2324 Bijeenkomst 21e eeuwse vaardigheden en digitale geletterdheid

 Digitale geletterdheid
Digitale geletterdheid
Maak groepjes:
groep 1,2,3
groep 4,5
groep 6,7,8
22 november 2023
1 / 46
volgende
Slide 1: Tekstslide
Communication & multimedia designHBOStudiejaar 3

In deze les zitten 46 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 5 videos.

Onderdelen in deze les

 Digitale geletterdheid
Digitale geletterdheid
Maak groepjes:
groep 1,2,3
groep 4,5
groep 6,7,8
22 november 2023

Slide 1 - Tekstslide

Doelen workshop
Aan het eind van deze bijeenkomst heb je kennisgemaakt met de vier essentiële domeinen van de digitale geletterdheid en de bijbehorende leerdoelen, specifiek afgestemd op het niveau van kinderen. 


Beroepshandeling:
De student werkt tijdens de lesactiviteit aan een specifiek leerdoel van digitale geletterdheid (zie posters digitale geletterdheid waarop de leerdoelen op kindniveau zijn geformuleerd) en motiveert dit doel in het lesvoorbereidingsformulier.

Slide 2 - Tekstslide

Banen verdwijnen 
Arbeidsmarkt verandert voortdurend door technologie 

Wat voor soort beroepen lopen nu een groot risico? 
  • Administratief personeel (boekhoudkundig medewerkers, secretaresses en data-invoerders)
  • Assemblage-medewerkers
  • Laaggeschoolde arbeiders in de landbouw en visserij
  • Bedieningspersoneel van machines en apparaten 
  • Bestuurders van voertuigen 
  • Winkelpersoneel
Slide 3 - Tekstslide

Banen verschijnen...
Onderwijs volgt maatschappelijke ontwikkeling
Automatisering vraagt om andere beroepen 
 
Drone verkeersleider
Dronepiloot
Orgaanontwerper
Data gijzeling specialist
Virtual Assistant
Ethisch Hacker
Professional organiser
Werkgeluk-deskundige
3D-specialist
Internet-of-Things-expert
Empatisch zorg en welzijn professional
Longevity Coach
...
https://www.nationaleberoepengids.nl/21-nieuwe-beroepen-met-toekomst
... ook de ontwikkeling van AI gaat heel snel.

Slide 4 - Tekstslide

Waartoe leiden we de kinderen op?
Een kind uit groep 1 is 8 jaar verder als het basisonderwijs erop zit.
Daarna volgen 3-6 jaar middelbaar onderwijs.
We zijn dus minimaal elf jaar verder voordat er sprake is van beroepsonderwijs.

Welke telefoon had jij elf jaar geleden......?! 
En wat deed je met die telefoon?
Hoe zou de Iphone 31 eruit zien?

Hierdoor ontstaat de vraag:

Slide 5 - Tekstslide

Slide 6 - Tekstslide

21e eeuwse vaardigheden
Digitale geletterdheid

Slide 7 - Tekstslide

herinnert u zich deze nog?

Slide 8 - Tekstslide

Slide 9 - TekstslideLeerlijnen 
en 
doelen 
digitale 
geletterdheid
Link naar de posters

Slide 10 - Tekstslide

Maak aantekeningen

Slide 11 - Tekstslide

Praktische ICT-vaardigheden
Benutten van de mogelijkheden van digitale technologie en inzicht hebben in de werking van digitale apparaten.

Basiskennis van technologie en digitale apparaten en de vaardigheid om deze kennis in te zetten.

Deze praktische ICT-vaardigheden zijn de basis voor de andere domeinen van digitale geletterdheid.

Slide 12 - Tekstslide

Slide 13 - Video

Hoe schat je jouw eigen praktische ict-vaardigheden in?
(als lid van de maatschappij)
😒🙁😐🙂😃

Slide 14 - Poll

Hoe schat je jouw eigen praktische ict-vaardigheden in?
(als leraar)
😒🙁😐🙂😃

Slide 15 - Poll

Digitale informatievaardigheden
Het gebruik van digitale technologie om informatie op te zoeken en op een passende manier om te gaan met digitale informatie. 

