uit is dan in 2017. Ga ervan uit dat er gemiddeld 15 kilo afval in de afvalcontainer zit.


Geef je antwoord in euro's op twee decimalen en zonder het €-teken

Slide 10 - Open vraag

Hoofdstuk 6

Slide 11 - Tekstslide

Uitleg
Oefenen
Kan ik al
rekenen met vraag- en aanbodvergelijkingen
het tekenen van vraag- en aanbodlijnen
uitleggen hoe het prijsmechanisme voor marktevenwicht zorgt
het onderscheid maken tussen concrete- en abstracte markten
beredeneren wanneer een vraag- of aanbodlijn verschuift
vraag en aanbod beschrijven op de arbeidsmarkt
redeneren en rekenen met de samenhang tussen arbeidsproductiviteit, werkende beroeps­bevolking, werkloosheidpercentage en productiewaarde

Slide 12 - Sleepvraag

Hoofdstuk 6
Begrippenlijst 
H6 en H7 in Learnbeat

Slide 13 - Tekstslide