dagbesteding

1 / 26
volgende
Slide 1: Tekstslide
WelzijnMBOStudiejaar 1

In deze les zitten 26 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 2 videos.

Onderdelen in deze les

Slide 1 - Tekstslide

Slide 2 - Tekstslide

Slide 3 - Tekstslide

Slide 4 - Tekstslide

Slide 5 - Tekstslide

Slide 6 - Tekstslide

Slide 7 - Tekstslide

Slide 8 - Tekstslide

Dagbesteding 

Slide 9 - Tekstslide

Wat is dagbesteding
EINDE DEZE LES:

 • Kun je vertellen wat dagbesteding is.
 • Kun je uitleggen waarom dagbesteding belangrijk is.
 • Kun je uitleggen wat de piramide van Maslow is.
 • Kun je vertellen over dagbesteding vroeger en nu.
 • Weet je hoe de financiering van dagbesteding is geregeld.

Slide 10 - Tekstslide

Wat is jouw dagbesteding?

Slide 11 - Woordweb

Dagbesteding voor cliënten
op jouw BPV

Slide 12 - Woordweb

Dagbesteding 
Het besteden, opmaken van de dag. 

Doelgerichte, zo veel mogelijk zingevende, gestructureerde invulling van activiteiten om de tijd die je tot je beschikking hebt te besteden.

Slide 13 - Tekstslide

Participatie 
Iedereen moet mee kunnen doen

Slide 14 - Tekstslide

Slide 15 - Video

Waarom is dagbesteding zo belangrijk?

Slide 16 - Open vraag

Belangrijk bij dagbesteding
 • Gedrag > wie heb je voor je?
 • Zingeving > wat is zingeving voor je cliënt
 • Competenties balans uitdaging en mogelijkheden
 • Werken > bijdrage maatschappij, diverse soorten
 • Scholing > educatie in breedste zin van het woord
 • Vrije tijd > leuk en belangrijk > officieel geen dagbesteding

Slide 17 - Tekstslide

Piramide van Maslow
lichamelijke behoeften
veiligheid en zekerheid
sociale behoeften
waardering en erkenning
zelfrealisatie 
1e behoefte
2e behoefte
3e behoefte
4e behoefte
5e behoefte

Slide 18 - Sleepvraag

Slide 19 - Tekstslide

Slide 20 - Tekstslide

Dagbesteding in zorg en welzijn
 • (re)activeren
 • leren van vaardigheden
 • vergroten en behouden van eigenwaarde
 • Leren omgaan met beperkingen
 • stabiliseren van functioneren
 • voorkomen van achteruitgang
 • Bereiken ander doel
 • Ondersteuning mantelzorg

Slide 21 - Tekstslide

Dagbesteding in het verleden
 • Arbeidstherapie (1920 -1970). Dagstructuur, begeleiding en behandeling . Verplicht. Werken is heilzaam. 
 • Bezigheidstherapie. (jaren 70) Aandacht afleiden van beperkingen. Aangenaam tijdverdrijf bieden. 
 • Activiteitenbegeleiding. (1980) Opleiding. Doelen. Zelfbeschikking. Onderdeel multidisciplinaire team.
 • Sociale werkvoorziening (1980 - 2014) arbeidsgeschiktheid behouden/herstellen/bevorderen. 2015: Participatiewet
 • Individualisering (1990). Vraaggericht werken.

Slide 22 - Tekstslide

Dagbesteding heden
 • Geïntegreerd in andere functies.
 • Vanuit eigen professionele deskundigheid de cliënt begeleiden in dagbesteding
 • Eigen regie
 • Participatiesamenleving 

Slide 23 - Tekstslide

Slide 24 - Video

Wat zijn taken van de beroepskracht
MZ t.a.v. de dagbesteding van cliënten?

Slide 25 - Open vraag

Slide 26 - Tekstslide