Veel van de informatieverwerving van leerlingen gaat via digitale weg en basisvaardigheden helpen daarin bij het verzamelen, evalueren, verwerken en delen van digitale informatie.

Slide 16 - Tekstslide

Slide 17 - Video

Werk je bewust aan digitale informatievaardigheden met de kinderen?
😒🙁😐🙂😃

Slide 18 - Poll

Mediawijsheid
Mediawijsheid is het geheel van kennis, vaardigheden en attitudes waarmee burgers zich

bewust en kritisch kunnen bewegen in een  

complexe, veranderende en gemediatiseerde wereld. 

Het is het vermogen tot een actief en creatief mediagebruik

dat gericht is op maatschappelijke participatie.

Slide 19 - Tekstslide

Slide 20 - Video

Hoe schat je je eigen mediawijsheid?
😒🙁😐🙂😃

Slide 21 - Poll

Slide 22 - Video

Computational thinking
Het gaat om denkvaardigheden en strategieën 

die leerlingen helpen om 

complexe problemen te (her)formuleren 

zodat computertechnologie kan bijdragen aan het oplossen hiervan.

Slide 23 - Tekstslide

Opdracht
1. Maak tweetallen waarin jullie kiezen voor: groep 1,2,3 of groep 4,5 of groep 6,7,8

2. Neem de 20 doelen uit de envelop 
3. Plaats de doelen op de juiste poster

4. Neem de 20 lesideeen uit de envelop
5. Plaats de lesideeen (bij de juiste doelen) op de juiste poster

6. Klaar? Kies een doel die je wil verwerken in je les.


timer
30:00

Slide 24 - Tekstslide

groep 1,2,3
groep 4,5

Slide 25 - Tekstslide

groep 4,5
groep 6,7,8

Slide 26 - Tekstslide

Waar gaat het bij ict-basisvaardigheden over in jullie bouw (kijkend naar de doelen)?

Slide 27 - Open vraag

groep 1,2,3
groep 4,5

Slide 28 - Tekstslide

groep 4,5
groep 6,7,8

Slide 29 - Tekstslide

Waar gaat het bij informatievaardigheden over in jullie bouw (kijkend naar de doelen)?

Slide 30 - Open vraag

Slide 31 - Tekstslide

Slide 32 - Tekstslide

Slide 33 - Tekstslide

Slide 34 - Video

groep 1,2,3
groep 4,5

Slide 35 - Tekstslide

groep 4,5
groep 6,7,8

Slide 36 - Tekstslide

Waar gaat het bij mediawijs over in jullie bouw (kijkend naar de doelen)?

Slide 37 - Open vraag

Mogelijke onderwerpen (digidoener-lessen)
Denk na! (Cyberpesten en wat laat je achter)
Veilig op het internet! (7 tips voor veilig internetten)
Check je bron (informatievaardigheden)
Speur en vind! (informatievaardigheden)
Jij bent de baas!  (gameverslaving)

Klassenquiz op Gynzy over mediawijsheid 

mediawijsheid

Slide 38 - Tekstslide

incl. bijbehorende lesbrieven

Slide 39 - Tekstslide

Online veiligheid en privacy

Slide 40 - Tekstslide

groep 1,2,3
groep 4,5

Slide 41 - Tekstslide

groep 4,5
groep 6,7,8

Slide 42 - Tekstslide

Wat houdt computational thinking voor jullie bouw in (volgens de doelen)?

Slide 43 - Open vraag

Levend programmeren

Slide 44 - Tekstslide

Van Beebot tot
CT 3000 
(b.v. hack het digiboard)

Slide 45 - Tekstslide

Link naar de elearning

Slide 46 - Tekstslide