3.2 wetenschappelijk onderzoek + po Blijdorp klassikaal

Onderzoek doen (H3)

Vandaag dl 2
  • Bespreken wetenschappelijk onderzoek
  • toepassen bij po Blijdorp
Rep. H1 Gedrag+ 3.2 + 3.4 onderzoek doen: wo 20 sept
1 / 19
volgende
Slide 1: Tekstslide
BiologieMiddelbare schoolhavoLeerjaar 4

In deze les zitten 19 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 40 min

Onderdelen in deze les

Onderzoek doen (H3)

Vandaag dl 2
  • Bespreken wetenschappelijk onderzoek
  • toepassen bij po Blijdorp
Rep. H1 Gedrag+ 3.2 + 3.4 onderzoek doen: wo 20 sept

Slide 1 - Tekstslide

Welke vragen bij 3.2?
Waardoor bederft voedsel?
Hoe kan je een goed wetenschappelijk onderzoek opzetten?

begrip: valide onderzoek

Slide 2 - Tekstslide

Wetenschappelijk onderzoek
In de biologie is onderzoek bijna altijd experimenteel 

En bij zo'n experiment hoort een wetenschappelijk verslag

Slide 3 - Tekstslide

Onderzoeksvraag
Een goed onderzoek begint met een onderzoeksvraag
  • Open vraag
  • Te beantwoorden met het onderzoek dat je uitvoert

Slide 4 - Tekstslide

Een onderzoeksvraag


Wat is het effect van de onafhankelijke variabele op de afhankelijke variabele in bepaalde tijd of situatie?

Voorbeeld: Welke invloed heeft omgevingstemperatuur op de delingssnelheid van bacterien?

Slide 5 - Tekstslide

Variabelen
Onafhankelijke variabele
De oorzaak, deze variabele kun je veranderen

Afhankelijke variabele 
Het gevolg, verandert door de invloed van de onafhankelijke variabele

Slide 6 - Tekstslide

Wetenschappelijk onderzoek
Hypothese

Vb:
Bacterie deelt sneller bij kamertemperatuur dan bij koelkasttemperatuur.

Slide 7 - Tekstslide

Hypothese
Een mogelijke verklaring voor de gevonden resultaten, die je helpt bepalen hoe je het onderzoek moet uitvoeren

  1. Gebaseerd op kennis uit eerder literatuuronderzoek (bacteriedeling)
  2. Noem zowel de onafhankelijke als de afhankelijke variabele (onafhankelijk: temperatuur; afhankelijk: deling bacterie)
  3. De hypothese is altijd toetsbaar, anders kun je niet achterhalen of het juist of onjuist is!


Slide 8 - Tekstslide

Onderzoeksopzet
Hoe zet je een betrouwbaar onderzoek op?=
Valide onderzoek


Slide 9 - Tekstslide

Slechts één factor varieert
De regel bij experimenteel onderzoek is dat er steeds maar één factor/variabele mag verschillen.

Waarom?

Dus: Invloed van temperatuur bij bacteriegroei, dan niet variëren ....

Slide 10 - Tekstslide

Controle experiment
Is een experiment om mee aan te tonen dat er geen andere factoren zijn die invloed hebben op de resultaten van het experiment. 

= blanco

(niet altijd mogelijk)


Slide 11 - Tekstslide

Opdracht
1. Maak een valide onderzoeksopzet voor jullie vraagstelling. 
Denk aan het ethogram: welke handelingen zijn belangrijk voor de vraagstelling?
Maar 1 variabele?
Hoe protocol maken?

2. Wat is een controle-situatie of is dit niet mogelijk?


Slide 12 - Tekstslide

Experiment

Groeien planten sneller met muziek? 




Slide 13 - Tekstslide

Welke groep planten is het controle experiment?
A
De planten met muziek
B
De planten zonder muziek

Slide 14 - Quizvraag

groeisnelheid

muziek

onafhankelijke variabele
afhankelijke variabele

Slide 15 - Sleepvraag

Bedenk een variabele die constant gehouden is in beide groepen planten.

Slide 16 - Open vraag

3.4 resultaten verwerken

Slide 17 - Tekstslide

Wat zet je op de X-as als je de gegevens zou uitzetten in een grafiek?
A
De groeisnelheid
B
Wel/geen muziek
C
De tijd
D
Maakt niet uit

Slide 18 - Quizvraag

Onthoud:



Wat je weet: x-as
Wat je meet: y-as

Wat je weet = onafhankelijke variabele

Wat je meet = afhankelijke variabele

Slide 19 - Tekstslide