cross

Laatste ijstijd: Weichselien

De laatste ijstijd: Weichselien

1 / 12
volgende
Slide 1: Tekstslide
AardrijkskundevwoLeerjaar 2

In deze les zitten 12 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

De laatste ijstijd: Weichselien

Slide 1 - Tekstslide

Zet de tekst in  de juiste volgorde
1.
2.
3.
4.
5.
Rivier legt materiaal neer; dik pakket zand en klei
Gletsjer vanuit Scandinavie komen richting Nederland
Gletsjer werkt als een bulldozer en schuift materiaal voor zich uit, stuwwallen vormen
Onder het ijs is al het materiaal verpulverd, dit vormt een dikke laag materiaal
Er ontstaat een dikke laag die keileem wordt genoemd en bestaat uit ongesorteerd materiaal

Slide 2 - Sleepvraag

In het noorden van Nederland
Zuid Nederland
Glaciale 
bekkens
Stuwwallen
Löss
Dekzand
Zwerfstenen
Keileem

Slide 3 - Sleepvraag

Sleep naar de juiste plek
Door landijs opgestuwde heuvelrug
Laag gebied in het landschap waar vroeger het ijs de bodem heeft weggedrukt
Bodem van gemengd klei, zand, grind en leem, aangedrukt door het ijs

Slide 4 - Sleepvraag

Veel landijs
Tussenijstijd
Erg koud in Nederland
Lage zeespiegel
Grondwaterpeil stijgt

Slide 5 - Sleepvraag

De laatste ijstijd: Weichselien

Saalien: Landijs kwam tot Haarlem-Nijmegen

Laatste ijstijd: Landijs bereikt Nederland niet!

Maar; Wel een ijstijd, dus;
- Koud (Toendra)
- Lage zeespiegel
- Weinig begroeiing

Slide 6 - Tekstslide

De laatste ijstijd: Weichselien

Door droge Noordzee...
...En weinig begroeiing...

Werd er zand over Nederland geblazen: Dekzand.

In Zuid-Limburg werd löss neergelegd; een hele kleine grondsoort. (daar waaide het minder hard en werd de grondsoort dus neergelegd)

Slide 7 - Tekstslide

Waarom kan de zwerfkei
in Drenthe niet uit het
Weichselien komen?

Slide 8 - Open vraag

Dekzand komt vooral terecht...
A
Bovenop de stuwwallen
B
Tussen de stuwwallen

Slide 9 - Quizvraag

Het ijs bereikte Nederland
Nederland was koud en droog
Interglaciaal
De laatste periode van opwarming

Slide 10 - Sleepvraag

stopwatch
00:00
Saalien
Weichselien
Holoceen
Stuwwallen in Nederland
Dalende zeespiegel
Stijgende zeespiegel
Glaciaal
Interglaciaal

Dekzand waait over Nederland
11.700

Slide 11 - Sleepvraag

Volgende keer (houd magister goed in de gaten!):
Veluwe

Veen

Slide 12 - Tekstslide